Skatteindtægterne runder 1 billion kr.

"

Regnskaber for offentlig forvaltning og service  2015-2017 (november-version)

                                    

2017 blev året, hvor skatteindtægterne nåede et niveau på 1.000.052.270.000 kr. Det er derved første gang, Danmarks skatte- og  afgiftsindtægter overstiger 1 billion kr. I forhold til 2010 har  stigningen været næsten 23 pct. Skatteindtægterne stammer fra  forskellige kilder, men den største er indkomstskatter, som indbragte  442 mia. kr. i 2017. Momsen er med 208 mia. kr. den næststørste post.  Fordelingen af indtægterne mellem de forskellige skatter har været  relativt stabil i den viste periode. Pensionsafkastskatten skiller sig  dog ud, da den er afhængig af bl.a. udviklingen på aktiemarkedet og  derfor varierer meget fra år til år.

----"

Læs artikel

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere