Socialisme banker kapitalisme i USA

Klumme på 24NYT af professor  Sven H. Rossel:

"Siden 1990 er flere en 1 mia. mennesker blevet hævet op over fattigdomsgrænsen, idet lande som Kina, Indien og Indonesien i stor udstrækning har valgt at følge den frie markedsøkonomi. Ikke mindst Kina har nydt godt af kapitalismen. Ifølge Verdensbanken med hovedsæde i Washington D.C. er landets bruttonationalprodukt steget fra 191 mia. dollars i 1980 til 12 trillioner dollars i dag, og siden 1990 er antallet af mennesker, der har en daglig indtægt på mindre end 1,90 dollars per dag faldet fra 755 mio. til blot 10 mio."

...

"...på trods af en sådan dokumentation er der stadigvæk forvildede sjæle, der foretrækker socialismen frem for kapitalismen – uden at de dog kunne drømme om at flytte til et socialistisk paradis – og dette gælder ikke mindst blandt unge mennesker..."

...

"Ifølge en statistisk undersøgelse foretaget af det amerikanske Pew Research Center i 2011 har 49% af de 18-19årige amerikanere en positiv opfattelse af socialismen og kun 43% en negativ opfattelse. Da de samme unge blev spurgt om deres holdning til kapitalismen, var 47% positivt indstillet og 48% negativt indstillet."Læs artikel

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere