Seneste artikler

Undersøgelse af Skat

Udgivet 18. maj 2017 13:20 i Politik

Tilføjet 18/05/17 01:05 af Magnus Pedersen

Nu synes der så endelig at komme en undersøgelse af Skat.

Det skulle være sket for længst.

Men der er ...

Læs artikel

´Hva´ betyder denne gestus

Udgivet 25. januar 2018 13:35 i Sladder

Tilføjet 25/01/18 01:01 af Magnus Pedersen

Først undskyld at jeg bringer dette spørgsmål her.

Det har måske ikke direkte så meget med liberalisme at gøre, men ...

Læs artikel

Man burde have stemmeret efter højde, og selvfølgelig kun stemmeret for mænd.

Udgivet 16. juli 2017 12:36 i Videnskab

Tilføjet 16/07/17 12:07 af Magnus Pedersen

En demokratiforsker og filosof fra Aalborg Universitet, Jørn Sønderholm, vil i et nyt forskningsprojekt stille spørgsmålstegn ved nogle af de ...

Læs artikel

Indfør gradueret stemmeret

Udgivet 17. august 2019 22:43 i Videnskab

Tilføjet 17/08/19 10:08 af Magnus Pedersen

Hvorfor skal noget så irrelevant, som det at man er fyldt 18 år, gøre at man skal være med til ...

Læs artikel

Undersøgelsen af Skat forsinkes af tidligere skatteministre

Udgivet 18. august 2019 16:51 i Kriminalitet

Tilføjet 18/08/19 04:08 af Magnus Pedersen

Nu synes der så endelig at komme gang i  undersøgelsen af Skat.

Men der er mange magtfulde mennesker i Folketinget ...

Læs artikel

Seneste kommentarer

Magnus Pedersen @ 21. august 2018 21:45

@Kim Kaos

Kære Kim Kaos
Jeg tror du skulle have læst hele artiklen i BT.
Var det ikke noget med at omtalte fodboldspiller havde slået en vens datter.
Altså Ha medlemmets ven.
Det påstår HA medlemmet allenfals.
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over hvad der er rigtigt og forkert; sandt eller usandt; men sagen er måske ikke helt så enkel som du åbenbart tror.
Er det ikke  sådan,indenfor Islam, at en retroendes vidnesbyrd har samme værdi som vidnesbyrdet fra tre vantro?
Men dette har sikkert overhovedet ingen forbindelse med nærværende sag som er behandlet under Norsk retspleje.

Gå til artikel

Magnus Pedersen @ 20. august 2018 14:03

@ino

Kære Hr. Ino

Dit forslag om at stemmeretten, og antal af stemmer,  bør afhænge af størrelsen af vælgerens penis, er næsten lige så godt som dit forrige forslag om at stemmeretten skulle gradueres efter hvor meget man betaler i skat.

Godt tænkt!

Jeg undrer mig på om det var noget af det samme partiet, Alternativet, var inde på, før sidste valg, hvor de havde en kampagne hvor de, med Uffe Elbæks anbefaling, opfordrede folk til at indsende billeder af deres penis, som så, altså kun billedet, skulle fremvises på en opslagstavle på deres stamværtshus, jeg tror værtshuset hed ”Sodomas Kælder” men jeg er ikke helt sikker på dette sidste.

Udstillingen af penisser må jo havde haft et formål?

Måske var det, som Hr. ino foreslår, for at bedømme brugbarheden af dette organ som grundlag for valgretten

 

Men til forskel fra dig mener jeg fortsat at det fra naturen side er, af selvindlysende grunde, bestemt at de store og stærke skal bestemme over de små 

De stærke hersker over de svage, sådan er det i naturen og sådan bør det også være blandt mennesker.

 

Gå til artikel

Magnus Pedersen @ 19. august 2018 21:41

Kære Hr.  ino

Se venligst indlæg af  Carl Andersen,  Formand for Liberal Alliances Ungdom (LAU) herunder på 180grader om dette emne.

at HA skulle være mænd af ære:

Hvis du er blevet uretmæssigt forulempet af HA hører vi gerne herom her på denne tråd.

Gå til artikel

Magnus Pedersen @ 19. august 2018 12:33

Hvorfor skal noget så irrelevant, som det at man er fyldt 18 år, gøre at man skal være med til at bestemme i samfundet. (og så også kvinder)

Man burde have stemmeret efter højde, og selvfølgelig kun stemmeret for mænd med Dansk Indfødsret.

Fra naturen side er det, af selvindlysende grunde, bestemt at de store og stærke skal bestemme over de små  (voksne mænd under 174 cm i højen i stående stilling)

De stærke hersker over de svage, sådan er det i naturen og sådan bør det også være blandt mennesker.

Når det så samtidig er videnskabeligt bevist at højde og høj intelligens hænger uløseligt sammen virker det endnu mere rigtigt at stemmeretten, efter naturens bestemmelser, skal gradueres efter højde.

 

Kvinder, børn og mænd under 174 cm bør ikke have stemmeret.

 

En mand på 174 cm bør have 1 stemme, en mand på 200 cm, og derover, bør have 4 stemmer. Personer derimellem, rent centimetermæsigt, bør have et antal stemmer relativt til disse  to grænser.

 

Jeg vil påstå at stemmeret skulle gradueres efter højde, det er da allenfals mere retfærdigt en at stemmeretten blot skal være bestemt af om man er fyldt 18 år!

Det ultimative mål, for alt levende, er at få spredt sine gener.( reproducere sig)

Derfor deler mennesker sig i forskellige grupper, som går ind for forskellige samfundsmodeller, alt efter hvor, de tror, de vil få størst mulighed for at sprede deres gener.

En lille svag mand vil derfor være modstander af en samfundsform hvor de stærke har retten, og stemmer derfor til venstre for midten.

En på overførselsindkomst vil derfor være imod et samfund hvor det kun er dem der betaler høj skat der bestemmer etc. osv..

 

Gå til artikel

Magnus Pedersen @ 19. august 2018 12:25

Lovliggør hash og gør Hells Angels til hjælpepoliti.

 

Man bør se kendsgerningerne i øjnene og erkende at motorcykelklubberne er her for at blive.

Lige som hash er det mindst skadelige af rusmidlerne og, at mange derfor mener, bør lovliggøres, så er Hells Angels (herefter forkortet HA) den, for almindelige mennesker, mindst farlige ”bandegrupering”.

Mit kendskab til HA motorcykelklub medlemmer er, at det er "Mænd af ære" som forsøger at holde visse gamle æresbegreber i hævd.

 

At de forsyner hashvragene med hash er vel nærmest en barmhjertighedsgerning, som ikke burde bekymre lovlydige borgere.

Hvis de ikke, som for eks. her i Odense, var med til at holde pøbeltyperne fra Vollsmose nede, så var det ikke til, for os andre, at være her i byen.

Har man nogensinde hørt om 3 HA slå en hundelufter til invalid for at stjæle en hundesnor.

Nej det har man ikke.

At man er nød til at bruge noget kontante inkasso metoder over for de hashtyper der køber hash og derefter ikke vil betale, kan vel ikke overraske nogen der kender til disse hashvrags normale betalingsvaner.

 

HA som ”Hjælpepoliti”.

Spørgsmålet er om man ikke kunne finde en mere formel rolle for HA motorcykel klub medlemmer, for eks. som en art hjælpepoliti, for at beskytte svage medborgere mod de hensynsløse gangstertyper, af overvejende importeret observans.

HA store mobilitet, p.g.a. deres fine motorcykler, gør dem også kvalificerede til, som mobile patruljer, at beskytte danskerne mod de brutale udenlandske hjemmerøver bander , der p.g.a. de åbne grænser, hærger vort land.

HA har gjort en aktiv indsats for at bevare Danmark som et land for Danskere.

 

HA som leder af integrationsarbejdet

Jeg tror for øvrigt at HA og deres forbindelser kunne udnyttes langt bedre i arbejdet med at integrere utilpassede 2., 3. og 4. generations indvandrere.

HA har en dejlig praktisk tilgang til problemerne med fremmede voldsmænd, som andre i integrationsarbejdet kunne lære meget af.

 

HA er ufarlig for almindelige mennesker.

Jeg personligt er aldrig blevet truet/bestjålet/chikaneret af HA og deres venner.

For alm. mennesker gælder, at man, så at sige, skal gå direkte hen og sparke på deres motorcykler for at komme i karambolage med disse danske motorcykel grupper

Derimod er jeg, og min familie, adskillige gange, helt uprovokeret, blevet chikaneret af indvandrerbander fra Vold Mose.

HA kriminalitet, som nogen kalder det, retter sig vel især mod konkurrenterne i forsyningen af misbrugerne og deres behov.

Jeg ser ingen eksempler på at alm. lovlydige mennesker skal frygte HA og deres venner.

 

Danske penge bør blive i Danmark, til glæde for danskere.

Og når alt kommer til alt er det vel at foretrække at provenuet fra det illegale stimulansmarked financierer nogle danske fadølsbamsers forbrug, her i Danmark, frem for at gevinsten gennem div. indvandrerbander kanaliseres til International terrorisme formål.

 

Historiske paralleller.

Da Japan, i lighed med dagens Danmark, i senmiddelalderen, efter adskillige borgerkrige, var hærget af kaos, fik en bestemt klasse af krigere, samuraierne, til opgave at skaffe orden og respekt for loven.

De havde lov til, på stedet og efter deres eget skøn at hugge enhver forbryderspire ned, og uden videre forlade åstedet.

For at denne renselsesproces ikke skulle komme ud af kontrol fremhævede man et særligt æreskodeks for disse "mænd af ære".

I løbet af nogle få generationer fik disse mænd, med sværdet, skabt lov og orden ud af kaos, så bønderne kunne få lov i fred at dyrke deres jord, og de handlende kunne få lov til at handle i fred og ro.

At enkelte typer der ikke kunne indordne sig, og gjorde sig ud til bens, fik et sørgeligt endeligt var en omkostning de alm. borgere gerne tog med i købet.

 

HA forpligtigelser som ”Hjælpepoliti”

HA klubmedlemmerne skal  ikke have fuldkomment frit spil.

De skal stå til ansvar over for deres æreskodeks.

Hvis de, ved et beklageligt uheld, kommer til at aflive en uskyldig, skal de da, ligesom samuraierne skulle, forsørge den afdødes familie..

D.v.s. de overtager familien som en art forpligtigelse, og skal holde dem (familien) med mad og tag over hovedet.

Til gengæld har HA medlemmet så ret til at sætte familien, d. v. s. den afdødes hustru og evt. børn, i arbejde, og selv oppebære de deraf flydende arbejdsindtægter, til gengæld for beskyttelsen.

Gå til artikel