Nyheder | Justitsministeriet

Nyheder

09.06.2015

Behandling af sager om dansk indfødsret i lyset af folketingsvalget

1. Lovforslag nr. L 188 om indfødsrets meddelelse, fremsat 16. april 2015 (april 2015-lovforslaget)

Dette lovforslag bortfalder som følge af valget. Folketinget nåede ikke at behandle lovforslaget de tre gange, som er nødvendige for, at lovforslaget bliver til en lov. Personer, der er omfattet af lovforslaget, bliver således ikke danske statsborgere i juni 2015. Et nyt lovforslag om indfødsrets meddelelse vil først kunne fremsættes, når det nye folketing er trådt sammen i oktober måned 2015.

Under forudsætning af, at de gældende retningslinjer, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation, videreføres af det nye folketing, vil de personer, der er omfattet af L 188, også blive omfattet af dette nye lovforslag. Det vil blive undersøgt, om alle ansøgere på fremsættelsestidspunkt stadig opfylder betingelserne for at få dansk indfødsret.

2. Oktober 2015-lovforslaget

I forhold til det lovforslag om indfødsrets meddelelse, der efter praksis fremsættes i slutningen af oktober 2015 og vedtages i december 2015, fortsætter Justitsministeriets sagsbehandling uændret.

Det bemærkes, at Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret sker på baggrund af de nugældende retningslinjer for indfødsrets meddelelse, men at folketingsvalget kan få betydning for, om ansøgninger om dansk indfødsret bliver imødekommet.

Det vil også for så vidt angår oktober 2015-lovforslaget blive undersøgt, om alle ansøgere på fremsættelsestidspunkt opfylder betingelserne for at få dansk indfødsret.

Bare en officiel udmelding fra justitsministeriet om at folketingsvalget kan få betydning for om ansøgninger kan imødekommes og at lovforslaget (som ansøgerne er blevet informeret om at de er med på) er bortfaldet.

Læs artikel

4 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere