Ulvens plads i Danmark, set med liberalistens øjne | Liberaletanker.dk

Der er megen påstyr og debat om ulven i Danmark. Skal den være her, skal den være hegnet ind, skal den have lov at spise får og hunde, hvis den er sulten? 

Alle debatterne går på de teknikaliteter, som staten kan varetage håndhævelsen af. Ingen taler om at lade folk, der ønsker ulven, betale for den selv, og reglerne er gået hen og har foræret ulven positive rettigheder - rettigheder som end ikke mennesker selv får af staten. 

Ulven må dræbe et får, uden det får konsekvenser for den. Først ved gentagne overtrædelser må ulven nådigst anmodes om at blive "reguleret". 

Omvendt er det uacceptabelt at ulveelskerne ikke har muligheden for at vise, at de kan holde ulven på en måde, der minimerer problemer med ulven, og maksimerer den positive effekt af at have ulve.

Få friske øjne på debatten, se løsningerne fra en liberal synsvinkel:

Ulven betragtes af myndighederne som et dyr med rettigheder. Rettigheder der er så positive, at de ikke engang gives til mennesker. Det er tydeligt, at det kan ikke tillades at betragte noget dyr som et væsen, der har rettigheder. Ingen dyr har rettigheder. Hvis dyr havde rettigheder, så kunne de holde et menneske ansvarlig overfor en dyredomstol, der kunne dømme mennesket til at yde erstatning for skaden. Det siger sig selv, at dette ikke er relevant. Dyr besidder ikke evnerne til at afholde en domstol, hvor de kan føre en retssag. Diskussion af individuelle dyrs rettigheder er absurd fra ende til anden.

...

Ved at bruge ejendomsrettens ukrænkelighed som fundament for analysen, er det derfor ligegyldigt hvad et dyr (som ikke har rettigheder, ligesom mennesker har det) har gjort, hvis den er uønsket på din grund, har du ret til at fjerne den, og bruge de midler du mener er nødvendige (og som ikke overtræder andres ejendomsret). Det betyder derfor ikke at du skal skyde ulven. På din egen grund bestemmer du selv. Du kan lade den gå. Du kan følge Miljøstyrelsens anvisninger om at fjerne fødeemner, eller at lade ulven forvolde skade, som du ønsker at tolerere, før du griber til at fjerne ulven. Du kan vælge at fjerne ulven ved at indfange den, ved at bedøve den, og senere sælge den til ulveelskerne.

...

Ulvenes venner kan også hjælpes på vej af den liberale filosofi. Da ulven anses som enten en privatejet eller uejet ulv, er det op til ulvenes venner, at skabe et sted hvor ulvene kan boltre sig i fred. I dag er der mange problemer forbundet med at opnå dette mål. De store statsskove dækker mange procent af Danmarks natur, og det er særligt i disse skove at ulven kunne tænkes at leve og trives. Det er derfor nødvendigt, for at lade ulven leve i trivsel, at privatisere statsskovene, således der kan tages hensyn til de der ønsker at bruge arealerne til ulvehold. Man kan forestille sig en art “Givskud Zoo”, et privatejet reservat, hvor ejerne bestemmer om de ønsker at dele deres reservat med andre, og sælge billetter til andre, eller om de ønsker at reservatet skal drives for naturens skyld. Under alle omstændigheder afholder de selv udgiften til drift og vedligehold af reservatet, hvor ulvene kan boltre sig.


God fornøjelse.

Læs artikel

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere