Alderskriteriet for forlængelse af førerbevis til diskussion.

Først i det nye år skal Folketinget diskutere en ændring af aldersgrænsen for bilisters kørekort uden lægeattest. For en del år siden beslutttede et (yngre) Folketing at ALLE mennesker på 70+ var så affældige at de skulle til læge hvert andet år, for at få lov til at fortsætte med at køre bil. I dag er grænsen øget til 75.

Dansk Folkeparti har meldt ud at partiet ønsker aldersgrænsen helt afskaffet for at give samme forhold som i være nabolande, hvor der ikke er specielle problemer med ældre bilister. De Konservative har straks meldt ud at partiet mener at der skal være en aldersgrænse. 

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2015 ingen forskel på uhelds- og ulykkesfrekvensen for ældre bilister, sammenlignet med andre aldersgrupper. Dette er et selvstændigt argument for ikke at sætte en aldersgrænse.

Bortset fra at den gældende lov er udtryk for aldersdiskrimination, er det også fornærmende for mange ældre mennesker at blive udsat for demenstest, som er en del af lægernes standardoperativ ved test af kørefærdigheder. Desuden er der mange steder lægemangel, og det er givet at lægens tid kunne bruges langt bedre end til at teste raske mennersker. 

Dansk Folkeparti har selvfølgelig ret i at disse krav skal helt væk, ikke kun fordi de er urimelige og diskriminerende, men også fordi de koster ældre mennesker både mange penge, som de måske har svært ved at afse, og også en hel del ulejlighed.

Det Konservative Folkeparti har med sin foreløbige stillingtagen leveret endnu et argument, blandt mange andre, for at partiet er helt ude af trit med befoilkningen. Og ikke nok med det, også at det insisterer på at forblive det.

For en gangs skyld har Dansk Folkeparti fundet et guldkorn.

I øvrigt er loven om aldersgrænse nogenlunde ligeså hjerndød som loven om periodisk bilsyn for biler, ældre end fire år. Al erfaring fortæller at det er meget sjældent at der sker uheld med biler på grund af tekniske fejl. De allerfleste ulykker skyldes, hvad man i Forsvarret lidt humoristisk kalder fejl 40 (den menneskelige faktor).

20 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere