Dansk økonomi har det godt

Krisen ligger et godt stykke bag os, og Danmark er igen på vej frem set i forhold til vækst. Det bliver endda diskuteret blandt landets økonomer, hvordan vi sikrer os, at vi ikke havner i en overophedning af økonomien endnu en gang. Inflationen er dog stadig meget lav, og der er, med undtagelse af nogle enkelte fagområder, ikke stor mangel på arbejdskraft. Alt i alt har den danske økonomi det rigtig fint. 

Det betyder, at det er et godt tidspunkt at oprette nye virksomheder. Forbruget blandt befolkningen er forholdsvist højt, og mange virksomheder trives for tiden. Det er et udtryk for, at efterspørgslen er til stede, og at man derfor kan profitere, hvis man er udbyder. Derfor blomstrer der mange små virksomheder op. Små virksomheder anvender ofte automatiske lønsystemer. Dataloen.dk, som udbyder lønsystemer, kan nikke genkende til den øgede efterspørgsel på deres produkt.

Overophedning er ikke en risiko lige nu

For omkring 11 år siden gik Danmark igennem en voldsom finanskrise. Dengang var vi ikke opmærksomme nok på, at boligmarkedet var kommet ud af kontrol. Der var en voldsom stigning i lønnen, og der var derfor også tegn på at inflationen var kraftigt stigende. 

Det blev på det tidspunkt bare ikke taget seriøst. Det kan være, at de danske politikere på det tidspunkt var blændet at glæden ved den voldsomme vækst, der var lige op til krisen. 

Mere opmærksomme 

I dag ser vi også et boligmarked, der stortrives, og vi oplever, som nævnt tidligere, enkelte områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der er på det punkt især tale om byggebranchen. Her er der økonomer, som frygter en såkaldt flaskehals, hvor manglen på arbejdskraft fører til lønstigninger, der i sidste ende kan give en høj inflationen. 

Der er bare den forskel fra krisen i 2007 og så til i dag, at vi er ekstremt opmærksomme på det. Derfor er det fx også gjort svære at optage et boliglån. Det giver sig selv, at hvis det er svære at få et boliglån, så er der automatisk færre, der køber en ny bolig. I forhold til arbejdsudbuddet bliver der taget hånd om dette ved diverse arbejdsmarkedsreformer. Blandt andet så vi få nogle år tilbage en afskaffelse af efterlønnen. Det giver et højere arbejdsmarkedsudbud, fordi det frigiver arbejdskraft. 

Lønnen er tilpas

Derudover er der også styr på lønnen. Selv om vi i disse tider snakker meget om lønforhandlinger på det ene og det andet område. Der er endda plads til at virksomhederne kan hæve lønnen. Det udtaler en gruppe økonomiske vismænd til Berlingske tilbage i februar dette år. 

Den sunde og frie konkurrence er med til at holde lønnen nede. Så lad os håbe, at de danske politikere sikrer, at der bliver mulighed for at den frie konkurrence bliver bedre i Danmark. Man kunne med fordel rulle noget af den voldsomme statsintervention tilbage, og udbyde flere af de offentlige områder. Det ville fjerne den kunstige efterspørgsel som staten er med til at opretholde, og derved give os en endnu sundere og stærkere økonomi på lang sigt.