Markedet bringer balance i hele økonomien - også for socialhjælp | Liberaletanker.dk

Som liberal finder man, at frivillighed er det foretrukne valg, når det kommer til sociale interaktioner. Der er dog flere områder, hvor det kan være svært at se, at det frivillige fører til gode resultater. Socialhjælp er en af de områder, hvor Staten har skabt et næsten fuldstændigt monopol. Det er derfor let at forfalde til at tro, at det er den eneste måde at skabe et fungerende socialhjælpssystem. Ganske enkelt i mangel på eksempler på det modsatte.

Min artikel forsøger at ryste lidt ved den opfattelse. 

I artiklen forklarer jeg, at det økonomiske systems funktion er at prioritere de knappe goder, så deres brug skaber den største værdi. Denne simple betragtning koblet med markedets frivillige udvekslinger fører mig til at argumentere for, at socialhjælp også skal gøres frivillig, for at undgå at socialhjælpen tager for mange resurser. 

 

Markedet balancerer alle sektorer mod hinanden, fordi hver enkelt gode balanceres mod hinanden af menneskets værdiovervejelser. Lidt firkantet sagt: Forbrugernes værdiovervejelser lægger fundamentet for priserne på forbrugsgoder, mens iværksætternes værdiovervejelser lægger fundamentet for priserne på kapitalgoder. Deltagerne i markedet afvejer også i hvilken udstrækning, de kan og vil donere penge til socialhjælp. Den frivillige proces sikrer, at hver deltager kun udveksler med hverandre såfremt det er fordelagtigt, eller produktivt, at gøre. Da begge parter i transaktionerne er frivillige deltagere, sikrer markedet, at begge stilles bedre af deres indbyrdes handel. Det gælder også socialhjælp, for det er kontraproduktivt at tvinge folk, der ikke har råd, til at give penge til andre.

...

I 1890erne havde børnene, der blev anbragt væk fra hjemmet, det ikke godt i sammenligning med i vore dage. Men det havde de andre børn det heller ikke. Markedets tilstand var på det tidspunkt ikke tilstrækkeligt rigt til at give bedre muligheder. Ligesom den elektriske selvflyvende helikopter i dag tydeligvis er galimatias, ligeså var det galimatias på en mindre skala at støtte de filantropiske foreninger med midler fra Staten. De fik større andel af samfundets resurser, end markedssituationen tilsagde. Som resultat heraf blev deres statsstøttede vækst et dræn på andre af samfundets produktive goder. Da markedet er det eneste realiserbare produktive økonomiske system, så er det altid bedst at lade markedet håndtere alle sektorer i økonomien. Kun på den måde balancerer de, og det kan dermed sikres, at samfundets resurser bruges i et omfang, der sikrer at det giver den største værdi for samfundet som helhed.

God fornøjelse!

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere