Var Fyns Stiftidende en part af sammenrotningen for at få BIOS mobbet ud af Danmark.

Den 2 februar sendte jeg Redaktionen på Fyns Stiftstidende følgende henvendelse

__________________________________________________________

Til Chefredaktionen på Fyns Stiftstidende.

I dagens Fyns Stiftstidende (31-01-2019) er BIOS skandalen ikke nævnt med et ord.

Derimod er der fundet plads til en pjattet artikkel om en 13 årig skolepige der havde søgt stillingen som direktør for Odense Zoo, og som, åbenbart til Fyns Stiftstidendes store forundring, ikke fik stillingen.

Men dagbladet BT nævner i en artikel (02-02-2019) at fagforeningen F3 og Falck har arbejdet sammen om at hjælpe Fyns Stiftstidende, som de helt åbenbart betragter som en partner i kampen for at holde BIOS ude fra Danmark.

Jeg citerer fra Artiklen i BT:

"Af en anden mail, som Konkurrencestyrelsen fremlægger, fremgår det, at Falck i en mail til et kommunikationsbureau nævner, at avisen Fyens Stiftstidende har udfordringer med at finde en regnskabskyndig, som kan afkode en række regnskaber fra Bios. Falck foreslår i mailen til kommunikationsbureauet at høre 3F, om fagforeningen »kan hjælpe med en (ekstern) regnskabskyndig«. Det fremgår ikke, om 3F endte med at hjælpe med den opgave."

Jeg forventer at FS tager dette tema op i en artikkelserie,og undersøger om Avisen (Fyns Stiftstidende) lød sig spænde for fagforeningens F3 og Falcks kampagne for at holde BIOS uder fra Det Danske marked.

Samtidig vil det være på sin plads at se på visse Fynske politikeres medvirken i denne ulovlige kampagne mod og mobning af BIOS.

I er nød til at skrive noget om jeres egen rolle.

Sagen forsvinder ikke af sig selv.

Hvis FS ikke begynder selvransagelsen snarest vil man givet se læserbreve fremkomme på de sociale medier om dagspressens troværdighed.

Med venlig hilsen

Magnus Pedersen

(Fyns Stiftstidende har min postadresse=

Hvis i fører at I mangler en anledning til at tage denne sag op !!!! så må i gerne bringe ovenstående henvendelse fra mig som et læserbrev i FS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der har kun været larmende tavshed på Fyns Stiftstidende.

Ikke et ord ord har redaktionen haft at sige om deres del af denne ulovlige sammenrotning mod BIOS.

Konkurrencestyrelsen har sastslået at sammenrotningen mod og mobningen af BIOS var ulovlig, om den også var kriminel er Bagmandspolitiet nu, efter anmeldelsen, ved at undersøge.

Men for Dagspressens troværdighed i almindelighed ville det være gddt at få Fyns Stiftstidendes stilling til de oplysninger der indtil nu er kommet frem og hvor Fyns Stiftidendes  navn er nævnt.

Altså har Fyns Stiftstidende modtaget hjælp fra 3F, Falck eller fra Kommunikationsbureaur, hyret og betalt af Falck, til honorar til regnskabskyndig eller har Fyns Stiftstidende bragt materiale i avisen som var modtaget fra ovennævnte kilder uden at fortælle læserne hvor artiklen stammer fra personer/kredse der er part i sagen ????????????

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere