Ingen højere? Venstre vil nu forøge offentlige udgifter med *69* milliarder