Borgerlige reflektioner efter arbejdernes internationale kampdag | Konservativ Ungdom

"Det må stå klart for enhver, at de danske fagforeninger og venstrefløjens ageren ikke tilfører Danmark flere arbejdere eller jobs til disse, snarere tværtimod. Der bliver derimod færre og færre "rigtige" arbejdere. Dette skyldes i høj grad den nuværende brændbeskatning, der kombineret med fagforeninger, som presser lønningerne til et unaturligt højt niveau, der forårsager manges arbejdsløshed. Som resultat af disse høje lønninger ser stadig flere virksomheder sig nødsaget til at “outsource” deres produktion til udlandet. Med dette in mente, må det altså være de mennesker, der kæmper for at sikre bibeholdelsen af arbejdspladser i Danmark, der de facto kæmper for den danske arbejder - og disse befinder sig så absolut ikke på venstrefløjen!"

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere