Nytænkende tilgang til stress, angst og negative tankemønstre

Bliver du nogle gange fanget i et tankemylder af negative tanker? Føler du det kan være svært at se bort fra dine tidligere fejl, men også fremtidige? Hvis du gerne vil have hjælpen til at ændre dette, så skal du læse videre her.

Indgå i et tæt samarbejde med kompetente og fagligt dygtige psykologer fra Re-View. Alle er medlemmer af Dansk psykologiforening og arbejder og handler efter de nordiske etiske regler for psykologer. Du vil indgå i et fortroligt samarbejde under tavshedspligt.

Metakognitiv terapi (MCT) er en forholdsvis ny metode til behandling af psykiske udfordringer i hverdagen. Den veldokumenterede metode har en hurtig og vedvarende bedring, som flere oplever som ’’livsændrede’’ i måden at anskue og bearbejde tingene på.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og metode, baseret på forskning i angst og depression. Hvis du oplever en negativ behandling af informationer eller et tankemylder du ofte har svært ved at bearbejde og fortolke, så er du måske interesseret i dette tilbud.

Denne anderledes bearbejdning kan være et kognitivt opmærksomhedssyndrom, også kaldet CAS. CAS’en indeholder overdrevet bekymring og grubleri. Derudover er der en stor opmærksomhed på alle de ting der kan gå galt, eller man kan være meget optaget af de fejl man har lavet før i tiden.

Dygtige psykologer med uddannelse i metakognitiv psykologi

Hvis du kan genkende nogle af disse symptomer, kan du indgå i et forløb med en af de dygtige psykologer, der arbejder ved Re-view. Mød blandt andet Jane der arbejder med tilgangene fra metakognitiv psykologi og intensiv psykodynamisk coaching/terapi (ISTDP). Hendes varemærke er behandling af angst, stress og depression.

Få hjælp og redskaber til at klare din hverdag i en forstående kontekst, hvor fokus er at få dig i balance.