Rød dominans i vente

Det virker uskyldigt når Ligebehandlingschef Maria Ventegodt kæmper kampen for 4 umyndiggjort menneskers ret til at stemme ved valget i 2015.

DR's ordlyd får det endda til at fremstå som om det nærmest er et brud på grundloven at de ikke kan stemme på trods at det står klokkeklart at umyndiggjort personer ikke har stemmeret: 

Landsretten og nu Højesteret finder begge, at det ikke er i strid med Grundloven at nægte de fire personer adgang til at stemme ved folketingsvalget i 2015. Begrundelsen er, at de fire var at betragte som umyndige - og umyndige har ikke valgret til Folketinget.

Hvis hun kommer igennem i Strassbourg og vinder, er der intet til hindre at fanger, udenlandsk dansker og største gruppe: mennesker uden indfødsret får stemmeret i Danmark. 

Grundloven udelukker disse og sammenlagt er det potentielt 450.000 røde stemmer. 

Grundloven blev ændret i 1915 så kvinder fik stemmeret, noget Maria ser stort på ved at anerkende kønsopdelt svømmehal: 

http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-02-01-forbud-mod-konsopdelt-svomning-pa-vej

Men hvorfor pokker har blå regeringer med flertal ikke fjernet stemmeretten for tidligere straffet personer og folk på fattighjælp? Grundloven er klar hvad disse grupper angår og har kun fået tilkendt stemmeret ved lov og kan derfor ved lov fjernes igen. 

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere