Forstå møgsagerne i Skat, hvis du kan.

Fra skattesvindel til kritik af regnskab: forstå møgsagerne i SKAT.

Rigsrevisionen har otte gange i streg revset Skat, milliarder er gået tabt, og skandalerne strækker sig over ni ministre fra både røde og blå partier i, hvad der er blevet kendt som svingdørsministeriet.

Rigsrevisionen hæfter sig ved, at regnskabet bærer præg af usikkerhed om, hvor stor en del af de såkaldte restancer, skattemyndighederne reelt ventes at kunne inddrive. De skriver ligeledes i deres rapport, at der er store afstemningsproblemer af regnskabsteknisk karakter.

Det kan ikke være rigtigt at man ikke kan finde en dygtig regnskabsmand/kvinde, som kan overskue et regnskab.

Skat blev formelt nedlagt 1. juli i år til fordel for syv nye styrelser med hver sit område og egen direktør.

Det drejer sig om Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Motorstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Næste år får vi måske 7 regnskaber, som heller ikke stemmer - eller ?

Det må koste nogle højtlønnede mennesker hos SKAT, deres jobs, samt nogle uansvarlige ministre, der har ladet stå til.


Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere