Næste krav: "Feministisk transportpolitik"

Lige da man troede, at det ikke kunne blive mere skørt, så kommer denne kronik i Information fra to stats-ansatte feminister, der bl.a. skriver:

De manglende elevatorer på Nørreport og på andre af landets stationer er kun toppen af isbjerget. Listen med transportfeministiske krav er lang og rækker langt ud over køn.

I Danmarks trafikpolitik synes krav som flere elevatorer at drukne i større prestigeprojekter, der mest kommer bilister til gode. Tænk blot på transportminister Ole Birk Olesens nylige udspil om en bro over Kattegat. Pendlere og brugere af offentlig transport lades tilbage med tavshed, gammelt materiel og manglende investeringer – og øget samfundsmæssig ulighed.

En feministisk transportpolitik ville bruge bredere indikatorer for, hvornår nye investeringer er samfundsmæssigt rentable – og indregne bredden i brugergruppen og effekterne på klima og CO2-udledning.

En feministisk transportpolitik ville indregne kønnede effekter på sundhed og beskæftigelse og inkludere sikkerhed for alle borgere på landets stationer.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere