Flest bliver syge om mandagen

"Fravær (tema)  2017 på ugedage

                                    

Næsten en tredjedel af de ansattes sygefravær starter på  en mandag. Mandag er dermed den ugedag, hvor de ansatte oftest melder  sig syge. Når der ses bort fra lørdag og søndag, er fredag omvendt den  ugedag, hvor der er færrest sygemeldinger. 13 pct. af det samlede antal  sygeperioder starter således på en fredag. Der er stort set ingen  forskel på, hvilke ugedage mænd og kvinder melder sig syge. En lidt  større andel af mændenes sygeperioder starter dog på en mandag. Da få  har weekendarbejde, er der naturligt færrest sygemeldinger lørdag og  søndag.

---"

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere