Pluto is Back!

Pluto is Back!

Du husker sikker at Pluto for få år siden blev frakendt titlten "planet" fordi den ikke levede op til bestemte definitioner, efter hvilke man klassificerer planeter. Det skete faktisk ved en afstemning, hvor et flertal i Den Internationale Astronomiske Union vedtog at Pluto skulle opfattes som en "Dværgplanet" men ikke længere regnes blandt rækken af egentlige selvstændige planeter.

Denne afstemning er ikke omgjort, men ny forskning viser at den er baseret på misopfattelser i tænkningen om, hvordan planeter klacificeret. Et kriterie man har benyttet er f.eks. om et himmellegme effektivt "støvsuger" sin bane omkring solen for andre objekter. Fordi Plutos bane krydser Neptuns bane og fordi der er mængder af frosne gasser i Plutos bane, betød dette kriterie at Pluto ikke var en planet.

Nu har en gruppe forskere dog vist at disse kriterier er baseret tænkning som forskningen ikke længere understøtter. Og om et himmellegeme fjerner alle objekter i sin egen bane, er heller ikke det kriterie, der i praksis anvendes for om en astroide kan opfattes som en planet.

De har også vist mere end 100 eksempler på, at forskere anvender termen planet på måder, som er i modstrid med den vedtagne definition. Og gør det fordi det er nødvendigt og nyttigt for deres forskning. Dette viser at definitionen er arbitrær og ubrugelig.

I stedet har gruppen af forskere foreslået, at kriteriet for planeter skal være om de er store nok til at deres gravitation gør dem runde. Dette er ikke noget arbitrært kriterie: Det at en planet er rund betyder faktisk at dens geologi bliver langt mere kompleks og aktiv. I Plutos tilfælde har dette ført til at planeten har lagdelt atmosfære, organiske stoffer, ældgamle søer og måner i kredsløb.


Kilde:

https://www.sciencedaily.com/releas…/2018/…/180907110422.htm

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere