I øjnene på venstreorienterede, hvem er så ofrene?

En af de vigtigste ting at forstå om den venstreorienterede tilgang til kriminalitet og terrorisme er, at når venstreorienterede bruger ordet ”offer”, refererer de til en offergjort klasse og ikke et individuelt offer.

Et individuelt offer i de fleste normale folks forståelse er nogen, der har været udsat for en forfærdelig begivenhed. I den venstreorienterede forståelse, på den anden side, er ”offer” en klasse, som folk almindeligvis fødes ind i (selvom de i visse tilfælde kan slutte sig til en klasse af ofre som eksempelvis transkønnede), og defineres som ofre, fordi de er medlemmer af en forfulgt gruppe.

Dette er nøglen til forståelsen af den venstreorienterede tilgang til kriminalitet og terrorisme. Det er ikke handlingerne af et individ, der definerer individet, men klassen til hvilken dette individ hører til. Individuel moral passer ikke ind her. Individuelle handlinger er ligegyldige, bortset fra når de styrker gruppens stereotyp.

Derfor kan israelere aldrig være ofre. Selv i døden er de stadig gerningsmænd, fordi de hører til en klasse, som venstreorienterede har defineret som undertrykkende. I modsætning til dette er araberne i Gaza altid ofrene, selv når de er gerningsmændene, fordi de er blevet defineret som de undertrykte.

Hvis man lytter til sproget, som venstreorienterede bruger, bliver det nemmere at afgøre, om de anser en gruppe for hørende til en undertrykt eller undertrykkende klasse. Undertrykte klasser beskrives ofte i termer som deres ”samfund”, ”familie” eller som ”folket”, alle termer som venstreorienterede favoriserer, fordi de er vage, og ikke definerer en specifik struktur af magt. Medlemmer af klasser af undertrykkere beskrives på den anden side med en understregelse af regeringer og institutioner.

I mediernes fortælling, som er den primære populære matrix af distribution af det venstreorienterede verdenssyn, vil de undertrykte blive vist som havende mange sympatiske børn, undertrykkerne vil sjældent have nogen børn, og når de har børn, vil de uvægerligt blive afbildet som grådige og ondskabsfulde. De undertrykte er ”fædre” og ”mødre”. Undertrykkerne vil, når det er muligt, blive afbildet med begrænsede forbindelser til familie, eller for at summere det, så er undertrykte mennesker, og det er undertrykkerne ikke.

Hvad det kan koges ned til, er det gode gamle kulakker mod proletariatet. Først nævnte er altid undertrykkere, selv når de fanget og dræbt. Sidst nævnte er altid ofre, selv når de fanger og dræber.

Status som offer er selvfølgelig en af de vigtigste stykker identitet i det postmoderne politik i Amerika, og denne status er reserveret til folk, der er medlemmer af en offergjort klasse. At være medlem af en offergjort klasse har mange fordele. Hvis det postmoderne Amerika er et spil Matador, kan et Offerkort skaffe dig favorabel behandling i forretningslivet, en reserveret plads på videregående uddannelsesinstitutioner eller et Kom-ud-fængsel-kort når det handler om vold eller terrorisme.

Når man officielt er et offer, kan man myrde og blive tilgivet. Når man officielt er en undertrykker, selv når man forsvarer sig selv, er man stadig gerningsmanden.

Dette er, hvad der kommer af et moralsk system baseret på venstreorienteret ideologi, klassekamp og definition af folk baseret på berettigelse og undertrykkelse. Disse moralske systemer falder uvægerligt, når de kommer til magt, ned i tyranni, ekspropriation og rent slagteri – alt sammen i de undertryktes retfærdigheds navn.

De samme venstreorienterede vis hjerter smertedes ved en uretfærdighed begået mod en amerikansk arbejder, nægtede at se, at Stalin var et monster, selv da han vadede i floder af menneskeligt blod, men opfattede Stalin som en af dem, som Che og Fidel og PLO, alle bekæmpere af undertrykkelse.

Træk individuel moral, fri vilje og et åbent sind, og venstreorienteret moral giver dig det levende drama af en verden kæmpende mellem undertrykkerne og de undertrykte, hvilket er meget appellerende, så længe man ikke ser på detaljerne. I dag bliver Hamas skrevet ind i kategorien af de undertrykte, til trods for det faktum at det er en fascistisk teokratisk organisation, begge ting venstreorienterede angiveligt skulle være imod. Selvom Israel er en demokratisk stat, der tilbyder gratis medicinsk omsorg, og er så foreningsvenlig som muligt, er det Djævlen.

Men Lenin og Stalin, tyranner der slagtede millioner af bønder, socialistiske arbejdere og kommunistiske følgesvende, var helte, mens deres ofre var fjender af folket lige til at blive kulet ned. I venstrefløjens øjne er Hamas steget til status af Stalin, som beskytter af de undertrykte. Den ideologiske kamp over dette fortsætter, men kampen er allerede tabt. Islamisme blev allerede inden de 11/9 favnet af venstrefløjen. Det blodige håndtryk gives igen, og længere er den ikke.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere