Paludan har været ramt af adfærdsændring og erhvervsevnetab efter hovedskade i 2005

Stram Kurs-partistifteren, Rasmus Paludan, blev i 2015 i Østre Landsret idømt 10 dagbøder a 400 kroner for fornærmelig tiltale mod en politiassistent fra Københavns Politi. 

I tre mails til Københavns Politi og politiassistenten skrev Rasmus Paludan blandt andet, at efterforskeren var en ’kriminel snothvalp’ og en ’fascistisk stormsoldat’. 


Sagen kørte både i by- og landsretten. Han blev frifundet i byretten og dømt i landsretten. Under sagen kom det frem, at Rasmus Paludan i 2005 var udsat for en ulykke. Ved ulykken slog han hovedet, hvilket medførte en adfærdsændring, således han fik svært ved at klare konflikter. Ulykken efterlod Paludan med en méngrad på 25 procent og et erhvervsevnetab på ligeledes 25 procent. Det fremgår af Ugeskrift for Retsvæsen, som har omtalt sagen.

Det fremgår desuden, at der i sagen blev fremlagt uddrag af erklæringer efter en neuropsykologisk undersøgelse, en psykiatrisk speciallægeerklæring og en neuropsykologisk forundersøgelse. Alle foretaget i 2008 – altså tre år efter ulykken.

Rasmus Paludan forklarede i retten, at han før et færdselsuheld i 2005 havde meget lyse fremtidsudsigter, hvilket ændrede sig efter uheldet. Han fik meget svært ved at tolerere andre menneskers fejl uden selv at blive meget frustreret.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere