Rasmus Jarlov: Vi borgerlige har manglet karisma

Det borgerlige Danmark er i en krisetilstand efter folketingsvalget. Der er behov for et stort genopbygningsarbejde. Men sådan et arbejde giver også mulighed for at stille de store spørgsmål, reflektere over tidligere fejltagelser og lægge nye linjer. 180Grader bringer i september måned en række interviews med forskellige interessante skikkelser, der alle har deres bud på, hvordan det borgerlige Danmark skal genrejses.

I dette interview har vi hevet fat i Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti, der indtil valget og det efterfølgende magtskifte var erhvervsminister. Snakken når omkring den manglende karisma hos borgerlige partiledere, en borgerlig vej til grøn omstilling, stram udlændinge- og retspolitik og Konservatives potentiale som lederparti for den borgerlige blok.


180Grader: Hvad er borgerlighed for dig?

Rasmus Jarlov: Det er at være enten konservativ eller liberal. Vi har det til fælles, at vi ønsker et samfund, hvor borgerne og civilsamfundet er det bærende. Ikke staten.

180Grader: Hvem udgør det borgerlige Danmark?

Rasmus Jarlov: Det gør de partier, som ønsker en borgerlig regering og de meningsdannere og organisationer, som har borgerlige værdier og holdninger.

180Grader: Vil du kalde dig selv for borgerlig?

Rasmus Jarlov: Naturligvis.

180Grader: Hvis du sådan skulle tage temperaturen, hvor vil du så mene, at det borgerlige Danmark er i dag? Hvad er status?

Rasmus Jarlov: Det borgerlige Danmark er stadig ved at komme sig efter valgnederlaget. Det er normalt og naturligt og ikke noget at være bekymret over. Jeg vil tro, der går et års tid, før vi rigtig kan bedømme, hvordan vi kommer til at stå. Det kan udvikle sig i mange retninger og jeg tør faktisk ikke forudsige ret meget lige nu.

180Grader: Hvad gik galt til folketingsvalget – hvilke årsager mener du, der ligger til grund for det borgerlige valgnederlag?

Rasmus Jarlov: Først og fremmest at personerne i spidsen for de borgerlige partier ikke havde vælgerappel nok. Det er den simple og logiske forklaring, som er blevet helt overset. Den eneste populære partileder var og er Søren Pape. Så kan man ikke vinde et valg. Dertil kommer, at vi tabte miljødagsordenen, og desværre har den borgerlige lejr stadig ikke forstået, hvor vigtig den er.

Hvis man havde kigget på regeringens resultater, var der derimod ikke meget at være utilfreds med. Vi fik styr på udlændingepolitikken, dansk økonomi er i suveræn form og vi har faktisk også leveret mere for miljøet end nogen rød regering nogensinde har gjort. Så jeg synes, vi burde have vundet. Men vi havde åbenbart ikke karisma nok.

180Grader: Hvem mener du holder den borgerlige fane højt i øjeblikket?

Rasmus Jarlov: Det gør LA, NB og Konservative. Venstre og DF er midterpartier, hvor man ofte skal dykke et stykke ned for at finde den borgerlige kerne.

180Grader: Hvordan tror du, at det borgerlige Danmark skal genrejses? Hvad er vejen frem?

Rasmus Jarlov: Mine bedste råd er at sætte karismatiske og troværdige personer i spidsen, opprioritere miljøet og at de borgerlige partier ikke kan have så mange sager om fuskerier med sponsorater og beskyttelse af politikeres privilegier, som puster til politikerleden. Det har det simpelthen været for meget af.

180Grader: Hvad skal Det Konservative Folkepartis rolle være i genrejsningen af blå blok og det borgerlige Danmark?

Rasmus Jarlov: Vi er det upopulistiske konservative parti, som står fast på lavere skat, stram udlændingepolitik og miljøet uden at forsøge at sælge løsninger, som er urealistiske. Såsom eksempelvis at melde Danmark ud af EU.

180Grader: Mener du, at Konservative bør påtage sig en ny lederrolle i den borgerlige opposition, sådan som nogle har foreslået?

Rasmus Jarlov: Man udpeger ikke sig selv til leder. Det bliver man, hvis andre ønsker det. Foreløbig er Venstre oppositionens største parti, og det respekterer vi. Men det kræver naturligvis, at Venstre er loyale overfor os andre og ikke igen sælger det borgerlige samarbejde for at lave regering med Socialdemokraterne. Det var en alvorlig fejl, og det må ikke gentage sig.

180Grader: Førhen har de borgerlige partier kunne forenes om bl.a. udlændingepolitik (og måske især denne) og her har man haft et fælles projekt. Hvilket fælles projekt mener du, at de borgerlige partier skal finde sammen om?

Rasmus Jarlov: Stram udlændingepolitik er fortsat et af de områder, som samler de borgerlige partier. Især når vi nu har en regering, som har sat sig for at gå den modsatte vej og er gået i gang med at lempe udlændingepolitikken. Men vi er også enige om en stram retspolitik, et forsvar for dansk kultur og en ansvarlig økonomisk politik.

180Grader: Mange har kommenteret på, hvordan den borgerlige blok ikke har haft gode nok svar på bl.a. klimaudfordringerne. Her rykkede Konservative ret hurtigt og markerede sig som et grønt, borgerligt parti. Hvordan mener du, at borgerlige skal gribe klimaudfordringerne an?

De borgerlige partier skal være mere grønne. Klimaudfordringen er alvorlig og kræver handling. Vi skal stå fast på at læsningerne skal være effektive og ikke blot symbolske. Men vi skal også være villige til at betale den pris, det koster at redde klimaet. Vi er fortsat for meget imod og for lidt konstruktive. Men det er ved at ændre sig og kommer også til at være en vigtig borgerlig dagsorden.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere