Seneste artikler

Halløj i det pæne selskab - debatten om Lars Hedegaard

Udgivet 22. december 2009 11:54 i Politik

Tilføjet 22/12/09 11:12 af Eva_Selsing

Der er gået sport i at hetze islamkritikere. I den hjemlige debat om islam er det efterhånden mere reglen end ...

Læs artikel

Seneste kommentarer

Eva_Selsing @ 27. maj 2013 13:39

Mens det er spændende at læse, hvad TFS’ ’holdning’ tildette og hint er, fra en udenforstående, vil jeg dog tillade mig at korrigereden påstand, at vi i Selskabet skulle være imod kommerciel ytringsfrihed. Det ernaturligvis forkert; vi har længe planlagt en konference om netop kommercielytringsfrihed, der er programsat til senere på året. Vi har i Selskabet denholdning, at ytringsfrihed naturligvis også må gælde i kommercielt øjemed. Vihåber at få Ole Birk og andre, der på forhånd har bestemt, hvad vi i TFS vil ogikke vil, at se til arrangementet, der som sagt forhåbentlig – hvis vore midlerer til det – løber af stabelen til efteråret. At anklage Selskabet for ikke at gå ind for kommercielytringsfrihed blot fordi vi endnu ikke har brugt vore begrænsede ressourcer tilat holde et arrangement om det, er i øvrigt et pauvert ræsonnement. Ville vi såkunne konkludere, at Ole Birk går ind for pædofili eller atomkrig for dettilfælde at han ikke havde skrevet noget om det? Det er den samme overfladiskeretorik, vi fandt hos Mchangama et al., der kritiserede TFS for ikke at gørenok for friheden på alle mulige andre områder end dem, vi nu engang havde hafttid, lejlighed og prioritet til at beskæftige os med. Hvorefter de som bekendthar brugt det meste af deres tid på at kritisere os, og ikke forsvare ytringsfriheden. 

Gå til artikel

Eva_Selsing @ 27. maj 2013 13:39

Kære Ole,

Jeg anerkender, at du ikke er på Politiken-niveau i forhold til at erkende, at islam er et problem. Som sagt bidrager du både positivt og negativt – men mest negativt på det seneste. Min anke er, at du for det første ikke indrømmer, at islam er den væsentligste trussel mod friheden, og endnu vigtigere, at du dedikerer dit medie til at bekæmpe Trykkefrihedsselskabet og kritikere af islam i almindelighed. I denne sag har usagligheden og uvederhæftigheden nået et nyt lavpunkt.

Jeg er naturligvis enig i, at en dehumanisering af muslimer vil give anledning til vidtgående og ubehagelige politikker. Og i den fremstilling, som du og Pilegaard har givet af udtalelsen vil den sikkert kunne bruges i det øjemed. Måske endda også, hvis den bliver fremstillet reelt, for der vil altid være nogen, der drager radikale konklusioner af et sobert budskab. Det er alt sammen uinteressant, jeg interesserer mig for, hvad han mener. Og Hedegaard går IKKE ind for en dehumanisering – det er din helt private injurierende løgn. Hvor i alverden graver du det ævl frem!?

Og med hensyn til temaet om familievoldtægter: jeg ved godt, at du selv synes, at dit spørgsmål om, hvordan man kan forestille sig at islam influerer negativt på familiers interne forhold, er fremragende – men helt ærligt, Ole. Godt nok er du journalist og ikke historiker, men du er samtidig erklæret borgerlig og burde som følge deraf være bekendt med det historiske faktum, at det sker indenfor alle totalitære ideologier og systemer, at selv de mest grundlæggende relationer destrueres i en eller anden forestilling eller utopis navn. Under kommunismen angav familiemedlemmer hinanden – det samme under Stasi i DDR, nazismen, m.fl. Jeg er ked af at tage gassen af din ballon, men din ’pointe’ beviser blot, at du mangler tyngde, når det kommer til substansen i det, du taler om, og særligt i islamdebatten.

Dette bliver mit sidste indlæg i denne debat. Jeg holder jul nu.

Mvh

Eva

Gå til artikel

Eva_Selsing @ 27. maj 2013 13:39

Kære Ole

Et usædvanligt flabet svar.

Policy-diskussionen er af meget lille betydning i en kamp om ideer. Bevares, vi kan med policies trække tingene i den rigtig retning, men policy-diskussionen er inderligt overflødig i forhold til diskussionen om ideer. Så nej, burka-forbuddet og minaret-forbuddet betyder ikke særlig meget. Det er bitte små skridt i den rigtige retning, men kampen mod islam kan ikke vindes med policies – den skal vindes med ideer. Min anklage mod dig, er at du svigter idékampen. Det fremgår fuldstændig umisforståeligt af mit indlæg, og jeg har svært ved at konkludere andet, end du at bevidst ignorerer, hvad jeg skriver. Du anerkender ikke, at islam udgør den væsentligste trussel mod vores frihed og endnu værre, du har dedikeret dit medie til at bekæmpe dem, der bekæmper den totalitære trussel.

Angående Hedegaards tale. Jeg undersøger, hvilket budskab Hedegaard har forsøgt at formidle med sin tale. Du søger at tekstanalysere et enkeltstående citat med præmissen om, at Lars Hedegaard har skjulte onde dagsordener. Det er særdeles utroværdigt. Tag diskussionen, du har ingen undskyldning.

Og dine sidste kommentarer om Hedegaard er latterlige. Du er nået ned på et meget lavt niveau, og med dine groteske anklager bekræfter, du blot, hvad jeg hele tiden har ment. Du er forblændet af din antipati, og bekymrer dig ikke den mindste smule om, hvad Hedegaard faktisk skriver og mener. Enhver kan se, at du er ude på et skråplan.

Mvh

Eva

Gå til artikel

Eva_Selsing @ 27. maj 2013 13:39

 

Kære Ole,

Lad mig svare punktvist.

1: Mobning eller noget andet: Hvad vi kalder kampagnerne spiller ikke den store rolle. Pointen er, at borgerlige konsekvent er blevet udsat for kampagner, hvor deres synspunkter er blevet forvansket, ud fra en tese om de er onde mennesker bag facaden. Jeg tænker eksempelvis på de uvederhæftige kampagner mod Lotte Noer, Jacob Bræstrup og Christopher Arzrouni. Min holdning er, at borgerlige mennesker ikke bør synke ned på de venstreorienteredes niveau.

2: Nej, det fremgår direkte af teksten af han ikke ønsker den udvikling. Han siger at politikerne skal handle; hvis ikke de handler er han bange for, at der kommer en folkelig opstandelse, før de gør. Derefter gentager han, at politikerne skal handle. Det er deres forpligtelse. Hedegaard uddyber i øvrigt synspunktet her: http://www.sappho.dk/udsigt-fra-sumpen.htmAngående hvilke institutioner, han vi oprette, er han jo eksplicit - husk at læse hele talen. Han ønsker at indhente efterretninger om islamisternes aktiviteter, ud fra den tanke, at PET fuldstændig svigter at forholde sig til andet end terrortruslen. Han skriver, at terrortruslen kun er en lille del af islamisternes kamp mod vesten:

”Jihad is not necessarily tantamount to violent warfare or terrorist attacks. Jihademploys a wide array of offensive instruments including psychological, economic,demographic, political, cultural, intellectual, social, criminal and violent ones”.

Hans budskab er, at en strategi skal forholde til sig til at kampen ikke blot er voldelig, men en kamp med alle mulige andre midler også. Jeg ser intet steds hverken i talen eller i hans bøger, at han er fortaler for en voldelig modstand. Selvom han flere steder skriver om risikoen for en borgerkrig, nævner han alligevel ikke voldelig modstand, hvilket jo ellers nærmest er en logisk konsekvens af borgerkrig. Grunden til at han ikke nævner det, er selvfølgelig, at han ikke så få venstreorienterede i dette land, ville forsøge at manipulere udtalelsen.

Hedegaard nævner imidlertid konkret civil ulydighed, og det er jeg modstander af - i hvert fald som en generel betragtning. Er det civil ulydighed ikke at betale medielicens? Eller at arbejde sort? Er faktisk ikke selv fuldstændig afklaret på de spørgsmål, men tenderer dog til at afvise civil ulydighed en bloc. Og hvis civil ulydighed skal komme på tale, må det i hvert fald bunde i en personlig moral, ikke et organiseret politisk program. Nu nævnte jeg de eksempler, fordi jeg forestiller mig, at du og i hvert fald mange af dine peers støtter civil ulydighed i netop den form.

3: Jeg er ikke i tvivl om, at du vil afvise og tale imod liberale, der fabler om voldelig modstand. Dem tror jeg heller ikke, der er mange af. Men eksempelvis civil ulydighed, referencer til modstandsbevægelsen og revolutionsromantik (jeg er med på, at denne revolution i teorien skal være ikke-voldelig) er der masser af. Det mindes jeg ikke, du har lagt afstand til, skrevet ledere om osv. Men jeg tager måske fejl? Eller hvad med budskabet om at afskaffe staten? Helt ærligt, hvis vi afskaffede staten vil vi ende i et voldeligt kaos indtil staten var genoprettet og velfungerende. Men derfor farer jeg ikke ud og beskylder 180grader, Liberator mm. for at være onde og noget som anstændige mennesker må tage afstand fra. Den slags underlødige kampagner vil jeg overlade til venstrefløjen.

4: Jeg mener naturligvis heller ikke, at vi skal bruge ethvert middel mod islam. Målet er friheden og vi skal være varsomme med statslige indgreb. Selv er jeg - ligesom de fleste danskere – umiddelbart tilhænger af et forbud mod burkaen og minareter. Jeg er ikke tilhænger af udvisning af fredelige muslimer, og det er Hedegaard heller ikke – det er en underlødig påstand. Men om man er tilhænger eller også modstander af et burkaforbud er for mig ikke specielt afgørende. Policy-diskussionen er naturligvis interessant, men er i første omgang mindre vigtig. Islam kan naturligvis bekæmpes med policies, men det bliver yderst vanskeligt, for kampen er først og fremmest en kamp om idéer - hearts and minds.

Det er min opfattelse at idéer og kultur har langt mere magt end økonomi og policies. Sidstnævnte er alligevel først og fremmest et produkt af førstnævnte. Den vigtigste kamp er altså den intellektuelle, og her mener jeg, at du bidrager både positivt og negativt – på det seneste overvejende negativt. Først og fremmest er det afgørende, at vi erkender den trussel, vi står over for. Den debat er uden tvivl den vigtigste, for hvis den er vundet, vil offentlige myndigheder, kulturelle institutioner, privatpersoner osv. reagere prompte mod ethvert skridt til øget islamisering. Vi vil desuden som samfund sende det signal til både moderate og ekstreme muslimer, at vi afviser ethvert angreb på vores kultur. Hvis de er tilhængere af vores kultur er de velkomne i vores samfund, ellers er de ikke. Du bidrager ikke til den kamp. Tværtimod sværter du kritikere af islam og fører noget, der ligner en kampagne, mod Trykkefrihedsselskabet.

Og med hensyn til, hvad vi gør for ytringsfriheden: I Trykkefrihedsselskabet inviterer vi truede og forfulgte forfattere, kunstnere og tænkere til Danmark. Vi giver dem en platform at berette deres forfærdelige historier fra og lægger artikler og portrætter om dem ud på nettet. Vi udgiver og producerer bøger, der dokumenterer de forhold, ingen andre politikere, journalister og meningsdannere tør røre med en ildtang. Vi støtter Friby-ordningen, der går ud på at skaffe refugier til internationale, forfulgte forfattere i rundt omkring Danmark. Vi skriver og publicerer artikler, der tager fat i sager som ingen andre medier ønsker at bringe – eksempelvis Uwe Max Jensens fremragende arbejde med irakerne i kirkesagen. Vi udgiver årligt en frihedspris, hvor vi viser vores opbakning til et menneske, der trodser elendige ytringsvilkår, måske endog er truet på livet. Vi afholder populære arrangementer, debataftener, forfattermøder, konferencer, hvor såvel talere som publikum i fællesskab bliver klogere på ytringsfrihedssagens mange sider. For at sige det kort: Vi gør alt det, du og dine ikke tør eller vil. Og det er, som du kan se, ikke så lidt.

Mvh

Eva

Gå til artikel

Eva_Selsing @ 27. maj 2013 13:39

Ole: Jeg svarer på din kommentar i løbet af i morgen.

Gå til artikel