Man burde have stemmeret efter højde, og selvfølgelig kun stemmeret for mænd.

En demokratiforsker og filosof fra Aalborg Universitet, Jørn Sønderholm, vil i et nyt forskningsprojekt stille spørgsmålstegn ved nogle af de helt centrale elementer ved demokratiet, som vi kender det i dag.

For eksempel mener han, at man kun bør have stemmeret hvis man har har et vist niveau af viden og oplysning.

Kort fortalt mener han, at man kun bør have stemmeret hvis man mener det samme som Jørn Sønderholm, og hvad der er konsencus om i ” De snakkende Klasser” samt tilslutning til i "Journalistisk Venstreparti"

Jeg mener at stemmeretten, i henhold til naturens love, burde tildeles efter ens højde ud fra følgende begrundelser.

Hvorfor skal noget så irrelevant, som det at man er fyldt 18 år, gøre at man skal være med til at bestemme i samfundet.

Fra naturen side er det, af selvindlysende grunde, bestemt at de store og stærke skal bestemme over de små lorte (voksne mænd under 174 cm i højden i stående stilling).

De stærke hersker over de svage, sådan er det i naturen og sådan bør det også være blandt mennesker.

Når det så samtidig er videnskabeligt bevist, at højde og høj intelligens hænger uløseligt sammen, virker det endnu mere rigtigt at stemmeretten, efter naturens bestemmelser, skal gradueres efter højde.

Kvinder, børn og mænd under 174 cm bør ikke have stemmeret.

En mand på 174 cm bør have 1 stemme,

En mand på 200 cm, og derover, bør have 4 stemmer.

Personer der i mellem, rent centimetermæsigt, bør have et antal stemmer relativt til disse to grænser.

Det ultimative mål, for alt levende, derunder liberale, er at få spredt sine gener.( reproducere sig).

Derfor deler mennesker sig i forskellige grupper, som går ind for forskellige samfundsmodeller, alt efter hvor, de tror, de vil få størst mulighed for at sprede deres gener.

En lille svag mand vil derfor være modstander af en samfundsform hvor de stærke har retten,

En på overførselsindkomst vil derfor være imod et samfund hvor det er dem der betaler høj skat der bestemmer etc. osv.

En stærk selvforsørgende mand vil derfor normalt være liberal.

N.B. Jeg beder undskylde at jeg genfremsætter dette forslag, der også optræder som kommentar i en anden klumme; men da jeg er 192 cm høj og desårsag ret genial mener jeg at mine meninger fortjener deres egen klumme.

11 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere