CEPOS: Det vil koste 2,3 mia. kr. at hæve afgifter på cigaretter