Ingen evidens for, at mindre rygning fører til mindre kræft

- Den globale pharma-finansierede anti-tobakslobby fortsætter medie-propagandaen imod tobakken [1]. Det er nu helt åbenlyst, at lobbyens hensigt er at presse autoriteterne til at indføre forbud mod brug af tobaksplanten, ligesom det i sin tid lykkedes at få indført forbud mod en anden plante - cannabis.

Det hævdes igen og igen, at der vil opstå færre sygdomstilfælde, hvis ingen ryger - men der findes overraskende, vil nogen hævde, ingen evidens for den påstand. Tværtimod viser resultaterne fra samtlige kontrollerede random trials, at rygestop hverken fører til færre alvorlige sygdomme over tid, eller til et længere liv. [2 - 3

I disse trials har man undersøgt tusindvis af forsøgspersoner, der er opdelt i to grupper ved lodtrækning efter det kontrollerede studies princip: Den ene gruppe hjælpes til at starte en “sund” livsstil, herunder rygestop - mens den anden halvdel fortsætter sin hidtidige “usunde” livsstil. Herefter sammenligner man de to gruppers helbredsresultater over tid - f.eks. i 5, 10 eller 25 år.

Der er gennemført snesevis af disse trials - de kendteste er WHO collaborative trial (60.881 deltagere, seks år), Gøteborg trial (30.022 deltagere, 12 år) og MRFIT (12.866 deltagere, syv år). De repræsenterer den dyreste og mest omfattende serie af biologiske eksperimenter i historien. De blev søsat første gang i 1960'erne for at bevise én gang for alle, at sund livsstil - herunder rygestop - ville føre til færre sygdomme og øget levetid.

Se også: Sundhedspolitisk fiasko: Livsstilsforbedringer udskyder ikke sygdom og død

Resultaterne har imidlertid været skuffende for sundhedsbranchen - men de har været klokkeklare: At skifte til en sund livsstil, inkl. rygestop, førte hverken til færre sygdomme eller øget levetid. Resultaterne i samtlige trials har været et stort rundt nul: Sygdom og død indtraf ligeså hurtigt i de “sunde” testgrupper som i de “usunde” kontrolgrupper.

Den seneste trial, Inter99, er dansk og blev offentliggjort i 2014. [4] Her brugte læger og sundhedspersonale fem år på at få 6.091 danskere til at skifte livsstil, og efter fem år gik det fint: Deltagerne i den “sunde” gruppe stoppede eller reducerede rygning markant [5], de spiste sundere [6], de drak mindre [7], og lavede mere motion [8], mens kontrolgruppen fortsatte sin “usunde” livsstil.

Men ak - efter 10 år forelå resultatet af disse livsstilsændringer: Ingen effekt. Hverken på hjertesygdom, slagtilfælde eller dødelighed. Og forfatterne bemærker [4], at det heller aldrig er lykkedes at reducere kræft i disse trials.

Der findes med andre ord ingen evidens for, at det vil føre til mindre kræft eller færre dødsfald, hvis alle stopper rygning eller begynder at leve “sundt”. Der er faktisk stærk evidens for det modsatte: At det vil have nul effekt.

Se også: Eksperter vrøvler igen om rygning

Og så er det egentlig ligegyldigt, at kræftindustrien påstår noget andet [1], så længe deres modeller og beregninger ikke hviler på tal fra kontrollerede studier, men udelukkende på løse, ukontrollerede observationsstudier i den såkaldte epidemiologi - dvs. en statistik over forholdet mellem rygeres og ikke-rygeres sygdomme. Dette er dårlig science.

Det eneste disse studier kan vise er, at rygere dør gennemsnitligt tidligere end gennemsnittet af ikke-rygere. De kan til gengæld ikke bevise, at rygning er årsagen til kræft eller til kortere liv. Dette underbygges af yderligere tre sæt kendsgerninger:

A) De udviklede lande hvori der ryges mest hører til dem, hvori befolkningen lever længst, f.eks. Grækenland, Spanien, Østrig, Japan, Italien og Frankrig. [9]

B) Det er aldrig lykkedes definitivt at inducere ondartet kræft i forsøgsdyr med tobaksrøg. Man har ihærdigt forsøgt siden 1950'erne at få forsøgsdyrene til at bekræfte resultaterne fra observationsstudierne af rygeres og ikke-rygeres sygomme, men det er ikke lykkedes. De dyr, der i kontrollerede studier udsættes for tobaksrøg - selv i massive mængder - får ikke flere maligne tumorer end de dyr, der udsættes for luft [10]. Et af de største problemer for forskerne på dette område har været, at de dyr der udsættes for tobaksrøg, ofte lever længere end dem, der udsættes for luft. [11]

C) Kvinders rygning i Danmark er faldet fra 45% i 1970 til 15% i dag, næsten 50 år senere. Alligevel er kvinders lungekræft fire-doblet i perioden - fra 10 tilfælde ud af 100.000 i 1970 til næsten 40 tilfælde ud af 100.000 i dag. Og tallet stiger stadig.

Det er derfor langt mere sandsynligt, at kvinders lungekræft vil fortsætte op i de kommende år, hvis flere kvinder stopper rygning, som de har gjort hidtil. Der er åbenlyst andre, langt vigtigere årsager til lungekræft end tobaksrygning. 

-----------------------------------------------------

Henvisninger:

1: Nyt studie: Uden rygning ville 142.000 færre få kræft, Altinget 24. april 2018

2: Systematic review of randomised controlled trials of multiple risk factor interventions for preventing coronary heart disease, BMJ 1997

3: Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease, Cochrane 2011

4: Effect of screening and lifestyle counselling on incidence of ischaemic heart disease in general population: Inter99 randomised trial, BMJ 2014

5: High risk strategy in smoking cessation is feasible on a population-based level. The Inter99 study, Preventive Medicine 2008

6: The impact of a population-based multi-factorial lifestyle intervention on changes in long-term dietary habits: the Inter99 study, Preventive Medicine 2008 

7: The impact of a population-based multi-factorial lifestyle intervention on alcohol intake: the Inter99 study, Preventive Medicine 2009

8: A randomized multifactorial intervention study for prevention of ischaemic heart disease (Inter99): the long-term effect on physical activity, Scandinavian Journal of Public Health 2008

9: Myte, at lav dansk levetid skyldes øl & røg, Klaus K blog 2010

10: A further review of inhalation studies with cigarette smoke and lung cancer in experimental animals, including transgenic mice, Inhalation Toxicology 2010

11: Increased Life Span and Decreased Weight in Hamsters Exposed to Cigarette Smoke, Archives of Environmental Health 2013

Læs artikel

10 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere