Embedsmands ferie forhindrede at ministeren fik de reelle tal om overbelægning på hospitaler

Hvis dette var sket i en privat virksomhed, så var vedkommende øjeblikkeligt blevet fyret.

Hvorfor kan Sundhedsdatastyrelsen, SKAT og mange andre offentlige styrelser ikke finde ud af at passe deres arbejde ?

Der skal ryddes op og ansættes mennesker der har kompetencer til at lede og fordele arbejdet.

Offentlige ansatte har selvfølgelig krav på ferie, men hvorfor har man ikke uddelegeret arbejdet mens han var på ferie ? Måske fordi at embedsmænd er fritaget for ansvar uanset hvor dyre og mange fejl de laver.

Læs artikel

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere