Demokraterne opfører en tv-skueproces, men de har ikke magt til en straffesag mod præsident Trump for embedsmisbrug


  1. Derfor er det det rene amatør teater.

  2. Demokraterne i ’the House* Intelligence Committee’, dvs husets efterretningsudvalg, styret af Adam Schiff frigav den længe ventede udskrift fra den højtstående embedsmand i National Security Council, Tim Morrison, og forfalskede den straks til fordel for anti-Trump-medierne.

  3. Det var et typisk eksempel på, hvordan demokraternes Adam Schiff og hans stab har forsøgt at skævvride fakta i et forsøg på at blæse dem op og få offentlighedens støtte til en straffesag mod præsidenten for embedsmisbrug, fordi de tror, at få selv vil læse de lange udskrifter.

  4. Denne svinske kampagne mod den lovligt valgte præsident, Donald Trump, startede, fordi demokraterne fik flertal i repræsentanternes hus (the House*) ved midtvejsvalget den 6. november 2018. 

  5. *I henhold til forfatningen har Repræsentanternes Hus (the House) beføjelse til at anmode om en sag mod en embedsmand og faktisk fungere som anklager. Men senatet har den eneste magt til at beslutte, om der skal rejses en sag og i givet fald fungerer senatet som jury og dommer. Senatet har som bekendt republikansk flertal, som ikke vil rejse en sag mod den lovligt valgte republikanske præsident, Donald Trump.

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere