Indfør gradueret stemmeret

Hvorfor skal noget så irrelevant, som det at man er fyldt 18 år, gøre at man skal være med til at bestemme i samfundet. (og så også kvinder)

Man burde have stemmeret efter højde, og selvfølgelig kun stemmeret for mænd med Dansk Indfødsret.

Fra naturen side er det, af selvindlysende grunde, bestemt at de store og stærke skal bestemme over de små  (voksne mænd under 174 cm i højen i stående stilling)

De stærke hersker over de svage, sådan er det i naturen og sådan bør det også være blandt mennesker.

Når det så samtidig er videnskabeligt bevist at højde og høj intelligens hænger uløseligt sammen virker det endnu mere rigtigt at stemmeretten, efter naturens bestemmelser, skal gradueres efter højde.

 Kvinder, børn og mænd under 174 cm bør ikke have stemmeret.

 En mand på 174 cm bør have 1 stemme, en mand på 200 cm, og derover, bør have 4 stemmer. Personer derimellem, rent centimetermæsigt, bør have et antal stemmer relativt til disse  to grænser.

 Jeg vil påstå at stemmeret skulle gradueres efter højde, det er da allenfals mere retfærdigt en at stemmeretten blot skal være bestemt af om man er fyldt 18 år!

Det ultimative mål, for alt levende, derunder mennesker, er at få spredt sine gener.( reproducere sig)

Derfor deler mennesker sig i forskellige grupper, som går ind for forskellige samfundsmodeller, alt efter hvor man tror, man vil få størst mulighed for at sprede sine gener.

En lille svag mand vil derfor være modstander af en samfundsform hvor de stærke har retten, og stemmer derfor til venstre for midten.

Blandt andet derfor bør små mænd ikke have stemmeret.


0 Kommentarer

Log ind for at kommentere