Smugleri og sort arbejde snyder staten | Liberaletanker.dk

Overskriften er naturligvis ironisk ment - i mit indlæg kritiserer jeg et synspunkt som fremlagt af kronikør på Jyllands-Posten Nils Valdersdorf Jensen der er museumsinspektør på Svendborg museum.

I indlægget gennemgår jeg nogle elementer af liberal filosofi, herunder synet på smugling, sort arbejde, ejendomsrettens principper og kritiserer de statslige regler der giver toldvæsenet mulighed for at opkræve penge hos dig under påskud af at beskytte købmændene i Danmark.

Den liberale ser på mennesket som et frit individ der har ret til at være i fred for indblanding fra andre mennesker. Staten er en organisation der hyrer sine medarbejdere til at blande sig i hvad andre mennesker gør og under truslen af tvang påvirker de borgerne i samfundene i Danmark til at gøre noget andet end de ellers ville have gjort. Fx at handle mindre med udlandet eller at købe færre dagligvarer.

Løsningen er naturligvis det sædvanlige. Nedlæggelse af statslige institutioner og ophævelse af skatter:

I stedet for at bevæge samfundet mod mere totalitær socialisme, så foreslår jeg at man hjælper de danske købmænd ved at ophæve punktafgifterne og momsen, og samtidigt sparer skatteyderne for at finansiere et velfærdsnedbrydende toldsystem ved at nedlægge dette fuldstændigt.

God fornøjelse.

Læs artikel

5 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere