Skattepligtige diæter til valgtilforordnede - Det ulige samfund

Lige løn for lige arbejde. Men de får forskelligt udbetalt efter skat.

Hvis man som borger deltager som valgtilforordnet stemmeoptæller ved fx folketingsvalg, bliver man tildelt en diæt på kr 400. Dette beløb gives til alle, uanset rang, partibog, daglig arbejdssituation eller skatteklasse. Loven er lige for alle.

Men diæten er skattepligtig. Det vil sige, at afhængig af hvilken skatteklasse man tilhører, så får man mindre udbetalt. Helt præcist hvilken ulempe diæten skal dække, fremgår ikke klart, men man kan vel forvente at alle tilforordnede har samme ulemper og udgifter i forbindelse med stemmeoptællingen.

* En kontanthjælpsmodtager bliver fratrukket alt det de tjener, og får kr 0 udbetalt, og har så oven i en masse papirarbejde.

* En topskattebetaler som lige er over grænsen, får nok kr 7 mindre udbetalte end dem der tjener lige under topskatten. Fred være med det. De overlever det nok.

* En studerende som tjener lige under personfradraget, får udbetalt mest af alle. Fair nok, det er dem velundt.

Men hvorfor skal man have forskelligt udbetalt, for at yde den samme tjeneste, bare fordi ens skatteklasse er forskellig? Hvad har skatteklassen med sagen at gøre?

Jeg har skrevet til Økonomi og Indenrigsminster Morten Østergaard og spurgt om det. I brevet forklarer jeg situationen og foreslår samtidigt at det laves om, så diæten ikke er skattepligtig, og at diæten eventuelt sættes ned til det halve, så der ikke er nogen økonomisk ekstraudgift ved diæten. Ministeren gentager alle mine spørgsmål og bekræfter at loven er sådan, sådan lyder alle svar fra en minister, men han svarer ikke på forslaget om at gøre diæten skattefri. Symptomatisk.

Bortset fra kontanthjælpsmodtageren der intet får ud af diæten, så er det ikke det udbetalte beløb jeg anfægter. Jeg anfægter hele dette system der har sejlet sig selv i sænk, og giver sådan nogle små ulige forhold, der oven i købet er meget bureaukratiske og administrative.

Gør dog generelt samfundet noget mere simpelt! Så bliver det også mere retfærdigt og forståeligt. Flere love giver på nuværende tidspunkt ikke et bedre samfund. Færre love gør.

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere