Fossile brændstoffer bidrager til ”petro-maskulinitet”

Professor Cara Daggett, der underviser i politik og global sikkerhed ved Virginia Tech, advarer om at fossile brændstoffer bidrager til en fornemmelse af ”maskulin identitet” og ”autoritarianisme” blandt mænd.

Skrivende i reaktion på valget i 2016 opfinder Daggett termen ”petro-maskulinitet”, for at beskrive hvad hun opfatter som en konvergens af ”klimaforandring”, et truet fossilt system af brændstoffer og en tiltagende skrøbelig vestlig hypermaskulinitet.

En feministisk professor ved Virginia Tech University advarer om, at fossile brændstoffer bidrager til en fordrejet opfattelse af ”maskulin identitet” og autoritarianisme” blandt mænd.

Cara Daggett, der underviser klasser i politik og global sikkerhed ved Virginia Tech, skrev sin kritik af petro-maskulinitet i et essay ”Petro-Masculinity: Fossi Fuels and Authoritarian Desire” til den nyeste udgave af Millennium: Journal of International Studies.

”Som andre maskuliniteter burde petro-maskulinitet blive opfattet som manifesterende sig på adskillige, og lokalt specifikke, måder”.

Skrivende som reaktion på valget i 2016 opfinder Daggett termen ”petro-maskulinitet”, for at beskrive hvad hun opfatter som en konvergens af ”klimaforandring”, et truet system af fossile brændstoffer, og en tiltagende skrøbelig vestlig hypermaskulinitet”.

”Petro-maskulinitet, som systemer af fossile brændstoffer, har uden tvivl globale dimensioner”, vurderer Daggett. ”Som mange andre maskuliniteter burde petro-maskulinitet dog forstås som manifesterende sig på mange, og lokalt specifikke, måder”.

”Petro-maskulinitet tilnærmer sig maskulinitet som en socialt konstrueret identitet, der fremkommer ”inden for en orden af køn der definerer maskulinitet i opposition til femininitet, og gørende dette fastholder et magtforhold mellem mænd og kvinder som grupper”, tilføjede hun, citerende anden akademisk litteratur om emnet.

Uligt fortidens ”hegemoniske maskulinitet” – der er en almindelig måde at beskrive maskulinitet under Patriarkatet – hævder Daggett, at petro-maskulinitet er et nyligt fænomen, særligt igangsat af global opvarmning.

Petro-maskulinitet, hævder hun, har som sit endelige mål at ”forsvarer det truede status quo, og beskytte petrokulturerne der historisk har understøttet anglo-europæisk mænd afbrændende fossile brændstoffer”.

”I denne forbindelse kan afbrænding af fossile brændstoffer komme i funktion som en velvidende voldelig oplevelse, en genhævdelse af hvid maskulin magt på en balstyrisk planet der opfattes som værende i tiltagende behov for en voldelig, autoritær orden”, argumenterer Daggett.

Ifølge professoren kan mænds begær efter at afbrænde fossile brændstoffer også forklare konceptet kvindehad.

”Fossilt næret liv har altid været voldeligt”, siger hun, senere tilføjende at ”fossil vold også burde anerkendes som en kvindehadende taktik, hvis man følger Kate Manne i ikke at opfatte kvindehad som en individuel overbevisning – hadet til kvinder – men i stedet et sæt praksisser”.

Forud for hendes essay om petro-maskulinitet var den mest bemærkelsesværdige publikation en artikel fra 2015 med titlen: ”Drone Disorientations: How "Unmanned" Weapons Queer the Experience of Killing in War”.

Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere