Radikales krav til Mette Frederiksen: Skaf arbejdskraft og ansvarlig økonomi

Socialdemokraterne må forberede sig på at give flere indrømmelser på den økonomiske politik hvis de skal gøre sig forhåbninger om støtte fra R-mandater.

Det betyder ifølge Morten Østergaard en økonomisk politik, der skaffer de hænder, der er brug for.

Fredag mødes Mette Frederiksen med Folketingets partier som et første skridt i en regeringsdannelse.

De Radikale kræver bl.a. en detaljeret økonomisk plan i en politisk aftale, som R har sagt god for, før de lægger mandater til en socialdemokratisk regering. Den politiske aftale er nærmest et parallelt regeringsgrundlag, bekræfter Morten Østergaard.

"Funktionen er den samme: At sætte rammerne for regeringens arbejde og afklare de uenigheder, der måtte være, inden skibet sættes i søen." 

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere