Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

15

+8 Skrevet af ehantsoe 287 dage siden - Direkte link

Hvor er det godt, at der findes mennesker som kan og som tager sig tiden til, at lave research af denne art. Der foregår rigtig meget i den verden, som ellers aldrig ville se dagens lys.  Tak for det Klaus. 


+7 Skrevet af Dane 287 dage siden - Direkte link
Stramninger og indskrænkninger omkring rygning har været en del af det politisk korrekte mantra de sidste 20 år og der var nærmest konkurrence om hvem der kunne finde på flest stramninger. Den ene skrækkampagne afløste den anden og selv idag er det kun de færreste der har viden om at den korrupte medicinalindustri står bag. Man behøver blot spørge sig selv hvorfor afvænningsprodukter koster nøjagtig det samme som rygning hvis det virkelig er så vigtigt at få folk til at stoppe...Svaret er ligetil, hvis afvænningsprodukterne var billigere end rygning var der jo til sidst ikke brug for afvænning mere så det gælder om at holde balancen for profittens skyld.....

+1 Skrevet af Klaus K 287 dage siden - Direkte link

selv idag er det kun de færreste der har viden om at den korrupte medicinalindustri står bag.

Det har du ret i. Men det gælder dog ikke læserne af dengulenegl.dk og 180grader, for siden 2008 har de vidst, at Pfizer var én af de medicinalgiganter, der finansierede "evidensen" bag rygelovene:

Betalte medicinal-giganter for at få rygeforbud i Europa? - 180grader.dk, 22. okt 2008

Dagens tilbud: Køb et rygeforbud … !
- dengulenegl.dk, 27. nov 2008

Præcis som de har finansieret Kora's rapport om "merudgifterne" ved rygere i dag ...

- Annonce -

- Annonce -


+4 Skrevet af Gitte Nielsen 287 dage siden - Direkte link

Hvad vil regeringen så gøre når de kommer til at mangle de skatter og afgifter som rygerne lægger i statskassen ?


+2 Skrevet af Svend 287 dage siden - Direkte link

En tidligere storryger som jeg ved, hvorfor staten lyver tykt om rygning:  Rygerne er så satans lykkelige for den fornøjelse rygningen giver - hvor jeg dog savner den grønne Cecil og min snadde, men staten hader folk, der er lykkelige for andet en socialisme, og de gør derfor hvad de kan for at genere dem.

 

Nå - men det var for dyrt, og jeg kunne mærke, at jeg ikke havde for godt af det, så jeg holdt op. Og i modsætning til hvad folk siger om at "de første fjorten dage er de værste, når man stopper", kan jeg fortælle, at de første 14 år er de værste, og at trangen til at tage en smøg aldrig fortager sig.  Så kan du begrænse din rygning og holde op, når det er nødvendigt, så ryg og vær lykkelig.


+1 Skrevet af Hans Hansen 286 dage siden - Direkte link

Suk....

 

Nu er det jo ikke KOMMUNEN der får skattekronerne fra rygerne. Det er tilgengæld kommunen der skal betale for sygedagpenge, genoptræning osv.

 

Der er IKKE tale om fake news, men om kassetænkning. KORAs analyse er 100% korrekt, idet dens fokus er på KOMMUNALE udgifter, ikke statslige.....


+3 Skrevet af Klaus K 286 dage siden - Direkte link

Kære ven, - Kora's analyse er ikke bare dårlig - den er en skandale pga alle dens bevidste udeladelser. Der er nemlig ingen evidens for, at der er penge at spare på færre rygere noget sted i det offentlige - tværtimod. Det fører kun til flere offentlige udgifter, hvilket er forklaret indgående i disse to artikler:

Sundhedsstyrelsen lyver om rygestop og laver reklame for medicinalprodukter

Nicorette & rygestop: Når "gode" investeringer fører til sikre tab


For det første: En ryger bidrager i sit liv mere til de offentlige kasser end en ikke-ryger. Årsagen er tobaksafgiften og rygerens relativt kortere levetid på det offentliges regning i alderdommen.

For det andet: Selv hvis det kunne betale sig, så er det ikke er muligt at omskabe "rygere" til "ikke-rygere" i økonomisk forstand med anden effekt, end at tobaksafgiften bortfalder. Der er således ingen evidens for, at raske menneskers rygestop fører til mindre sygdom over tid i de kvalitetsforsøg, der er foretaget i de sidste 40 år:

Sundhedspolitisk fiasko: Livsstilsforbedringer udskyder ikke sygdom og død


Konklusion: Der er ingen offentlige besparelser at hente nogen steder. Samfundet fungerer simpelthen bedst økonomisk, når en del af befolkningen er rygere. De eneste, der vil profitere på Kora's konklusion er Pfizer.

Iøvrigt er det noget vrøvl, at rygeres skattekroner ikke går til kommunen - det kan jeg jo se på min egen selvangivelse.


+1 Skrevet af Hans Hansen 285 dage siden - Direkte link

Igen.... Du MÅ IKKE begå den fejl at du tror på at kommunen gider at tænke på statskassen.

 

KOMMUNEN tjener ikke en SKID på rygning. De har faktisk kun udgifter. 

 

STATEN, som er en ANDEN SKATTEUDSKRIVENDE INSTANS end kommunen, tjener stygt på rygere. 

 

Herudover.... Hvor på din selvangivelse er tobaksafgifter (som er det staten tjener på rygerne mere end på ikke-rygerne) angivet ? De findes nemlig ikke på min.

 

 

Konklusion: Du fatter ikke KORAs analyse, eller hvordan vi betaler skat og afgifter herhjemme.


+2 Skrevet af Klaus K 285 dage siden - Direkte link

Tror du virkelig selv på, at jeg ikke forstår skatte- og afgiftssystemet og Kora's analyse? Det er sgu for morsomt ...

Du sprang iøvrigt et afsnit over i den kommentar, du svarer på:


En ryger bidrager i sit liv mere til de offentlige kasser end en ikke-ryger. Årsagen er tobaksafgiften og rygerens relativt kortere levetid på det offentliges regning i alderdommen.


Hvis du nu tager albuen ned af caps-lock knappen, kan du måske bedre læse artiklen og de links, jeg har lagt.

De forklarer, hvorfor der ikke er nogen penge at spare på rygestop-projekter i det offentlige - hverken i staten, regionerne eller kommunerne. De vil kun påføre det offentlige flere udgifter.


+1 Skrevet af Klaus K 270 dage siden - Direkte link

Denne kommentar er publiceret af mig under Informations artikel som svar på en kommentar fra Kora - (links er indsat efterfølgende):

Der er tre store problemer i Kora-analysen.

Problem nr. 1: - Overskriften: "Offentlige merudgifter ved rygning" er falsk varebetegnelse, fordi det postuleres, at analysen handler om udgifter ved rygning. Analysens data kan imidlertid kun vise noget om økonomi - intet om rygning. Dette burde Kora erkende fuldt ud.

Ingen ved, om de fundne ryger-udgifter er forårsaget af rygning. En lille del af dem er måske, men ingen ved det, for der findes ingen videnskabelig metode, der kan afgøre, om en sygdom er forårsaget af rygning. Selv den bedste læge kan ikke afgøre det i en patient, så det kan Kora naturligvis heller ikke, ved at sammenligne nogle registerdata med nogle standardiserede svar fra en spørgeundersøgelse.

Man ved til gengæld, at en stor del udgifter til rygere skyldes andre forhold end rygning: Fra genetikken og psykologien ved man, at rygere og ikke-rygere tilhører to forskellige personlighedstyper. Ryger-typerne er mere stressede, mere urolige, mere kreative, oftere depressive, og de tager flere & større risici i livet end restbefolkningen. Det gælder i privatlivet, og i arbejdslivet, hvor man oftest finder disse typer i de mest risikofyldte og stressede jobs.

Personer, født med disse karaktertræk, har klart nok flere ulykker, hospitalsbesøg og sygedage end restbefolkningen, uanset om de er rygere eller ej. De ER imidlertid oftere rygere - dels fordi tendensen til at ryge er nedarvet ligesom den øvrige personlighed - dels fordi rygning dæmper deres stress, uro og depressivt humør, og samtidig fremmer deres kreativitet.

Derfor kan rygergruppen have et større udgiftsforbrug, når man kun ser på ét enkelt år. Årsagen er bare ikke rygning, men den nedarvede personlighed. Dette har analysen ikke taget højde for.

Problem nr. 2: - Kora bruger evidens af lavkvalitet - fra observationsstudier - for antagelsen om, at rygestop fører til mindre sygdom. Til gengæld har man ignoreret højkvalitetsevidensen fra de kontrollerede studier af rygestop. Dette er dårlig science.

Konklusionen er nemlig klokkeklar i de sidste 40 års udførte random trials, der har undersøgt lægestøttede livsstilsforbedringer i kontrollerede forsøg: Der ses ingen signifikante helbredsgevinster over tid ved rygestop i raske mennesker. Dette afspejles endda i Kora’s egne tal, hvor eks-rygerne har flere sygdomsudgifter end rygerne.

Derfor vil rygestopprojekter ikke vil føre til færre offentlige udgifter, men derimod til flere udgifter - samt naturligvis til færre indtægter fra tobaksafgifterne, hvis projekterne fører til flere rygestop.

Måske skulle man stille sig dette spørgsmål i Kora: Hvorfor finansierer Pfizer overhovedet denne analyse? Hovedparten af medicinalindustriens omsætning udgøres som bekendt af det offentliges udgifter til sygdomsbehandling. Så hvor sandsynligt er det, at en global gigant i denne industri investerer i analyser, der fører til færre offentlige udgifter - dvs. til lavere omsætning for sig selv?

Problem nr. 3 - det største problem: - Kora hænger rygerne ud overfor restbefolkningen. Det er kendt fra utallige økonomer, der har beregnet dette, at rygere i deres liv bidrager mere til de offentlige kasser end restbefolkningen. Årsagen er tobaksafgiften og rygernes kortere levetid, som betyder kortere tid på det offentliges regning i forhold til ikke-rygere.

Alligevel italesatte Kora analysen overfor Ritzau og offentligheden på en måde, der fik sandheden til at fremstå modsat. Man vred ordene og overskrifterne, så de fremstillede analysen som dokumentation for, at rygerne er overforbrugere af offentlige midler på bekostning af de øvrige skatteydere - stik imod den kendte sandhed.

Hermed udsatte Kora en minoritet for en slags "hate-speech", uden at have dækning for det - en forsvarsløs minoritet endda, der ikke har medieadgang. Det kan undre, at det overhovedet er tilladt offentlige myndigheder at hænge minoriteter ud på den måde - ikke mindst med tanke på hvad minoritetsudhængninger har ført til i tidligere tider i Europa.

Kan man forestille sig, at Kora analyserede de offentlige udgifter ved indvandrere og etniske danskere, og spinnede tallene negativt overfor indvandrerne på samme måde?

Næppe. Det ville jo være racisme, ikke? Men hvad er Kora’s spin så? Hvad er hensigten med at skrive en beviseligt løgnagtig påstand som: "Offentlige udgifter til rygere er større end til ikke-rygere" i overskriften på Kora’s website ... ?

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

14
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7
7
13
10

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K- Annonce -