Selvforherligende modepladder

Selvforherligende modepladder

”Ikke (…) elitært”, ”Ligeværdigt udgangspunkt”, ”Fællesskab på tværs af (…) skel”, ”Danmarks ældste modebastion” og de bemærkelsesværdigt indlysende spytslikkeragtige vendinger fortsætter og står nærmest i kø i den danske blog Modevidenskabs seneste artikel om Herlufsholms skoleuniformer. Modevidenskab, som ellers, når ret skal være ret, normalt forsøger at levere nogenlunde flersidede udredelser af emner inden for mode, slutter sig således til den lange række af medier, små som store, som af en eller anden grund bare forblindes helt og aldeles af hvad der virkelig må være en fængslende fortælling fra Herlufsholm selv om skolens historie og disse rædselsfulde uniformer, som hører med hertil. 

Ordet fængslende er ganske vist et glimrende sted at starte, når det kommer til Herlufsholms uniformer om end det sandelig ikke bør forstås i et positivt perspektiv. For uniformerne er skam fængslende for såvel kroppen som for sjælen for de som er tvunget til at bære den for at passe ind i det konstruerede fællesskab. Skolebeklædningen adskiller sig således kun fra en fængselsuniform idet den vistnok er væsentligt dyrere end en klassisk hvid og sortstribet fangedragt. Formålet med fangedragten og Herlovianeruniformen er imidlertid reelt det samme – nemlig at institutionalisere de mennesker, som skal have den på til at tænke og handle i en bestemt retning.

Det er derfor også vældigt påfaldende, ja man kunne måske kalde det morsomt, at Herlufsholms kostskoleleder i førnævnte artikel helt uanfægtet og uden tillæg af nogen kritik fra journalistens side understreger at: uniformen ikke på nogen måde tænkt som en metode hvormed man kan eller vil uniformere elevernes måde at tænke på.”. Det er jo så åbenlyst et forsøg på at skabe kognitiv balance på et sted hvor kognitiv dissonans eller decideret vildrede i den grad hersker. Man vælger at retfærdiggøre et standpunkt, som afspejler afgrundsdyb uvidenhed om menneskelighed og forflytning af helt grundlæggende moralske og etiske principper om ikke at hindre mennesker i at være frie, for at skabe fred i sindet på sig selv og ikke mindst for at lukke munden på omverden, og så har man tilmed den frækhed at basere det på intet andet end at det jo er en tradition.

Tilbage til de fraser fra Modevidenskabs artikel, som her er fremhævet indledningsvist. Det er sandsynligvis meget lidt tvivl i de flestes sind om at ordsammensætninger som ”Ikke (…) elitært”, ”Ligeværdigt udgangspunkt” absolut ikke kan henføres til noget som blot tilnærmelsesvis har noget til fælles med Danmarks rigmandsskole nummer et. Herlufsholms DNA er dyrkelse af det elitære og skabelse af skel mellem rige og mindre rige, så at påstå at skoleuniformen på magisk vis skaber ikke elitære og ligeværdige udgangspunkter og dermed udvisker disse skel, går faktisk nærmest over i at være tragikomisk. Et udmærket eksempel på det fokus og ophøjning af det elitære kan ses i et interview med VICE i 2017, hvor Herlufsholms tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsens, fremsætter en absurd forvrøvlet men dog minutiøs klassificering af børn fra gammelrige familier, som i modsætning til nyrige børn typisk er ordentligt opdragede.

Herlufsholm og stedets uniformer har således intet med ligeværdighed at gøre, og det gør ikke noget godt for noget menneske, når vi taler om grundlæggende danskhedsprincipper som frihed og lighed samt om almindelig moral og etik som nævnt, at blive eksponeret i et væk for artikler som den i Modevidenskab eller TV2s programrække om skolen, som idealiserer denne verden, som er en lang formning af unge mennesker til at tro på elitære principper og at os vs. dem er en god ting. Det er det ikke, og det har det aldrig været i nogen henseende! Så Herlufsholm burde stoppe med at skabe falsk sindsmæssig balance for dem selv ved med højt hævet pande at vedblive med at argumentere for at gamle traditioner skal stå over hensynet til individets udfoldelsesmuligheder og muligheder for at være en del af fællesskabet. Afskaf den uniform/fangedragt, lad folk gøre og tænke som de vil, og åbn da op for flere lag på Herlufsholm og bliv en del af os andre i stedet for – det kan sagtens gøres uden at den lange og fine historie udfordres.