Blå blok vil hæve hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog

Regeringen og DF mener at lastbilschauffører skal have lov til at køre 80km/t istedet for 70km/t på veje uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

Hurtigere transport vil være med til at understøtte væksten i erhvervslivet. Det skyldes, at det vil medføre en tidsmæssig gevinst, lyder det i forslaget.

Derudover vil ens hastighed mellem lastbiler og vogntog være til gavn for trafiksikkerheden, da det mindsker antallet af farlige overhalinger.

Transportminister Ole Birk Olesen mener, at det er vigtigt, at forhøjelsen af hastighedsgrænsen sker på en forsvarlig måde. Det skriver han i en mail til Ritzau.

"Derfor er der blandt andet afsat 31,5 mio. kr. på finansloven til at sætte hastighedsgrænsen ned på de strækninger, hvor det ikke vil være færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen," skriver han. 


Læs artikel