Kvinder sidder nu på 30 pct. af bestyrelsesposterne i landets største virksomheder

Mere end hver fjerde plads i bestyrelserne hos Danmarks største børsnoterede selskaber optages nu af kvinder.


Der skubbes på fra alle fronter for at få flere kvinder ind i danske bestyrelser.

Det mærker Lene Skole, der er en af de personer i Danmark, der har størst erfaring på området.

Som adm. direktør for Lundbeck Fonden, og som medlem af bestyrelserne i Ørsted, Tryg og Falck – for at nævne nogle af dem – oplever hun, at fokusset på diversitet er kommet for at blive.

"Presset på headhuntere og presset fra nomineringsudvalg og bestyrelsesformænd er steget kraftigt for at finde de rigtige og velkvalificerede kvinder til bestyrelser," siger Lene Skole.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere