Stort overskud og fortsat faldende ØMU-gæld

Huhej, hvor det går med udviklingen i nationaløkonomien.

"

ØMU-gæld og ØMU-saldo  2017 (oktober-version)

                                    

Danmark ligger solidt inden for ØMU-kriterierne for både  saldo og gæld i 2017 ved årets anden ØMU-indberetning til  EU-kommissionen. ØMU-gælden udgjorde 775,1 mia. kr. ved udgangen af  2017, svarende til 36,1 pct. af BNP. I forhold til 2016 er det et fald  på 1,8 procentpoint af BNP. Siden 2014 er ØMU-gælden faldet med i alt  8,2 procentpoint. Faldet i ØMU-gælden skyldes især et fald i den  statslige gæld. Ifølge EU-traktatens ØMU-kriterier må ØMU-gælden ikke  overstige 60,0 pct. af BNP.

---

ØMU-overskud på 1,1 pct. af BNP

I 2017 havde Danmark et overskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 23,7 mia. kr. svarende til 1,1 pct. af BNP. I 2016 var der et underskud på ØMU-saldoen svarende til 0,4 pct. af BNP. I 2017 blev saldoen påvirket positivt af en markant konjunkturbetinget stigning i skatteindtægterne. Ifølge ØMU-kriterierne må underskuddet på den offentlige saldo under normale omstændigheder ikke blive større end 3,0 pct. af BNP.

---"

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere