Teknikkens velsignelser

Da jeg var barn ville jeg være opfinder. Og teknik blev en stor del af mit liv.

Jeg byggede selv min første computer, og havde altid en masse projekter i hovedet. Af og til tænkte jeg på hvordan det ville være hvis, eller når mit hoved ikke mere kunne rumme så mange komplicere problemstillinger.

Sådan er det nu blevet. Og på en måde er det befriende. Men samtidig er jeg blevet mere skeptisk overfor de tekniske fremskridt.

Med den fortsatte udvikling af kunstig intelligens, er det ikke svært at forestille sig en verden hvor automatiserede fabrikker fremstiller alle forbrugsgoder, med kun minimal menneskelig indsats. Men hvis fabriksejerne skal kunne sælge deres produkter, må der nødvendigvis være kunder som har noget at bytte med.

Jeg kan ikke se andet resultat, end at flertallet bliver gjort til slaver, og at fabriksejeren bliver diktator. Alternativet kunne være at fabrikken bliver gjort til fælleseje, men det er vel mindre sandsynligt.

Teknikken påvirker også vores levevis. Jeg har selv haft stor glæde af at kunne sætte mig ind i bilen, og køre næsten hvorhen jeg vil. Fremtiden bliver måske at vi kun går ind i et rum hvor vi kan vælge mellem utallige scenarier, og få en oplevelse af en virkelighed som kan erstatte ferierejser.

Vi vil teoretisk set kunne leve et meningsfyldt liv, uden at møde andre ”rigtige” mennesker. Og vi vil kunne vælge at være en person som vi ikke er i virkeligheden. Men kan det blive tilgængeligt for alle? Og igen kan jeg kun se at det kan blive et værktøj for de få som vil kontrollere flertallet.

Det sidste store problem jeg ser, er vores sundhed. Mennesker er ikke indrettet til at leve som vi gør. Og vi bliver udsat for en masse skadelige påvirkninger.

Jeg har hørt eller læst om en undersøgelse som påviste at forsøgsdyr (mus eller rotter) blev sterile efter få generationer, når de blev udsat for digital radiostråling. Ingen ved med sikkerhed om det samme vil ske for os mennesker. Vi kan snart ikke undvære vores smartphone, og vi kan jo faktisk også være ligeglade med om vores oldebørn bliver de sidste overlevende af vores race.

Dette er kun ét eksempel blandt mange. Vi kaster os hovedløst ud i uvisheden.

Vi kan glæde os over at vi lever i et land, og i en tid hvor de fleste har stor frihed og velstand. Jeg er overbevist om at de tekniske fremskridt skaber flere problemer end de løser, og at fremtiden er meget usikker.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere