Forbrugslån som ekstra nødkapital

Der er mange blandet syn på forbrugslån – nogle mener det er noget, som fanden har skabt – hvor andre mener at det er en lånetype med mange muligheder. Der er ingen tvivl om at renten ved forbrugslån typisk er større end ved andre typer af banklån, hvilket skyldes en række forskellige ting.

Forbrugslån bliver udstedt både af banker, men også uafhængige selvstændige finansinstitutioner, som har specialiseret sig i forbrugslån. Det primære formål med forbrugslånene har altid været at, det skulle være en mulighed for at anskaffe ting som f.eks. en ny computer, telefon eller noget helt tredje uden, at skulle spare op først.

Forbrugslån er typisk mindre lån – men i takt med at markedet er blevet modnet mere og mere, så er størrelsen på forbrugslån og mulighederne også blevet markant større.

Hvorfor er renterne højere på forbrugslån?

Langt de fleste mennesker er bekendte med at renterne på forbrugslån typisk er større end, hvad man oplever på f.eks. boliglån og andre banklån. Det skyldes typisk at lånene udstedes til produkter, hvor der ikke er samme sikkerhed.

I langt de fleste tilfælde skal man typisk ikke gøre rede for, hvad man har tænkt sig at bruge pengene fra et forbrugslån for, hvilket gør det til et mere risikabelt produkt for banken. Det afspejler sig direkte i renten.

Når banker og realkreditinstitutter udsteder lån til boliger, så har de en sikkerhed i huset – hvis der skulle opstå en situation, hvor lånetager ikke har mulighed for at tilbagebetale sit lån. Det foregår ved at banken tager pant i huset, hvilket er en større process for bankerne, hvis de skulle tage det på de ting som forbrugslån bliver brugt til. 


De høje renter har mindre betydning på kortfristet lån

Man kigger typisk udelukkende på renten, og ser hvor høj den er. Effekten af en høj rente har slet ikke den samme betydning på det endelige beløb, som man betaler tilbage, som på store lån.

På et lån med en løbetid på 5 år og gæld på 80.000 vil den månedlige ydelser være nedestående:

Ved en rente på 7,9% - 1620 kroner

Ved en rente på 11,5% - 1760 kroner

Forskel: 140 kroner

Månedligt har det ikke den store betydning for, hvor meget man skal betale tilbage. Over en periode på 5 år, så vil man dog betale 8400 kroner mere i månedlige ydelser, hvis man vælger at tage forbrugslånet på 11,5%. Spredt ud er det dog ikke den store forskel, og derfor burde renten ikke være det vigtigste, som man fokusere på som forbruger.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere