Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

37

Skrevet af slettet bruger 946 1603 dage siden - Direkte link

I Folketinget, hvor jeg var minister i 80'erne havde vi tempererede cigarkasser ved møderne. Vi fik også en Gammel Dansk eller en cognac, selv om formiddagen - og alle røg. Jeg selv holdt op med at ryge, da min datter bad mig om det," fortalte Haarder

 

Ligesom Mad Men.

 


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

HAHA ...


Skrevet af Jørgen Klinggaard 1603 dage siden - Direkte link

Haarder har ret i at passiv rygning ikke er farligt. Hvis den var det, ville der ikke være ret mange af os, der voksede op omkring 2. verdenskrig og de følgende tyve år, der i dag ville være i live. Da var der i langt de fleste hjem tykt af røg, så snart forældre og ældre søskende var hjemme. 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af paradigm 1603 dage siden - Direkte link

Det er den slags forsimplede udtalelser man ofte høre og som er totalt useriøse. Noget kan godt være farligt uden at slå alle som én af de udsatte ihjel. Det er jo ikke alle rygere der dør af rygning. Der er også folk der aldrig har aktivt røget der får lungekræft.

 

Da passiv rygning indebærer en væsentligt mindre dosis end aktiv rygning er det plausibelt at sandsynligheden for at dø af rygesygdomme heraf er meget mindre (se dog nedenfor). Det kunne derfor være risikoen er på f.eks. 1% eller mindre, og det ville fint kunne stemme med din observation af at vi ikke alle er døde - men er ikke det samme som at det er ufarligt.

 

Når det er sagt ville jeg i udgangspunktet tro at "casual" passiv rygning via barbesøg osv. ikke kan være vildt skadelige givet at dosis er ekstremt lille sammenlignet med aktiv rygning. Men rygning i hjemmet kan jeg godt forestille mig er problematisk da det medfører en udsættelse for (fortyndet)røg men tilgengæld over en meget lang (ofte konstant) periode. Det samme ville være tilfældet for arbejdspladser m.m.

 

 Det er iøvrigt  heller ikke altid at riskoen skalerer lineært med dosis - nogle gange kan en lille dosis være både meget mindre eller meget mere farlig end man skulle tro hvis der var proportionalitet.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Men tilfældet er at man konstant udsættes for en massiv omgang tågesnak uanset hvor causal man melder antirygeligaen at de er nogle særlige.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@paradigm ...hvad siger du til denne forsimpling:  49% af alle donerede lunger i england er rygerlunger?


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Når det er sagt ville jeg i udgangspunktet tro at "casual" passiv rygning via barbesøg osv. ikke kan være vildt skadelige givet at dosis er ekstremt lille sammenlignet med aktiv rygning.

 

Jeg minder igen om at rygeloven som udgangspunkt ikke er lavet for at beskytte den enkelte gæst som "casual" kommer på baren engang imellem men for at sikre at den ansatte som måske arbejder der 37 timer eller mere bliver beskyttet. Personalet er jo netop ikke kun på stedet "causal"

 

Derfor vil det for personalet sikkert indebære mere passiv rygning (skadeligt eller ej) end de vil få derhjemme hvor det sikkert kun er een anden person som ryger.

 

Henrik Madsen


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hmadsen: hvor uenige vi ellers måtte være, er det korrekt at rygelovens formål er at beskytte mod de "skadelige" virkninger ved passiv rygning.

 

Interessant nok ser vi desværre alt for tit, at ikke-rygere betragter lovgivningen som en slags "hævn" over rygerne, en "beskyttelse" mod "stank", en reduktion af deres vaskebudget eller ren og skær ikke-ryger-ego-centrerethed.

 


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Rygeloven er lavet for at beskytte mig som arbejder i branchen mod de skadelige virkninger af rygning.

 

Jeg kan så fortælle dig at når samtalen falder på rygeloven på mit arbejde (Sker ikke så tit, forsøger at undgå det fordi det ikke er det jeg er ansat til og er meget passioneret så det bliver ofte længere samtaler :-) ) så er det meget oftere ikke-rygere der forklarer hvor dejligt det er at man nu kan komme der uden at skulle "røges til" end det er rygere som klager over at man ikke må ryge der.

 

Jeg har en fornemmelse af at grunden til at nogle ikke-rygere ser på det som du siger er fordi de føler at DE har været "undertrykte" i mange år hvor det var rygeren der havde alle fordelene og hvor den eneste reelle mulighed for at undgå røg var at blive væk for der var ingen alternativer.


Dette ses jo også når visse rygere mener at det skal være op til den enkelte restauratør at bestemme hvilket jo reelt var det som var gældende før rygeloven. Dengang var der så bare ingen der bestemte at deres sted skulle være røgfrit. (McDonalds undtaget)..

 

Dette ikke fordi de ikke gerne ville have en røgfri restaurant men fordi ingen turde være den der tog det første skridt af frygt for at kunderne smuttede et andet sted hen hvis de var de eneste.....Ikke-rygerne lavede jo ikke så meget ballade over at der blev røget for det var de jo vokset op med. Af frivillighedens vej var vi aldrig nået til det punkt vi er idag.

 

Forretningsdrivende har jo det problem at de kan vælge at være standhaftige og tage et standpunkt, men hvis deres restaurant lukker så er der ikke meget ved at have stået fast..

 

Jeg siger ikke at det er iorden at ikke-rygerne nu ser loven som en mulighed for at "undertrykke" de tidligere "undertrykkere" men det er vel forståeligt nok et eller andet sted at de folk som i årtier har sidder til møder, på arbejdspladser, på restauranter osv osv og har måttet finde sig i røgen mod deres vilje nu fejrer den sejr de ser det som, nu hvor de kan komme de steder uden at være tvunget til at dele en smøg med sidemanden, kollegaen etc etc...

 

Henrik Madsen


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@madsen: så er vi enige om hvad rygelovens formålsparagraf siger. Men sikkert ikke omkring rygelovens forudsætninger.


Skrevet af oecon 1603 dage siden - Direkte link

Jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Ligesom krig heller ikke udgør nogen risiko, for så ville alle der er vokset op omkring 2. verdenskrig jo være døde i dag.


Skrevet af Qda Plydsmaas 1603 dage siden - Direkte link

Det kan undre at sundhedsministeren holder sin skepsis om passiv rygning udenfor dagsordenen. Han burde vel være den første til at sætte en stopper for hysteriet omkring det vanvid som har skræmt så mange aldeles uden grund.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Bertel Haarder har helt ret i at aktiv rygning er farligt - tobaksrøgen indholder utallige kræftfremkaldende stoffer, hvorfor andre end rygerne også kommer til at lide under røgen. Røgen giver også rygerne KOL og hjertekarsygdomme, hvorfor ca. halvdelen af dem der ryger ender med at dø af følgesygdomme af rygningen. Det være sig alt fra lungekræft, strubekræft som Michael Douglas har fået eller nogle af de ca. 30 andre kræftformer. 

 

Omkring passiv rygning er det evident, at andre end rygerne selv påføres sygdom og død som følge af tobaksrøgen. Dels kommer der sidestrøms røg fra den tændte cigaret og dels renser rygernes lunger ikke alt fra røgen, når de puster røgen ud.


Derfor er det vigtigt at vi får lukket hullerne i loven om røgfrie miljøer, herunder giver borgerne mulighed for at leje boliger hvor der ikke ryges i ejendommen.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Lad os nu afskaffe topskatten istedet for alt det sludder. Men kan du lige stikke mig en videnskabelig rapport som siger noget om hvor lidt den rygendens lunger ikke filtrerer - og hvad den rumlige sandsynlighed er for at brøkdele af dette vil havne i en andens lunger? - samt, hvorledes komponentfordelingen af samtlige stoffer så vil være? - endvidere vil jeg gerne have belæg og bevis for at dødeligheden for den passive ryger blot tilnærmelsesvis ligner brøkdele af den for den aktive jvf. hvad jeg før henviste til mht radon. Andre faktorer kunne ligeledes spille en rolle - fx. den hidsige passive ryges stress tilbøjelighed eller andet.

 

- og husk Hitler hadede røg, alkohol og bøffer og den tykke mand i England havde en anden holdning!


Skrevet af _slettet_bruger_2607 1603 dage siden - Direkte link

Jeg holder med den tykke.

 

Skadevirkningerne fra biler er klart dokumenterbare i modsætning til passivrygning. Jeg har ikke selv bil. Hitler lavede mange biler, den tykke mand i England lavede fly og både.

 


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Og fly og både forurener ikke - vel ?


+1 Skrevet af _slettet_bruger_2607 1603 dage siden - Direkte link

Pointen er, at hvis passiv rygning har en skadeeffekt, så er den så minimal, at det er håbløst at lave forbud, for så kommer vi for alvor igang.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Passiv rygning er skadeligt. Også mere end rygerne vil gøre det til.

 

Hvorfor skal vi lige standse her ? Ved rygning som er skadeligt ?

 

Der er mange andre love som er mere tåbelig end denne rygelov.

 

Men du mener at vi skal afskaffe rygeloven.

jeg mener at vi godt kan stoppe nu. Bare rygeloven bliver ved.

 

Hvad siger du ?

 

Skal vi stoppe nu ? Eller vil du havde rygeloven omstødt og så stoppe ?

Altså skal vi ikke se på at samfundet udvikler sig og at vi kan få nye love mod det samfund som udvikler sig.

 

Når vi får flyvende biler, så skal der ikke være regler for hvordan man flyver.

Nye stoffer i fødevarene, de skal ikke tjækkes.

Vi bruger nye ting i tobakken som gør folk mere afhængige.

 

Nej, der skal ikke nye reguleringer til - vel ?

 


Skrevet af _slettet_bruger_2607 1603 dage siden - Direkte link

Jeg siger:

- at rygeloven har virket og nu kan den afskaffes, da der eksisterer et reelt frit valg, hvilket der ikke gjorde før.

- at folk selv må bestemme over deres egen ejendom og deres liv.

- at jeg sagtens kan kan være generet af røg, ligesom jeg er generet af alt muligt andet jeg ikke kræver forbudt, men bare går et andet sted hen.

- at hvis 'sundhedsargumentet' er det altoverskyggende argument, så skal vi igang med reguleringer for en masse adfærd kva den minimale sundhedsskadelige effekt passiv rygning har i forhold til alt andet INKLUSIV OG ISÆR flyvende biler.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Rygeloven har ikke virket endnu. Lad os give den et pr. år mere. Så må værtshusene gå tilbage til det "sikre" Til den tid, er der mange der har set fordelen i at være røgfrie og derfor vil et røgfrit sted være det sikre.

 

Jeg ved godt at rygerne gerne vil havde at værtshusene selv skal bestemme. Men som det ser ud nu, er der nogle som ikke har prøvet andre religioner end rygning. Derfor vil det være sundt at de prøver den frie religion også og ikke kun den afhængiges religion.

 

Da en af de største syndre for folkesundheden er rygning, så mener jeg at politikerne skal tage sig af det. Men du er måske for afhængig til at kunne se problemet.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen

Men som det ser ud nu, er der nogle som ikke har prøvet andre religioner end rygning. Derfor vil det være sundt at de prøver den frie religion også og ikke kun den afhængiges religion.

øhh, den frie religion det er nødvendigt at lovgive omkring, på baggrund af falsk grundlag? Den der smider folk i fængsel, hvis ikke de makker ret? Den der ser sig nødsaget til at propagandere?


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

at rygeloven har virket og nu kan den afskaffes, da der eksisterer et reelt frit valg, hvilket der ikke gjorde før.

 

Yes og ham med psykoser kan godt droppe sin medicin nu for han har jo ingen psykotiske anfald mere.

 

Fat nu at der er et frit valg pga. rygeloven .... ikke på trods af den.

 

at folk selv må bestemme over deres egen ejendom og deres liv.

 

Samfundet er nu engang sådan indrettet at vil du tage din egen ejendom og lave offentlig adgang og tage penge for det så er der masser af regler der skal overholdes.

 

Brandvæsenet bestemmer hvor mange du må lukke ind, hvordan dine flugtveje skal være osv.

 

Politiet bestemmer om du må sælge vin/spiritus og hvor meget du må larme.

 

Kommunen bestemmer dine åbningstider og om du overhovedet må bruge din ejendom til det formål du ønsker.

 

Fødevaremyndighederne bestemmer hvordan du skal indrette dine faciliteter hvis du vil servere mad/drikke, de kommer på uanmeldt besøg og kan lukke din butik hvis du ikke overholder loven.

 

Arbejdstilsynet bestemmer om arbejdsforholdene er iorden og at rengøringskonen skal have handsker på når hun bruger gulv-vaskesæben fordi den er krads ...... De administrerer hele arbejdsmiljøloven som dikterer en masse ting og forholdsregler hvis man skal arbejde med farlige stoffer osv..

 

Og så videre og så videre.

 

Hvorfor skal alle de forskellige myndigheder have lov at bestemme alle de ting men de skal bare holde sig fra at bestemme om ejeren vil tillade at personalet udsættes for det farlige stof "tobaksrøg"..Skal ejeren også bestemme selv om han vil udlevere handsker til rengøringskonen når hun bruger stærke vaskemidler til gulvet ?

 

- at jeg sagtens kan kan være generet af røg, ligesom jeg er generet af alt muligt andet jeg ikke kræver forbudt, men bare går et andet sted hen.

 

Før rygeloven trådte i kraft var der siger og skriver een restaurant her i byen jeg kunne invitere konen ud og spise hvis jeg ville være røgfri...

 

MacDonalds....

 

- at hvis 'sundhedsargumentet' er det altoverskyggende argument, så skal vi igang med reguleringer for en masse adfærd kva den minimale sundhedsskadelige effekt passiv rygning har i forhold til alt andet INKLUSIV OG ISÆR flyvende biler.

 

Det sjove er jo at argumentet med biler falder til jorden når man nu ved at man faktisk har strammet reglerne for hvor meget en bil f.eks må udlede af diverse farlige ting indenfor bare de sidste 20 år og at man ved at vi er på vej til at få en mindre revolution af biler som kører på strøm som bl.a vindmøller kan lave.

 

Om 20 år så tror jeg at der er flere biler der ingen direkte udstødning af farlige stoffer har og jeg vil tro at man nok vil starte med at forbyde alt andet end disse biler specielt i storbyer hvor problemerne med udledning er størst målt i koncentration.

 

Ergo er vi kraftigt på vej til at minimere / eliminere det problem ..

 

Men dit argument er måske det typiske rygerargument med at så længe man ikke har løst samtlige andre farlige forureningskilder så må man overhovedet ikke regulere på rygning ?

 

Henrik Madsen


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Skadevirkningerne fra biler er klart dokumenterbare i modsætning til passivrygning.

 

Kunne det tænkes at det er derfor at bilfabrikanterne hele tiden udsættes for strengere og strengere krav for hvor meget en bil må udlede af farlige stoffer.


En 20 år gammel VW golf udleder 72 gange mere forurening end en sprit ny.

 

Prøv at tænke dig hvordan rygning idag ville være hvis cigaretter havde været underlagt de samme restriktioner så en ny smøg idag var 72 gange mindre farlig, både for den aktive såvel som de passive ryger.

 

Det ville være fedt for så ville smøgerne's styrke være så svag at alle og enhver sagtens kunne holde op.

 

Derudover opvejer biler, lastbiler osv jo langt hen af vejen de negative konsekvenser de laver.

 

Henrik Madsen


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

øhh jeg syntes lige Bertel nævnte at kun halvdelen af rygerne tilsyneladende tog skade? Lad mig lige genopfriske din hukommelse:  49% af alle donerede lunger i england er rygerlunger

 

Det er med andre ord ikke evident at andre end rygere påføres sygdom og død. For det første fastslår artiklen at de billeder af sorte lunger vi har set er ren og skær propaganda - lægerne kan ikke se forskel - og for det andet at rygerlunger for så vidt er gode nok til at transplantere.

 

Hvori finder du lige evidens i dét? Det er ok at transplantere rygerlunger, der har været direkte udsat for røg, men det er ikke ok at komme til at inhalere fortyndet røg??

 


Skrevet af Mike Thomassen 1603 dage siden - Direkte link

Røgen er skadelig for rygeren, men på magisk vis slet ikke for omkringstående som også indånder den? Den køber jeg ikke umiddelbart. Det må være enten eller. ;)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Forskere som var betalt af tobaksindustrien har tidligere forsøgt at afvise at tobaksrøg som andre end rygerne inhalerer skulle være ufarlig. I sig selv en tåbelig påstand.

 

Som man har forklaret de frelste rygere, er der mange rygere der sagtens kan finde ud af, at gå udenfor når der skal ryges. Faktisk går rygere også udenfor derhjemme, når de ryger. De vil åbenbart ikke have fedtede nikontinfarvede vægge med kræftfremkaldende stoffer - noget deres lunger derimod udsættes for.

 

I øvrigt planlægger EU kommissionen, at de mange huller i lovgivningen rundt omkring i EU fra næste år lukkes. Der er simpelthen ikke god nok beskyttelse af hverken de ansatte eller kunderne.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Måske burde man også lukke EU - hvilket jeg efterhånden opfatter som et hul i lovgivningen omkring det frie menneske.


Skrevet af _slettet_bruger_1602 1603 dage siden - Direkte link

+1

Personligt anser jeg EU for betydelig mere skadeligt end passiv rygning (Rundetaarn og et tordenskrald).


Skrevet af _slettet_bruger_2607 1603 dage siden - Direkte link

Fede folk kan jo også sagtens finde ud af, at gå på McDonnalds.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... pak nu de primitive propagandametoder væk. Big Tobacco er dead & gone og har været det i umindelige tider. De er bundne på hænder og fødder som en russisk dansebjørn. Nu er det Big Pharma det gælder.

 

Eller vil du have at jeg skal begynde at spørge om hvor alle antierne får deres penge fra? Er navnet stanton glantz dig bekendt?

 

Hvad EU-kommisionen angår er de bundet af FCTC ligesom vi er. De har med andre ord bundet sig til at tro på at det er som du prædiker.

 

@henrik lundquist: enig. Danmark ud af FCTC og EU!  B)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Glem nu alle dine paranoide ideer. Rygere er ikke afhængige, hvorfor din ide om det du kalder "Big Pharma", konspiration imod de stakkels nikotinafhængige junkier er et falsum.

 

Med andre ord - du er dumpet.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Ved nu ikke lige, hvem der er 'dumpet' her.

Vedr. "Big Pharma" er det da en kendsgerning, at de økonomisk aflønner, gi'r 'fantastiske' pengesummer til "kampen mod tobak".

Er du, som den eneste totalt uvidende om, at f.eks. Netdoktor er sponsoreret med helt op til 90% af Pfizer.

Er du, som den eneste totalt uvidende om, at WHO - incl. forskere, læger osv. kun kan fungere med "understøttelse" fra netop Big Pharma på helt op til 70%!!!! - (Kun de ca. 8% kommer fra medlemslandene)

Der er eksempler på, at forskere, der ikke kom med 'politisk korrekte' forskningsresultater pludselig ikke blev bevilliget en krone mere. - Feks. et FCTC-forskerteam.

Og så svarede du for øvrigt, vel behændigt, slet ikke på WHO's, af Big Pharma, betalte "forskere"'s meget belejlige Pandemi-erklæring.

Og hvor tror du EU's diktatoriske love om passiv rygnings 'skadelighed' kommer fra?

Nej, det er dig, der er naivitets-dumpet.  


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Er du, som den eneste totalt uvidende om, at f.eks. Netdoktor er sponsoreret med helt op til 90% af Pfizer.

 

Hold da op. Det var da en sensation. Men hvad sker der på Netdoktor  ? 

 

Der er rigtigt mange debatter, men det er jo ikke noget de tjener på. Alene af den grund at rygere ifølge Klaus K jo ikke er afhængige. Derfor behøver de ikke hjælpemidler til at stoppe. 

 

Kan du se pointen ?


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Har du hørt om Nicorette?

Hvad med et svar på/din mening om Big Pharmas helt 'åbenlyse' 'påvirkning'/indflydelse?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Har du hørt at Klaus K siger at rygere ikke er afhængige - derfor behøver de heller ikke produkter til at stoppe med at ryge. Hvad har Nicorette i øvrigt at gøre med de mange debatter på Netdoktor ? 

 

Pfizer producerer i øvrigt medicin til behandling af lungekræft, så færre der ryger betyder et fald i omsætningen af deres lungekræftprodukter.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... -så du tror antallet af folk der får lungekræft er større end antallet af rygere? Har du overhovedet nogen ide om størrelsen af nikotinmarkedet??

 

Læs nu Big Drug's Nicotine War,  der er nogle tal du kan forholde dig til.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Jeg har sagt, at nikotin er vanedannende. Men det gør ikke rygerne "afhængige". Der er stor forskel.

Enhver ryger kan holde op, hvis han/hun virkelig vil. Der er flere ex-rygere i landet end rygere - langt hovedparten er stoppet uden hjælpemidler.

Medicinalbranchen prøver at overtage tobaksbranchens nikotinkunder ved at lobby'e for rygeforbud i samarbejde med WHO og sundhedsvæsenerne i den vestlige verden.

Uden rygeforbud er der formentlig ikke meget salg i tyggegummierne. Og man skal huske: Nicorette er ligeså vanedannende som Prince Light. Men heldigvis findes der et godt råd, hvis man har svært ved at slippe tyggegummiet:

Gæt hvilket ;-)


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@klaus -øget nikotintyggegummi-indtjening (og tallene for samme) efter indførelsen af rygelovgivning er svjh demonstreret i hamilton's bog, som jeg har linket til andetsteds her. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Du roder igen rundt i begreberne Klaus K og fortsætter med dine syge konspirationsteorier. Idet du gør det, ender du så igen i en af dine utalllige selvmodsigelser og selvmål. 

 

Der er slet ingen modsætning mellem røgfrihed og rygning og rygestop. Rygere behøver ikke at stoppe med at ryge, selvom der bliver indført røgfrihed. Ingen tvinger rygerne til at stoppe fordi der kommer nogle flere steder hvor de ikke kan ryge. 

 

Men du kæder røgfriheden sammen med, at de skal stoppe med at ryge og at de skal bruge nikontinprodukter fordi de netop er afhængige og ikke kan stoppe uden hjælpemidler.

 

Dermed laver du to selvmål i et træk. Det er sørme flot klaret.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Afskaf..

Uden Pfizer ingen Nicorette, og uden Nicorette vel ingen Netdoktor, men:

Jeg genta'r 'allernådigst':

"Hvad med et svar på/din mening om Big Pharmas helt 'åbenlyse' 'påvirkning'/indflydelse"?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Læs nu hvad jeg skriver til dig - Din ven - når I ikke er uvenner og du beskylder ham for at være manipulerende og slette indlæg - Klaus K - hævder at rygere ikke er afhængige, så drop din forestilling om at rygere der vil stoppe behøver produkter til at stoppe - det er en illusion ! 

 

Røgfrihed har endvidere ikke noget med rygestop at gøre. Røgfrihed betyder blot, at de rygere de vil stoppe lettes i deres proces og at rygning forsvinder i det offentlige rum og bliver en anormal forteelse. Ligesom det ikke længere er normalt at hakke og spytte i en bar. 

 

Læs det, Fleks og så er du kommet et godt stykke længere i din mulighed for at forstå virkeligheden.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

I lige måde: Læs nu, Afskaf.., hvad jeg skriver og spørger dig om:

"Hvad med et svar på/din mening om Big Pharmas helt 'åbenlyse' 'påvirkning'/indflydelse"?

Du har det med at fordufte, som fra den anden tråd om fritvalg på restauranter. (Der 'løb' du også fra et par spørgsmål)

Igen forsøger du at blande rygeloven og din egen ønsketænkning ind i debatten ved atter og atter at blande aktiv rygning ind. - Loven blev sgu ikke lavet for at 'stoppe' rygerne med rygning. - Kort og godt noget vås.

Du bli'r ved med at fritte til KK og undertegnede, men kan det tilfredsstille dig, så er vi aldeles ikke venner, for du har ret i, at han slettede i mine indlæg og lavede manipulation dermed, men jeg regner med, at du har fattet, at det INTET har at gøre med, at jeg støtter hans mening næsten 100% inden for passiv rygning og anser dig for at være en kværulantisk 100% anti-ryger, i ordets værste betydning.

Kom selv tilbage til virkeligheden og kritiser for min skyld Klaus det, du lyster, men uden tilsvining og spam. Så er det ok med mig.

Men ta' dig nu sammen og svar på stillede spørgsmål, i stedet for hele tiden at undvige og 'svare' med noget helt andet. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Konspirationsteorien om de "onde medicinalfimaer" kommer givet fra et behov for tobakslobbyen for at skabe en identificerbar ydre fjende, på samme måde som WHO eller herhjemme Kræftens Bekæmpelse. Det er den slags der skaber en fælles identitet og sammenhold i en lukket gruppe.

 

Problemet for tobakslobbyister som Klaus K, er dog at han fanges i endnu en selvmodsigelse - denne gang at rygerne har behov for at bruge hjælpemidler til at stoppe. I andre sammenhænge påstår han omvendt at rygere ikke er afhængige af rygning.


Alligevel skal de i denne kontekst pludselig bruge medicinalprodukter for at dæmpe de kemiske følger af rygeophøret. Et rygeophør der endvidere slet ikke har noget med indførelsen af røgfrihed at gøre.

 

Så der ser du hvordan at han manipulere sin tilhængerskare - inklusiv dig selv.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... du må vist tale af erfaring. Sjovt nok understøttes dine emotionelle udbrud så godt som aldrig af links/referencer, men det holder dig ikke tilbage.

 

Du holder dig heller ikke tilbage med primitive forsøg på at latterliggøre eller mudderkastning.

 

Det eneste du holder tilbage med er at svare på vores spørgsmål eller på fornuftig vis forsøge at gendrive vores påstande. Men tro mig, jeg har set det hele før, det er ikke første gang jeg debatterer med en fanatisk anti der har følelserne i klemme.

 

I det hele taget præges denne debat pænt meget af folk der har følelserne i klemme. I mine øjne ser det ud som om der er lidt for mange mennesker der har slugt noget antitobakspropaganda råt.

Eksempler?

 

1. check definitionen på propaganda.

2. kig på rygernes cigaretpakker

3. check sandhedsstyrelsen udgydelser

4. sammenlign med kæftens bekræftigelse hysteriske populisme.

5. dyk ned i dit arkiv af gemte udklip fra medierne over de seneste fem år. For du har vel gemt dem, har du ikke? Nå, men tro mig, det har jeg.

6. kig på om befolkningen forholder sig rationelt eller emotionelt til emnet.

7. check definitionen på propaganda igen.

 

Som du vil finde er propagandaens væsentligste formål at mobilisere befolningens følelser omkring et emne, gerne på en måde der får propagandaen til at fremstå som sandfærdig. (men ikke nødvendigvis) -Du gør iøvrigt et glimrende stykke arbejde.

 

mht "onde medicinalfirmaer" aka Big Pharma: Vi behøver ikke at opfinde konspirationsteorier, almindelige markedsmekanismer og offentligt tilgængelige årsregnskaber kan gøre det. Motivet er nemlig verdens ældste. Penge. Jeg tror det eneste der overgår nikotinmarkedet er medicinalmarkedet, og - set ud fra et økonomisk synspunkt - er det kun naturligt at medicinalindustrien vil have en bid af dén kage. Jeg kan kun opfordre til at læse "Big Drug's Nicotine War" igen.

 

mht WHO har de - udover det blakkede ry pga korruptionsskandaler i fortiden - ved flere lejligheder udvist en aldeles uetisk og uvidenskabelig adfærd. I 1999 indgik de således i et uhelligt ægeskab med medicinalindustrien i kampen mod tobaksrygning. Man skal nok være mere end naiv, hvis man tror medicinalindustrien gjorde det for vore blå øjnes skyld. Igen, "Big Drug's Nicotine War" er en guldgrube af informationer og referencer. 

 

Medicinalindustrien har kun én interesse, og det er at vi køber deres produkter. Jo flere jo bedre. Var der nogen der sagde svineinfluenza? Og hvordan kan det være at WORLD HEALTH ORGANIZATION  synes det er mere vigtigt at bekæmpe vores vestlige luksus livsstils problemer frem for de alt for reelle sygdomsproblemer andetsteds i verden??

 

mht kæftens bekræftigelse synes de kun at interessere sig for én ting: kæftens bekræftigelse. De virker som om de er holdt op med at bekæmpe kræften til fordel for at fungere som direkte talerør for WHO/medicinalindustrien, så man fristes jo til at tro at der kanaliseres nogle penge den vej. Om ikke andet så fra de kræftsyge patienter der ønsker at købe aflad. [ha ha de har spærret siden] NB iøvrigt at der pt. i danmark er ganske store gnidninger mellem de folk der rent faktisk studerer kræft og KB. 

 

mht "fælles identitet" behøver vi sgu'da ikke at opfinde nogen "fælles identitet, dompap! Vi er rygere, vi er stigmatiserede, vi er 2.klasses borgere, vi er retsløse.

 

mht Klaus' selvmodsigelse tvivler jeg stærkt på at Klaus har sagt det du påstår. (men det er der jo ikke noget nyt i) Det er i medicinalindustriens interesse at få folk til at købe dé påstande du kommer med.

 

mht folks brug af medicinalprodukter angår: folk er blevet udsat for en massiv kampagne, der blandt andet omfatter påstanden at f.eks. nikotintyggegummi kan hjælpe. At den reelle succesrate kun er 6% (!) hører vi sjældent om, men det understøtter ligesom billedet af en industri der vil have folk til at tygge (deres) tyggegummi frem for at ryge. 

 

mht rygeophør, så har det aldeles noget med din "røgfrihed" at gøre. din "røgfrihed" er nemlig gået hånd i hånd med førnævnte kampagne der er gået totalt over gevind og har stigmatiseret rygerne til det ekstreme.

 

mht manipulation: nice try, gamle jas, men der ikke nogen her der manipulerer nogen. Jeg tæller ikke dine kluntede forsøg med, de narrer vel ingen.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... det her er ved at være mere morsomt end mennesker burde have lov til at have det...

 

"Rygere er ikke afhængige, ...", men vi er "...stakkels nikotinafhængige junkier..."? 

 

-lidt svært at debattere med én der ikke kan lade være med at modsige sig selv i samme sætning.

 

update: på tider at bringe denneher på banen: Big Drug's Nicotine War


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

 det her er ved at være mere morsomt end mennesker burde have lov til at have det

 

Ja, Klaus K er virkelig kostelig i hans humor - godt at selv du kan se det. Desværre er hans humor for størstedelen ufrivillig. Det gælder så måske til din overraskelse også dig selv.


Skrevet af boesan 1603 dage siden - Direkte link

Kære Afskaftopskattennu

Du har med dine indlæg bevist at du ikke har forstand på økonomi.

Men derfor behøver du jko ikke at dumme dig ved at påstå at passiv

rygning er uskadelig.

Jeg har selv fået KOL på grund af passiv rygning.

Boe


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Kære boesan,

Der er efterhånden mange, der siger, at passiv rygning ikke er skadelig. Det skulle fx. undre mig ganske meget, om det var passiv rygning, der havde givet dig KOL, med den viden, jeg har om emnet. Ikke engang den meget anti-passiv-rygning-indstillede Surgeon Generals Report 2006 anerkender, at passiv rygning kan give KOL.

Hvordan har du fået den meddelelse, at det skulle være passiv rygning? Hvad er omstændighederne? Og hvordan er du blevet sikker på, at der ikke spiller helt andre forhold ind? Der er en lang række risikofaktorer for KOL i ikke-rygere, men det ved du måske ...


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

"boesan "

 

Jeg skriver og mener ikke at passiv rygning ikke er skadelig.

 

Så også her er du heller ikke i stand til at læse eller forstå dansk.

 

På samme måde, som du gang på gang udstiller dine grundlæggende mangler i økonomisk forståelse, eller decideret usande påstande.


Skrevet af _slettet_bruger_1602 1603 dage siden - Direkte link

Tja, man kunne måske sammenligne passiv og aktiv rygning med henholdsvis at bevæge sig rundt i partikelforureningen i de københavnske gader eller andre storbyer og at sætte munden for udstødningsrøret på en dieselbus.

Sammenligningen er nok lidt firkantet, men pointen er, at passiv rygning måske nok kan være generende (og ikke-rygere derfor også har en legitim ret til at slippe for det), men at den direkte sundhedsskadelige effekt er forsvindende lille i sammenligning med så mange andre ting...


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@jacobfiil  ...men hvis "passiv rygning" er en and (hvilket jeg jo mener det er) falder hele grundlaget for rygeloven væk.

 

Jeg ved godt (gennem talrige debatter) at antierne har en tilbøjelighed til at mudre debatten til med "lugtgener", vores "afhængighed" etc etc, men det ér altså ikke det der står i dens formålsparagraf.

 

Væk med rygeloven.


Skrevet af _slettet_bruger_1602 1603 dage siden - Direkte link

Argumentet imod rygeloven er, at det er et utidigt politisk overgreb på den private ejendomsret, som er forudsætningen for et frit samfund (og alle videnskabelige undersøgelser af både aktiv og passiv rygnings eventuelle skadelige virkninger er irrelevante). I et frit samfund er det ikke hverken politikernes eller offentligt ansatte bureaukraters opgave at opdrage på voksne og myndige borgere, som om de var børn!


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Men når nu børnene ikke vil høre efter og sender røgskyer af usund røg ind til naboen og også alle andre steder. Så er det vel på sin plads at sætte disse børn på plads.

 

Tænk engang. De fleste i den opgang jeg bor i, som er ryger, de går ud og ryger. også selvom at de ingen børn har. Det beviser da bare at rygerne ikke selv kan holde deres stank af deres last ud. Men hvorfor skal naboen så udsættes for denne usunde stank ?

 

Når børnene har fattet at det er usundt at ryge og fået lidt pli.

Så kan vi læmpe loven. Så den lov bliver nok ikke læmpet.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Naturligvis har det ikke noget med privat ejendomsret at gøre. På samme måde skal spisesteder overholde hygiejneregler mm. 


Skrevet af Afskaf skatten 1603 dage siden - Direkte link

Alle overgreb på ejendomsretten skal selvfølgelig afskaffes - ikke kun Rygeloven.


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Altså skal alt der hedder hygiejne regler, sundhedsregler, begrænsninger på hvad stand man skal holde sine lokaler i, hvor mange man vil lukke ind, om man vil tilberede maden direkte på et beskidt gulv og så videre afskaffes ?

 

Derudover må arbejdstidsregler og alle andre af de regler også væk.

 

Anarki hedder den slags...

 

Godt nok for mig....Men husk at mit fremmeste formål i livet den dag alle love bliver afskaffet at få nakket så mange af fortalerne for anarki i en fart...

 

Henrik Madsen


Skrevet af Afskaf skatten 1603 dage siden - Direkte link

For det er jo bestemt i de handlendes interesse at forgive deres kunder mener du.


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Nu var mit indlæg jo kraftigt ironisk ment, det ved jeg ikke om du så ?

 

Uanset hvad så ser vi jo gang på gang at steder bliver lukket af sundhedsmyndighederne selvom der findes rimeligt klare regler og selvom man mig bekendt endda kan få gode råd og vejledninger om de ting man er i tvivl om.

 

Hvis vi ikke havde fødevaremyndighederne til at kontrollere så tror jeg da klart at det ville se ENDNU grellere ud.

 

Specielt ser vi jo at en del af de udenlandsk ejede pizzariaer og lign. har det meget svært med at overholde reglerne. Hvis der ikke var nogen til at kontrollere dem så vil jeg æde min hat på at så, så det meget værre ud.

 

Ja og husk at du ikke nødvendigvis kan se på din pizza om ham der lavede den lige havde været på toilet og tørret sig i røven uden at vaske hænder og lavede pizzaen med halvfordærvet dej og andre ingredienser.

 

Henrik Madsen


Skrevet af Afskaf skatten 1603 dage siden - Direkte link

Fødevarestyrelsen skal afskaffes. Tillige med samtlige andre styrelser. Falsk tryghed og tyranni er eneste varer på hylderne i disse institutioner.

 

Samfundets virke beror på tillid, ikke kontrol. Kontrol er noget socialisterne med Lenin i spisen opfandt.

 

En aktør på markedet går bankerot hvis tilliden misbruges. Dette betinger selvsagt et marked, og ikke offentlige monopoler som tvangsfinansieres.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Det er et spørgsmål om fortynding i luften. Der er vist i mange målinger, at ikke-rygere, som bor og arbejder med rygere, indånder ca. en tusindedel [ 1 / 1000 ] af den røgmængde, rygerne indtager.

Røgen er målt i ikke-rygere med røgmålere i både USA, Asien og Europa i 90-erne. Tallene viser, at ikke-rygere i gennemsnit udsættes for det, der svarer til at ryge mellem 6 og 9 cigaretter årligt. Se fx. denne undersøgelse:

"Ond" røg forskning forsvandt i 28 år


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Dertil radon - Det er trættende at høre på det øregas om at 100 mio. danskere dør om året pga passiv rygning. Det er og forbliver noget ævl. Nuvel jeg overdriver lidt men jeg gør det på videnskabelig baggrund i modsætning til ævlehovederne i den fanatiske antirygningslobby.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Radon er kun usundt, hvis du bor i et gammelt hus, altså i kælderen.

Eller hvis den som har bygget et nyt hus og ikke lagt en spærringsdug.

 

Radon kommer op fra jorden og ind i huset.

Man kan sikre sig ved at ligge denne spærringsdug.

Mange ved det dog ikke, men så mange berørre emnet ikke og Radon har ikke noget med rygning at gøre. Hvorfor trækker rygerne altid alt muligt andet ind som ikke har noget med rygning at gøre. Det er da bare for at sige at alt, ja, alt mulig andet er farliger end rygning, men det er det ikke.

 

Hvis du bare bor lidt over jordhøjde, så er det ikke skadeligt.

For dem som sover i kælderen, og der ikke er sikkret og der er udslip, der er der et problem. For dem som bor i et plan, på jorden, kan der forekomme. Men for dem som sover på 1. sal er der ingen fare.

"I Danmark vurderes at omkring 4,6% af enfamiliehuse har et indendørs radonniveau over den nedre grænseværdi"

 

Så drop din radon i denne debat.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Du ævler - kan du ikke se hvad der står? Det er da utroligt!

"Det er anslået, at radon i boliger er årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år."


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Du har jo dine oplysninger fra noge som rygerne ikke tror på, så du tror dem måske denne gang ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Jeg stikker bare din egen hale ind i munden på dig. Æd den!


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Det er stadigt rygning som er den største synder ifølge den samme rapport. Så jeg ved ikke hvis hale der er mest ædt op lige nu.

 

Og læs lige igen, der står "anslåes" altså ingen bevis.

Ved du hvad en radon rapport koster ?

Skræk og manipulation.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Vil du være venlig at være helt præcis: aktiv eller passiv rygning?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

I rapporten er det jo aktiv. men den passive ryger får også den tjære i lungerne, som er medskyldig i en hurtigere process. Så rygerne kan ikke sige sig fri for medskyldighed i en for tidelig død for en ikke-ryger.

 

Det hele er kemi og det skal man ikke spøge med.

 

At rygerne så er ligeglade med hvad de putter i sig, må de selv om.

men - Vis hensyn. Er det så svært ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Iøvrigt hedder det ikke "min radon" eller din ... radon er ikke noget jeg har opfundet til lejligheden. Når du anvender termen "din radon" er det for at tro dig bedrevidende - men det kommer du vist aldrig til at være, medmindre du da hellere vil anvende energien på at få fjernet topskatten... for så vil jeg bøje mig i støvet imens du buldrer den væk med fakta.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Det er dig der tager den ind i debatten og du er den eneste som omtaler den, derfor "din"

 

Nu forstår jeg bedre at du er så bange for radon:

 

"Risikoen ved radoneksponering er størst for rygere og er ca. 25 gange større end for personer, som aldrig har røget. Resultaterne fra en europæisk fællesanalyse af epidemiologiske studier viser, at en livslang udsættelse (75 år) for radonkoncentrationer på 0, 100 og 400 Bq/m3 medfører at henholdsvis 4, 5 og 7 ud af 1000 ikke-rygere vil dø af lungekræft. For rygere er de tilsvarende tal 100, 120 og 160 ud af 1000. Disse tal er illustreret på nedenstående figur."

 

http://www.radon-maaling.dk/Lidt-om-radon.html

 

Så endnu et bevis på at rygerne bliver hyppigere syge pga. et dårligt immunforsvar


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Jeg er ikke bange for noget som helst - modsat dig. Fik du fremskaffet beviset for at passiv rygning var skadeligt?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Der er beviser nok. Bla. at det er muligt at få erstatning hvis man har fået rygerlunger af passiv rygning.

 

Desuden er der links nok på nettet. Husk lige at læs dem som tobaksindustrien ikke har lagt ud, da de er meget misvisende.

 

Hvordan kan du tro at rygning er farligt og passiv rygning ikke er det ?

Det er de samme stoffer man indånder. Og jo, også i store mængder, hvis man arbejder på et rygerværtshus.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen ...LOL circelreference. 


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

@Hansen vrøvler igen igen:

"Der er beviser nok", tåger han automatisk ud, og atter, og som sædvanlig, uden at slå 'tænkeren' til.

Du har ét eneste eksempel at henvise til, nemlig fra 2004, hvor en 'betydende' overlæge - vel med tilknytning til Kræftens Bekæmpelse - fik 'påvirket' de allerede dengang tvivlende dommere til at gi' efter og tildele den gamle servitrice en erstatning med begrundelse i passiv rygning som årsag.

Den over 70 årige havde bl.a. de sidste 12 aktive år sejlet med/arbejdet på Fåborg-Gelting-færgerne. - Dommerne var meget i tvivl, hvorvidt ikke andet ku' ha' forårsaget hendes lungekræft, f.eks. de koncentrerede dieselgasser, men her 'hjalp', som sagt, vel KB 'lidt' med.

"Man kan få erstatning"!

Igen noget forbistret ønsketænkeligt vås, du udspreder!

Man kan søge - godt opildnet af emsige 3F-ansatte - men dels skal beviser fremskaffes, og dem har man til d.d. ikke kunnet fremvise bare ét eneste af, så stop dit usande vrøvleri desangående, eller fremlæg bare et enkelt af dine, i din røgforvirrede fantasi, "beviser"!

Bemærk: Vi er tilbage til en tvivlsom dom fra 2004!


Skrevet af oecon 1603 dage siden - Direkte link

haha - skakmat.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Nåe du nåede kun til at spille mølle og dam? Jeg tror ikke en rygende skid på noget som helst sammenfald mellem rygning og radon. Rygning vil medføre en kemisk sygdom hvilket intet har at gøre med radon som i sin grundlæggende substans er radioaktiv nedbrydning af celler via alfapartikler. Jeg giver ikke en pind for den slags plattenslagere.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Så du mener ikke at hvis det radioaktive stof går ind og ødelægger dine celler og at det derefter bliver asfalteret, så bliver du ikke mere syg af den grund. Nå, ja, der kan man se hvor meget afhængighed kan lukke øjnene på folk.

 

Prøv nu at indse hvor meget ødelæggelse en smøg kan gøre på helbredet også hos andre, da de også indånder de skadelige stoffer som er tilsat tobakken.

 

Eller lad os sige det på en anden måde. Salt på huden sviger ikke, heller ikke hvis der er gået hul på huden.

 

Hvem tror du du narre ? Ikke ikke-rygerne. Men den benægtelse må du jo selv leve med.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Altså først siger du

"Radon er kun usundt, hvis du bor i et gammelt hus, altså i kælderen.

Eller hvis den som har bygget et nyt hus og ikke lagt en spærringsdug."

 

Dernæst siger du at dette kun gælder hvis man er ryger?

 

Okie og så er det lige din anvendelse af termen usund? ... altså lungekræft tilfælde vil jeg ikke kalde usundt jvf. den ordbog du her anvender. Men måske er jeg en ordkløver.

 

Hvorledes beviser du at passiv rygning er usundt eller endda livstruende?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Jeg skriver ikke at man kun bliver syg af det hvis man er ryger. Men at I her større mulighed for at blive syg af det. Læs dog linket.

 

Eller betyder ordet "hyppigere" = "kun" i din ordbog ?

 

Lungekræft kommer bla. af en usund levevis.

Men det er vel ikke gået op for dig at rygning er usundt.

 

Indeholdet af den røg som kommer fra tobakken, den har så mange skadelige stoffer som kommer i kontakt med mennesket på flere måder. Disse kemikalier er skadelige og på samme måde som radon, nedbryger den de raske celler.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Godt - fik du således redegjort for hvorledes du specielt udpensler de som rammes pga passiv røg kontra de som ryger kontra de som udsættes for radon osv? Du mener at have belæg for specifikt at kunne sige at så og så mange udsættes for fare, usundhed og død via passiv rygning? Hvori bestor dit bevis? 


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

I at der er nogen døde af det. De døde som rygerne benægter.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Hvad hedder de?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Efter dansk lov, må man ikke oplyse navne på dem som er døde.

 

Og det ved du godt.

Og man kan heller ikke skrive alle navne på de folk KK, det må du jo også kunne se.

 

men kik på de links som fortæller om det.

De er jo desværre ikke skrevet af tobaksindustrien, så du vil jo ikke forholde dig til det. Men at tro at passiv rygning er uskadeligt, er for langt ude. Tobaksrøg opføre sig som anden røg, og du mener jo også at bilos er skadelig, så tag dig lidt sammen. Er du så afhængig at du vil benægte fakta ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Hvem var det som døde som følge af netop passiv rygning? og hvad var den specifikke dødsårsag?  


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Der er heller ingen som er døde af AIDS, alle er døde af influenza eller lungebetendelse. Så AIDS er ikke farligt.

 

Derfor kan du ikke bruge den medicinske dødsrapport til ret meget.

 

Mange af dem som bliver kørt over af lastbiler og tog. Er døde af kvæstelser. Men inderst inde var de såret på sjælen. Det står der ikke noget om i dødsrapporten.

 

 


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Du bavler udenom igen.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Så fortæl min hvem der er død af AIDS hvor det faktisk står i dødsraporten.

 

Derfor er det pt. svært at skaffe beviser.

 

Jeg er da sikker på at rygerne ikke dør af rygning.

De dør af luftvejsinfektioner.

 

Dem som dør af giftige svampe, dør af madforgiftning.

 

Men brug du bare det, for at der ikke er beviser for at passiv rygning er farligt. Jeg tror de fleste er klar over hvor farligt tobaksrøg er.

 

Alene det at du tror at bilos er farligt 200 m fra vejen og tobaksrøg ikke er under 1 m fra udslipskilden, er sku da sygligt


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

LOL - man skulle tro du var socialdemokrat. Ikke at jeg vil lykønske dig med at være det. Men never mind.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen  "...this is for the non-smokers, and the non-smokers only: non-smokers die, every day." Bill Hicks 


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Jamen hvis du regner det på den måde så foreslår jeg at det bliver lovligt at tisse i svømmehallen.

 

Hvis jeg ved vandladning udleder 2 dl urin og et svømmebassin er 30 meter langt, 10 meter bredt og 2 meter dybt (fyldt med 1.8 meter vand)så er der 540.000 tusinde liter vand i bassinet og jeg tilfører kun 0.2 liter urin.

 

Det vil sige at jeg tilfører kun 1 / 2.5 mio del urin til vandet.

 

Jeg foreslår derfor at reglerne for urinering i svømmehallen revideres fra at hedde "Det er forbudt at tisse i vandet i svømmehallen" til at sige "det er ikke tilladt at tisse andre svømmere direkte i munden, men det er helt ok at tisse i vandet" ..

 

Henrik Madsen 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hmadsen:

 

-det er ikke ulovligt at tisse i svømmehallen. Og (frit efter min pissekommentar) tissere bliver ikke brandbeskattede, der er ikke gennemført en uretfærdig og stigmatiserende tisselov på løgnagtigt grundlag, tissere der trænger til lægehjælp bliver ikke nægtet behandling, gamle døende tissere på hospitalerne bliver ikke jaget ud i kulden i slåbrok for at tisse, tissere bliver ikke dikteret hvor de må og ikke må på deres private ejendom, og private erhversdrivende bliver ikke fængslet for ikke at ville agere tissemænd/-koner på deres private ejendom.

 

-kan du fornemme at jeg er TISSE irriteret?

 

-iøvrigt er urin er ikke giftigt, så tis du bare løs. Men du har fattet pointen om fortynding.


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Må lige have mit kamera med i svømmehallen næste gang.

 

Der er en tavle der ret præcist fortæller hvor tisseri skal foregå og at man endda skal vaske sig igen under bruseren efter man har været ude og tisse da der jo kan sidde en dråbe eller 2 tilbage i røret.

 

Glad for at jeg tilsyneladende ikke benytter den samme svømmehal som du..


Henrik Madsen


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

Madsen, du må have misset en anden af mine kommentarer.

 

Eller er det trediehåndstis du refererer til?

Et skilt i svømmehallen er iøvrigt ikke det samme som en lov.


Skrevet af Qda Plydsmaas 1603 dage siden - Direkte link

Som Jørgen Klinggård så rigtigt bemærker ville vi alle være døde, hvis  den tåbelige snak om passiv rygning havde noget som helst på sig. Og med hensyn til faren ved aktiv rygning bør man også være lidt varsom, der er for mange som har overlevet rygning, og er blevet meget gamle. Der er med det som så meget andet

forskel på hvad man tåler. Jeg må dog nok lige for en sikkerheds skyld lige understrege at det der kaldes passiv rygning er uden skadevirkning. Det er opfundet og udbredt af sundhesfanatikere, for deres egen skyld. Der er blevet tjent fedt på at forskrække folk med det noncens.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Stiller mig kritisk på en anden måde. Var der andre end KK som hørte det ? Eller er det bare endnu en af KK måder at gøre sig interssant på ?


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Han manipulerer jo igen igen.

 

Overskriften lyder "Passiv rygning er ikke farligt"

 

Men han skriver selv at han har sagt "Passiv rygning er ikke SÅ farligt"....Som aktiv rygning underforstået.

 

Klaus K minder mest af alt om en journalist fra et 10 kr.s blad jeg engang købte ugentligt for at få tv-programmet....Benægter dog ikke som så mange af SE&Hor's læsere at jeg også læste resten.

 

På forsiden "Kendt dansker udsat for groft røveri i lufthavnen"..

 

Inde i bladet kunne man så med småt læse om en semikendt skuespiller som havde været udsat for et simpelt lommetyveri i en kø ude i lufthavnen.

 

Men Klaus's overskrift har jo båret frugt....De fleste af de andre medier som har taget historien op har brugt hans overskrift hvor ordet "SÅ" er faldet ud og lavet artiklen udfra den vinkel selvom det er groft manipulerende.

 

Men det er jo ligesom dengang Klaus K mente at den norske stat skulle sætte prisen på en pakke smøger ned til samme niveau som vi har herhjemme fordi den høje pris var skyld i at halvdelen af alle smøger blev købt udenlands.

 

Da han skulle udregne tabet for den norske stat brugte han så flot og frejdigt den høje pris som han selv havde konkluderet var skyld i at nordmændene ikke købte deres smøger til at regne det ud.

 

Lavede man regnestykket så 100% af smøgerne i Norge kostede det samme som herhjemme kontra de 50% de solgte nu til en højere pris så blev tabet for den  norske stat en brøkdel af det som han i overskriften havde slået fast.


Han benægtede selvfølgelig alt da hans kreative bogføring blev afsløret for han agenda går kun ud på skandale overskrifter i ekstra blads stil...


Henrik Madsen


Skrevet af Julius Nissen 1603 dage siden - Direkte link

Rygerne prøver af al deres kraft at retfærdiggøre deres rygning... os andre kan de ikke omvende, med det er såmænd også dem selv de har det største hyr med at overbevise! Den med at tobaksrøgen kun skulle være farlig for rygeren... og ikke alle andre i samme rum...?? he he... det er en del langt ude!

 

Jeg er ligeglad, nu har vi ikke-rygere tiltaget os den magt - rygerne har forvaltet så ufatteligt elendigt i 100 år. Vi klapper os selv på ryggen... og giver ikke magten fra os igen! :-)


Skrevet af Michael Andersen 1603 dage siden - Direkte link

Snak for dig selv, tak - jeg har ikke brug for magt over rygerne.


Skrevet af Julius Nissen 1603 dage siden - Direkte link

Faktum er, at ikke-rygerne har magten... uanset om du har brug for den eller ej! Jeg syntes det er fint, at rygerne nu sidder udenfor med deres røg. Før var vi andre ved at blive kvalt i deres ulideligt stinkende røg... dengang DE havde magten!


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Aha.... Der fik vi argumentet over alle ... vi tvivler (ikke) på at vi har ret (os ikke rygere)... men vi har magt og så skal disse rygere fame "gasses"! var det sådan jeg skulle tolke dig?

 

Altså hvis man tiltvinger sig en magt over andre så skal man formøble den ved at være et dumt svin? - "spændende" udvikling af det demokratiske samfund.

 

Hvis et værtshus skilter højt og flot på døren: HER MÅ RYGES! - Så mener du at anti ryge tropperne skal storme ind for at se om nogen ryger?

 

 

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Det er nødvendigt, at samfundet og borgerne tager denne magt. De frelste rygere tager og har ikke taget nogen hensyn. Netop derfor har det været og er nødvendigt med lovgivning. Kald det opdragelse, kald det adfærdsregulering.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Kald det hvad du vil. Jeg kalder det ulækkert! - og jeg har set sort/hvide film med den slags før i tiden.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Prøv at blive opdateret og se noget i farver, så vil du se at tiderne har ændret sig og rygning er "yt"


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Jeg har nok noget mere rainbow i mit spektrum end du nogensinde kommer til at indse.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Du er en helt Henrik.

 

Er du farveblind, siden du stadigt ser "spøgelserne" i sort/hvid ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Hellere helt end idiot! Men du har truffet dit valg.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@henrik ...tror hansen har for travlt med at perfektionere sin strækmarch til at fange dine slet skjulte referencer ;)

 

@hansen -folk har haft et horn i siden på tobakken lige siden den blev introduceret i 1500-tallet. Også i de sort-hvide film. Der har været en mængde forsøg på bans der alle har slået fejl - endda på trods af truslen om dødsstraf! Det eneste "nye" er at der nu er en industri der forsøger at kapre markedssegmenter ved at spille på folks følelser. 


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Jeg har da også set de reklame film for tobak. At man blev et bedre menneske ved at ryge og at man fik flere venner når man røg.

 

Men de fiktionsfilm bed jeg ikke på.

Synd for dem som troede på dem.

De sidder i en afhængighed og har fiktive venner.

Man kan se de falder fra, når man stopper med at ryge.

Se bare på de rygere som ikke vil besøge nogen, hvis de ikke må ryge der. Er det venskab ? nej, det er afhængighed.

Når de ikke engang vil ryge hjemme ved dem selv, hvorfor er de så, så egoistiske at de ikke vil gå ud og ryge, når de er på besøg ?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen... ahr nu begynder jeg næsten at få medlidenhed med dig. Er tiøren ikke faldet endnu?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Du skal ikke forvente medlidenhed fra min side, når du likker på hospitalet og ligner en Smølf. Helt blå i hovedet og kan ikke få luft. Du har selv valgt. Vi har valgt fra. også det at sidde i det som giver Smølfekulør.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: du behøver ikke at ulejlige dig med at ønske mig en lang og smertefuld død, det gør sandhedsstyrelsen for dig sådan ca. 20 gange om dagen, på mine cigaretpakker.

 

FYI har jeg tænkt mig at leve til jeg bliver over 100.

 

og, btw: "...non-smokers die, every day....


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Det er mange år siden man gik fra sort hvid. Måske skulle du prøve at følge med tiden.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@nissen ahh, så det er et spørgsmål om ubehag & hævn, og ikke helbred?


Skrevet af hammerlein 1603 dage siden - Direkte link

paradigm

Men det er da mærkeligt at i 1953 røg ca. 70% af befolkningen, men kræft lå ikke i nærheden af det vi ser i dag.


Skrevet af oecon 1603 dage siden - Direkte link

nu er det jo i lige så høj grad også de kemikalier, der tilsættes, der udgør en risiko. det er vist et nyere fænomen.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Du kan se her hvordan lungekræften banker frem fra 50'erne og frem. For mænd toppede lungekræft i standardiserede tal i 80'erne og er siden faldet. For kvinder er antallet først nu toppet og der er forskere der mener, at kvinder for de kommende år vil overhale mænd i lungekræft. Kræft er som de fleste burde vide flere år om at udvikle sig og kommer således først år efter rygningen er påbegyndt. Inden da rammes rygere dog typisk af enten blodpropper eller rygerlunger, KOL.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@paradigm prøv at finde tallene for gennemsnitslevealderen for de forskellige lande i verden og sammenlign med tallene for de respektive landes antal af rygere. Hint: tjek Grækenland og Japan.

 

update: check Lauren A. Colby's In Defense of Smokers


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Der findes et meget interessant diagram, der viser cigaretforbrug ctr. gennesnitslevetid i mange lande her:

http://dengulenegl.dk/blog/wp-content/uploads/2010/02/cigaret_anders.jpg

Grafikken er fra denne artikel: Myte, at lav dansk levetid skyldes øl og røg


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Igen beviser du at du går rundt med staniolhat og at du konstant skyder sig selv i foden.

 

For det første er det evident at rygning betyder markant lavere levealder for rygere, du har tidligere set den massive andel af lungekræft i Grækenland blandt mænd og dels har du selv hævdet at rygere er en overskudsforretning for resten af befolkningen - netop fordi de kradser tidligt af pga. KOL, kræft osv.

 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... det eneste der er selvindlysende her, er at du godt kan li' at bruge ordet evident uden at have noget at have det i. Det er godt at vi har dig til at fortolke Klaus' artikler for os - lidt li'som vi har dig til at fortolke sandheden for os? [sarkasme OFF]

 

Folk med lidt kritisk sans kan se tallene hos Klaus eller de links jeg har opgivet, eller fra de offentligt tilgængelige kilder.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Til mazm

 

*LOOOL* Det fremgår tydeligt at du ligesom Klaus K har problemer med fakta og er drevet af en personlig agenda og ikke saglighed.

 

I snævre kredse kan I bekræfte hinanden i jeres manglende evner, men i en åben debat, hvor andre ser f.eks. Klaus Ks skriverier bliver han til grin, som jeg har beskrevet tidligere. 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: fortæl mig om min personlige agenda? Og mens du er ved det kan du lige forsøge at droppe dine ad hominem angreb og svare på de utallige spørgsmål jeg efterhånden har stillet?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Afskaftopskattennu 

 

 Det er altså dig der mangler viden. KK har været grundig og venlig i at stille al viden på området til rådighed. Imens har du og dine venner siddet og bøvset og det der var værre uden nogensinde at komme med en rygende skid.

 

Politisk set er der håb for os liberale:  

Sundhedsminister Bertel Haarder: Passiv rygning er ikke farligt.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Politisk set er der håb for os liberale:  

Sundhedsminister Bertel Haarder: Passiv rygning er ikke farligt

 

Igen bedriver du uverhæftig og løgnagtig citering og endda uden kildeangivelse.

 

Her er hvad Bertel Haarder mener om den sag, mine fremhævninger.

 

.....

Spørgsmål: Kan man udlede af det, at når du bliver interviewet, så tror du, at passiv rygning er farligt, men ikke når du ikke tror, du bliver interviewet?

- Det vil sige, at jeg beder om, at journalister fortæller mig, når jeg bliver interviewet, så jeg kan være sikker på, at det, jeg siger, bliver gengivet i den rigtige sammenhæng, svarer Bertel Haarder og tilføjer:

- Jeg havde en løs snak med nogle mennesker, hvor jeg sagde, at passiv rygning ikke kan være lige så skadeligt som aktiv rygning. Og at man ikke skal sidestille de to ting.

 

Kilde - Ritzau

 

Altså - Bertel Haarder mener og siger ikke at, passiv rygning ikke er sundhedsskadeligt, hvilket naturligvis også ville være nonsens. Borgerne skal nok blive fri for den sidste passive rygning, det afhænger blot af at Danmark får politikere med format og indsigt.

 

Jeg vil anbefale dig, ikke at lægge for meget i Klaus Ks overskrifter og i øvrigt at være mere kildekritisk. Blot et råd til dig.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Beklager, men artiklen er fuldstændig korrekt og citaterne er korrekte. Dette er erkendt af Bertel Haarder:

Han afviser dog ikke, at han er korrekt citeret af Klaus Kjellerup - fra Berlingske.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

kommenteret her.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Klaus K, det som Bertel Haarder siger er følgende:

 

 Jeg havde en løs snak med nogle mennesker, hvor jeg sagde, at passiv rygning ikke kan være lige så skadeligt som aktiv rygning. Og at man ikke skal sidestille de to ting.

 

Det som du kopiere er den anonyme Ritzau journalists udlægning. Altså ikke det som du "'citerede' ham for.

 

Enten denne eller Haarder mener i øvrigt at du bedriver "snavset-journalistik". Har du nogen "comments" til det ? 

 

PS: Efter denne her sag, er din anseelse næppe steget blandt dem der "lader sig interviewe af dig.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Som tidligere nævnt: Det, som Haarder sagde til mig og de omkringstående efter rygelovs-høringen var præcis det, der står i artiklen:

 

"Bertel Haarder netop havde sluttet af med et indlæg, der primært handlede om hans egne oplevelser med rygning. Han nævnte i modsætning til de mange embedsfolk ikke passiv rygning med ét eneste ord. Da jeg efter høringen spurgte ham hvorfor, sagde han:

"Jamen, det er der en god grund til. Jeg tror simpelthen ikke passiv rygning er vigtigt, og jeg mener, at videnskaben støtter mig på det punkt. Jeg tror ikke det er så farligt - jeg er en "non-believer."

Klaus K:  Men mange danskere tror jo, at passiv rygning er farligt. Nogen er endda angste for det.

"Ja - men så er der jo endnu mere grund til, at jeg som sundhedsminister lægger vægt på, at det farlige her er altså aktiv rygning. Det er nemlig farligt, og det er der slet ingen tvivl om. Det siger videnskaben jo også," sagde Haarder, inden han forsvandt til et nyt arrangement."

 

That's it. Sådan faldt ordene og sådan var omstændighederne.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Du forstår det ikke.

 

Hvad du siger og skriver herinde om hvad du tror Bertel Haarder har sagt, er ikke vigtigt, 

 

Som det også fremgår i dag, benævnes sin stil som snavset, hvilket ikke overrasker.

 

Konfronteret med sin udtalelse kalder Bertel Haarder det "snavs-journalistik", at Klaus Kjellerup overhovedet har citeret ham.

Samtalen forløb nemlig på vej ud af salen, hvor høringen blev afholdt.

Bertel Haarder var derfor ikke klar over, at han ville blive citeret for udtalelsen, der ifølge ham er plukket ud af en sammenhæng. 

 

Dette er ikke en overraskelse, når man ser hvordan du gentagne gange manipulerer, tager tekster og tal ud af sammenhænge og blander det i din propaganda og skræmmemaskine.

 

Det er muligt, at du i disse døgn igen føler en kortvarig beruselse af opmærksomheden omkring din virksomhed, men realiteten er, at du og dine i den grad er blevet så marginaliserede og jeres sag forlængst er tabt.Tabt fordi jeres sag ikke holder vand på nogen som helst måder.

 

Som jeg forklarede Fleks burde du lukker forretningen inden det bliver for pinligt. Røgfrit Miljø har sejret og som du ved lukket deres forening, fordi røgfriheden vandt. 

 

Omvendt kører du og DARY videre, selvom I har tabt og ingen længere gider at høre på jer. Nyhedens interesser er forlængst passé og dødskampen - ja, den forlænger du blot ved at fortsætte med mere og mere ekstreme metoder, som dette snuskede og uverderhæftige form for "journalistik".


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Desværre tror KK at grunden til at du skriver det som du lige har skrevet, at han er en trudsel for det røgfrie miljø.

 

Det trode Ahmed Akrai ogaå at han var under Muhammed-krisen. Nu er han deponeret til Grønland.

 

Og journalistisk er de to herre - KK og Akari vel nærmest ens :-)


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Vi kan hermed stedfæste at du er et ævlehoved.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Nu er han dog kommet tilbage fra Grønland. Måske skulle KK så byttes og han sendes den vej. De får jo røgfrihed deroppe inden længe.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Måske skulle du tage en fridag i Chile? Jeg kender et sted...


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

En mulighed er også at danskerne får våsefrihed. Den kan du ryge lidt på.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Jeg tror ikke der er nogen - andre end dig & et par af dine artsfæller - der er i tvivl om, hvordan sandheden er i denne sag.

Sandheden må gå fremfor alt. Uanset hvem den, der siger sandheden, bliver mobbet af eller dømt ude af bagefter. Om det er af ministre eller fanatikere som dig. Sandheden er aldrig uden risiko.

Bertel Haarder siger efterfølgende, at han er korrekt citeret. Det skal han have tak for.

Bertel Haarder har nemlig sagt det, jeg har skrevet. Det er hans holdning - og han har ret. Videnskaben understøtter hans synspunkt. Dette er sandheden.

Resten af hans udtalelse tager jeg på den måde, at det er han nødt til at sige for at leve videre i sin hverdag. Og jeg tilgiver ham naturligvis.

Til din orientering kommer sandhedens gave altid i en undselig og undertiden også "snavset" indpakning. Det er faktisk uhyre sjældent, at sandheden ankommer i forgyldt gavepapir med lyserøde sløjfer på ...


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Rigtigt KK, sandhenden kommer nogle gange meget snavset.

Mange ryger opdager det for sent og dør af det.

 

Det er den same røg som ikke-rygerne får ved passiv rygning. Så derfor vil folk ikke indånde den røg.

 

Så gaveparpir får du heller ikke den dag du selv opdager hvor usundt det er at ryge.

 


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

En utrolig fanatisme du bruger på at søge at manipulere fakta. Det var KK der var til stede og snakkede med sundhedsministeren - det var ikke dig. Så hold nu kæft med dit pladder! TAK


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Manipulere med fakta ?

 

Har du set allle de gange KK manipulere med fakta ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Jeg har set alle de gange du manipulerer med fakta. Helt konkret søger du nu at omformulere hvad sundhedsministeren sagde til KK. Hold op med det pjat.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Jeg har ikke manipuleret med noget og har ikke sagt hvad nogen eller andre har hørt.

 

jeg har spurgy om det kun var KK som hørte det.

 

Og ved du hvad Henrik. Hvis du ikke kan se at KK manipulere med de så kaldte 100 flere dødsfald pga. rygeloven, som han ikke kan bevise. Faldet af efterskoleelever pga. rygeloven, selvom at der er 227 flere elever i år. Osv.

 

Så er du sku for langt ude i din afhængighed.

 

Så hvem er der son skal stoppe sit pjat ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Var det dig eller KK som talte med sundhedsministeren?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Jeg spørger bare om der var andre som hørte det.

 

Er det farligt at få fortalt at KK manipulere med alt hvad han kan manipulere med. Derfor vil jeg gerne havde at andre kunne sige ordret hvad der blev sagt. Det hedder kritisk journalistik. Altså at man ikke tror på det som "journalisten" skriver. Men gerne vil høre det fra en som var der og som ikke var en af de to kilder selv. Og nej, Henrik, du var der jo heller ikke.

 

Men bliv du bare ved med at tro på KK, det gør det meget lettere for ikke-rygerne. Da det er let at pilde KKs påstande fra hinanden.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... 

Som jeg forklarede Fleks burde du lukker forretningen inden det bliver for pinligt. Røgfrit Miljø har sejret og som du ved lukket deres forening, fordi røgfriheden vandt. 

-hvis det forholder sig sådan, hvorfor har du så så travlt?


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Komiske Afskaf.!:

"Røgfrit Miljø har sejret og som du ved lukket deres forening, fordi røgfriheden vandt."?

Ha, ha.! - I Nordjylland lukkede og slukkede afdelingen, vel fordi formanden (manden) og 'sekratæren' (konen), som de eneste to 'medlemmer', blev træt af at 'bekræfte' hinanden(s).  


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Klaus.

 

Svar lige på hvorfor ordet "så" er faldet ud af din overskrift.

 

Mener du simpelthen ikke at ordet har nogen betydning for sætningen ?

 

Sjovt nok så har de allerfleste medier som har skrevet artikler om dette også glemt det ord.

 

Kunne det være fordi du simpelthen har glemt at fortælle dem at det Bertel sagde ikke var at han mente at passiv rygning ikke er farligt  men at han ikke mente det ikke er SÅ farligt som aktiv rygning.

 

Det citat du giver kan jo reelt set betyde at Bertel mener at passiv rygning er 95% så farligt som aktiv rygning.


Henrik Madsen


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Du tager fejl, Madsen. Som i mange andre spørgsål, der handler om din yndligsaversion:

http://www.180grader.dk/Leder/til-citat#c98681
 


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Sjovt nok så mener jeg netop at Bertel Haarder efterfølgende til Ritzau sagde at han mente at passiv rygning ikke er SÅ farligt som aktiv rygning.

 

Jeg havde en løs snak med nogle mennesker, hvor jeg sagde, at passiv rygning ikke kan være lige skadeligt som aktiv rygning. Og at man ikke skal sidestille de to ting.

 

Ergo er den eneste som fortolker det han sagde som du gør sjovt nok......Dig....

 

Endnu mere interessant bliver det når man ved at du med dine ryge-lobbyisme helst ville have at han mente netop det DU fortolker ud af det du selv skriver han siger og ikke det andre OG manden selv fortolker.

 

Henrik Madsen


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Nu er det ikke så interessant, hvad du mener, Bertel Haarder har sagt, men hvad han rent faktisk sagde. Det han sagde, fremgår af nærværende artikel.

Der er ikke tale om nogen fortolkning. Manden tror ikke på teorien om, at passiv rygning er farlig. Det er hvad han gav udtryk for - og det er det debatten handler om.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Men det er vigtigt at se om du igen manipulere med hvad der blev sagt og det gør du.

 

Så igen KK, så har du en dårlig sag, fordi at du ikke holder dig til fakta. At du SÅ mener at et "så" ikke er vigtigt. Men det er det.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen @klaus  Politiken idag - international version.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Skide godt, Egon el. mazm. ;o)


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@fleks: nu bli'r Klaus sikkert punket for oversættelsen. B)


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Hvor meget tror  selv at det flytter på rygeforbudet ?

 

Jeg tror ikke at det flytter noget somhelst.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Bertel Haarder's udtaleser kommenteres nu i England:

 

UK-blogger Puddlecote: Haarder har sagt den forbudte sandhed - hans job er i fare


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Nu har du skrevet det samme i to klummer. Det er spam. Det siger dine tilhængere selv. Så måske de skulle kikke lidt på hvad du laver. Før de kæfter op om andre.

 

Nej, BH har ikke sagt noget der er forbudt. Han har sagt noget som ikke er rigtigt og derfor er hans job i fare.

 

Hvad hvis trafikministeren sagde at han ikke troede at farten i byerne var et problem, bare sæt farten op til 90 km/t. Så tror jeg også at der ville ske noget der.
Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: kommenteret her, din gamle spammer! B)


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Jo, Haarder har sagt den forbudte sandhed: At passiv rygning ikke udgør nogen sundhedsfare.

Dette synes man også er interessant i udlandet:

UK-blogger Puddlecote: Haarder har sagt den forbudte sandhed - hans job er i fareSkrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Så hvis en leder i antipiratgruppen siger at P2P ikke er farligt for pladesalget så tror du ikke at plasemafiaen vil havde ham afskedet ?


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Spam. Enough said.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Du er en manipulerende nar. Hold dig til fakta!


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Fakta er at KK manipulere og spamer igen og igen.

 

Fakta er at lige meget hvormeget I end vil havde rygeloven omstødt, så er rygning og passiv rygning skadeligt.

 

Rygeloven er kommet for at blive.

 

Hvilken fantasi verden er det du har din "fakta" fra ?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Hr Hansen - Du lyver jo ... fy fy.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link
LOL@hansen! Fakta kommer ikke fra en fantasiverden, fakta er fakta. Det er ligesom definitionen.

Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@henrik: lad nu være med at drille hr hansen, han har lige lært nogle nye ord.

 

-af os.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Jamen jeg kan slet ikke lade være med at ose Hr Hansen ind i næsen med det faktum at det var KK der fik en udtalelse fra Bertel - og det sidder fjolset Hansen nu og klipper og klistrer i... uagtet at Bertel medgiver at KK's citat er korrekt.

 

Hr Hansen få nu et liv!


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Nu er KK jo åbenbart forkalket, eller også manipulere han.

 

Han har nu over 3 forskellige udtagelser fra BH. Og han kan ikke huske hvilken en af dem der er den rigtige. Men det er også ligemeget mener KK, bare den passer ind i det han lige skal havde manipuleret med.

 

Så hvem sidder ig klipper og klister sagde du ?

 

Hvis et liv er at være afhængig at tobak, så vil jeg ikke havde et liv.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Hvor mange passive rygere rammes af KOL?

 

For lige at få det på det rene hvor mange mener du der dør af passiv rygning i DK om året? - dette jvf. at sundhedsministeren ikke mener der er belæg for at tro at passiv rygning er farligt.

 

Jeg mener før at have hørt antirygeligaen fremstille tal om at 10 eller 20000 om året skulle dø pga passiv rygning? - kan du afkrafte disse tal?

 

Har du et videnskabeligt begrundet tal for hvor farligt det er at være passiv ryger kontra aktiv?    


Skrevet af Mike Thomassen 1603 dage siden - Direkte link

Sundhedsministeren er jo ikke en faglig kapacitet. Han er politiker.

Han modsiger jo sine embedsmænd, som er faglige specialister, selvom hans indsigt på området netop bør baseres på disse.


Skrevet af Louis B. Knockel 1603 dage siden - Direkte link

Sundhedsministeren udtaler sig ud fra sund fornuft, og Klaus K. gør et journalistisk scoop ved at citere ham. 

 

"Journalistik går ud på at bringe historier frem, som nogen vil undertrykke. Alt andet er tekstreklame." 

 

P.S. En svaghed ved den måde, 180grader er struktureret på, er at emner som dette debatteres i fire-fem tråde samtidig. 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

+ til louis :)

 

hvad svagheden angår, er det vist en af blogosfærens væsentligste styrker at man kan linke til de andre emner.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@henrik det er jo bare pølsesnak ;)


Skrevet af Julius Nissen 1603 dage siden - Direkte link

Men underligt at se dog, at det kun er i debatterne rygerne ikke rigtigt kan se logikken i de nye gode tiltag, ude i virkeligheden er der ingen problemer!


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Det er fordi det kun er den sædvanlige flok fra DARY og hangarounds der hærger nettet. Fleks har været på Nordjyskes debat i årevis, mens KK kom til for lidt over to år siden.

 

I virkeligheden er de fleste rygere godt tilfredse med loven om røgfrihed, og mange af dem går også ud hjemme hos dem selv når der skal ryges. Tilbage sidder så en lille hardcore gruppe af fanatikere der snakker om gamle dage. Nogen af dem snakker så om, at der også skal være steder "ikke-rygere" kan opholde sig, hvis ikke de kan lide lugten, ie. der skal være mulighed for at ryge overalt.

 

Deres mangel på selverkendelse og virkelighedsflugt finder man kun hos personer der ikke kender grænserne for deres egne evner. De lever i et parallelunivers hvor der dagdrømmes eller opfindes teorier som, at rygning giver vækst i BNP eller røgfrihed giver trafikdrab og lignende bizare fantasier. Dertil lider de af paranoia, hvor de tror der er en stor verdensomspændende konspiration imod dem.

 

Oplagte emner for professionel hjælp.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

KK mener jo at BNP'et gå op i de lande som ikke har en rygelov. Det er lande som Grekenland, Polen og Tjekiet. KK er ikke musiker, men stand-upper.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Arh - stop nu, det er for langt ude. Hold dig til sandheden. Jeg har aldrig skrevet noget om nogen landes BNP. Grækenland har iøvrigt en rygelov.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Du skriver at grunden til at der ikke er så mange som flyver længere, er fordi at de ikke må ryge i lufthavnen. Krisen tilskriver du ikke dette problem.

 

Du siger at der er opsving i de lande som ikke har rygeforbud. Men sjovt nok, så er det jo netop de fattige lande som ikke har et rygeforbud. Og der skal jo ikke meget til at lave et opsving. Eller for den sags skyld, få det til at ramle sammen.

 

Du skariver da ellers gladeligt at Grækenland ikke overholder det. men de er da ikke blandt de rigeste. Det skulle de da eller være, da de ikke overholder rygeforbudet.

Er det ikke sådan at du mener det hænger sammen ?


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Det er umuligt for mig at forstå, hvad du skriver - og umuligt for mig at genkende dine referater af, hvad jeg har skrevet. Denne oplevelse har jeg stort set hver gang der står Hr Hansen over indlæggene. Beklager - det er ikke ond vilje fra min side. Jeg fatter det simpelthen bare ikke.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Ja, hold dig til sandheden KK.

 

Du har koblet rygning sammen med alt fra recession i Irland og Califonien til antal rygere, røgfrihed og vækst i økonomien i alle mulige versioner. En teori der kun er set tidligere fremført i Danmark af denne mystiske debattør K Bendtsen , som optrådte på Berlingske.dk og som du benægter ethvert kendskab til, selvom han skrev på samme måde som dig og brugte den samme retorik.

 

Trods sit dårlige rygte blandt stats-ansatte, er tobakken et aktiv forsamfundet i økonomisk forstand. Det vil ikke være ulogisk at antage, attobaksforbruget siden 2. verdenskrig har været en stærkt medvirkende årsag tilden store økonomisk vækst den vestlige verden i perioden 1940-2000. Denne vækster fuldstændig forsvundet, siden tobakskrigen gik op i gear og udbredterygeforbud i hele den vestlige verden. 

Vedr. prisen på rygerne: Alle økonomer, der har undersøgt dette, er enige om,at tobaksrygerne subsidierer ikke-rygerne. Det sker (grotesk nok) fordi rygernelever gennemsnitligt færre år udenfor den aktive erhvervsalder og derfor ikke iså høj grad udgør en "ældrebyrde". De belaster med andre ord ikkesundhedsvæsen, pensionskasser og ældreservice så tungt som ikke-rygere gør.

 

Resultaternevar skuffende for public health: 10 år efter start viste Whitehall Study, atder ganske vist var færre hjertedødsfald i rygestop-gruppen - men der var ikkefærre lungekræfttilfælde - og der var mere end dobbelt så mange andre kræfttilfælde som i kontrolgruppen:

 

Ganske enkelt fantastisk.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Den her er fra den debat der blev henvist til:

 

Kronik: Rygermyten om den frie vilje - Kronikker

Den Gule Negl må også være en side K Bendtsen har læst meget på. 

Ihvertfald er der rigtigt mange vendinger og ord der går igen fra Klaus Kjellerups side og i den måde K Bendtsen skriver på. 

F. eks. "Public Health" . Går man ind og googler Danmark med dette begreb og "rygning" kommer de tre øverste hits med Den Gule Negl. De næste hit er ikke dansksprogede tekster eller henvisninger til tidskrifter med titlen "Public Health". 

Men så på side to af googles søgning, kommer der sørme en dansk sproget tekst igen: 

"Hvidbogen lider (som mange af den slags sundhedsrapporter) primært under, at den er 100% ensidig. Den citerer kun undersøgelser og andre rapporter, der støtter dens argumentation FOR rygeforbud. Alle undersøgelser, der sår tvivl eller viser "no risk" er ikke medtaget i Hvidbogen. Det hedder håndplukning af data (cherry-picking) og det er desværre blevet normal praksis i hele Public Health branchen. Rapporten blander samtidig - bevidst? - faren ved aktiv rygning sammen med passiv røg." 

Forfatter af teksten er ..... 

28. okt 23:27 af Klaus Kjellerup 
@ Til Uffe (og andre) 

 

Så K. Bentsen. Klaus Kjellerup er stort set den eneste der bruger det udtryk på nettet sammen med dig. Synes du ikke at det er et underligt sammentræf? Ja, jeg ved godt at google ikke fanger dig, da den åbenbart ikke søger så dybt som kommantarfelterne på berlingske.dk


Den besættelse KK har med at bevise at rygning er ufarligt, at passiv rygning er ufarligt eller den iver med at finde gamle undersøgelser fra USA og med en utrolig nidkærhed fremfører disse undersøgelser som oversete sandheder virker yderst påfaldende sammenligning med dig. 

Mere underligt er endda at du påstår at du har droppet rygning, og dertil ej heller vil oplyse grunden til at du er stoppet, siden du er så ivrig med at propaganderer for rygning.

 

Altså en K Bendtsen der hævede at være stoppet med at ryge - det er du jo ikke KK - men alligevel propagandere for rygning og henviser til en række gamle undersøgelser fra USA og hævder at både aktiv og passiv rygning er ufarligt.

 

Som sagt - sikken en iver der lægges for dagen.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Ja tillykke med din iver... fås den også i lysegrøn?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Det er K Bendtsen eller en af de mange andre synonymer som Klaus K formodentligt brugte i denne gamle debat der viser sin iver.

 

Blot en smule pinagtigt - det mener du vel trods alt også, ikke ? 


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Jeg synes det er mere pinagtigt, at du fortsat skyder mig ting i skoene, jeg aldrig har skrevet.

Ligeledes synes jeg, at det er pinagtigt, at du igen spammer alle debatter med lange indlæg fra alle slags kilder, som intet har med artiklerne at gøre.

Kan du ikke glemme min person lidt?  Er det ikke mere interessant, at sundhedsministeren siger, at han ikke tror på teorien om passiv rygning? Tænk - det synes jeg.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Klaus K - Jeg vil lade andre afgøre om de også mener du er identisk med denne K Bendtsen alias en række andre nicks. Debattører der skriver og bruger samme specielle retorik som dig og endda samme argumenter. Som du kan se i henvisningen er der flere der har gennemskuet dig.

 

Henvisningen er som altid relevant, da du netop ovenfor nu tager afstand fra dine tidligere udtalelser.

 

Omkring Bertel Haarder, der tager du så også fejl. Din påstand:

 

Er det ikke mere interessant, at sundhedsministeren siger, at han ikke tror på teorien om passiv rygning?

 

Det er så heller ikke korrekt:

 

- Jeg havde en løs snak med nogle mennesker, hvor jeg sagde, at passiv rygning ikke kan være lige så skadeligt som aktiv rygning. Og at man ikke skal sidestille de to ting.

 

Kilde - Ritzau

 

Altså ikke som du hævder, hvilket heller ikke er nogen overraskelse, når man har fulgt med i de indlæg du poster. De mangler både validitet og er manipulerende til det ekstreme. Som du bemærker er din uprofessionelle og ubehagelige stil også noget som Bertel Haarder noterede.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Jeg beklager, men artiklen er korrekt - og Bertel Haarder erkender det jo også:

Han afviser dog ikke, at han er korrekt citeret af Klaus Kjellerup.

- siger han til Ritzau og Berlingske


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Bertel Haarders syn på passiv rygning er som følgende:

 

 Jeg havde en løs snak med nogle mennesker, hvor jeg sagde, at passiv rygning ikke kan være lige så skadeligt som aktiv rygning. Og at man ikke skal sidestille de to ting.

 

Altså mener han ikke at passiv rygning er uskadelig og det er dette citat der naturligvis skal tages udgangspunkt i.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf... mener du nu at det er en journalistisk kvalitet at være clairvoyant?

 

Du vil have Klaus til at citere Bertel, ikke for hvad han sagde, men for dét han skulle til at sige? (nemlig responsen til Klaus citat)

 

...LOL det her er bare for morsomt, hvor ærgerligt jeg skal på arbejde... but I'll be back! B)


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Hr Hansen - KK er en glimrende musiker og modsat dig ikke en flad lay-downer. 

 

Iøvrigt går jeg aldrig i byen mere eller flyver nogen som helst steder hen - pga disse fanatiske antirygelove.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Det er da helt fint, så skader du jo heller ikke nogen.

 

Omkring iver og lysegrøn, så spørg ham som havde den iver KK-Bendtsen


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Der har vi så igen modsætningen mellem dig og mig.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

jvf. at passiv rygning ikke skader nogen så har det aldrig været tilfældet!


Skrevet af Mike Thomassen 1603 dage siden - Direkte link

Okay. Jeg går meget mere i byen pga. disse fantastiske antirygelove. Før i tiden kunne man jo ikke gå på café, bar, natklub, til koncert og adskillige restauranter uden at få hovedpine, røde øjne der løb i vand og ondt i halsen, for slet ikke at tale om hvor ubehagelig en røgmættet atmosfære er at indånde,

Men jeg græder da over at det var nødvendigt at lovgive imod rygningen med et forbud. Ikke så meget fordi jeg helst ser et samfund med færre forbud, men mere fordi det var nødvendigt at indføre et forbud for at få rygerne til at opføre sig ordentligt. Noget der burde være almindelig høflighed.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Bon,- så kunne man altså i din optik snildt og bedre lave det sådan at folk selv kunne bestemme om man måtte eller ikke måtte ryge på deres beværtning?


Skrevet af Mike Thomassen 1603 dage siden - Direkte link

Jeg synes at ejeren af beværtningen selv bør kunne bestemme om der må ryges på hans ejendom, ja.

Men indtil da vil jeg nyde de relativt røgfri omgivelser. ;)


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf ...totalt ad hominem. FAIL


Skrevet af Qda Plydsmaas 1603 dage siden - Direkte link

Det er for alvor lykkeders for Klaus K. at få de tobaksforskrækkede til at afsløre sig selv som en flok kværulanter som ikke aner hvad de taler om. Godt gået Klaus.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Ja, KK har brugt den gamle vittighed om den kristne, katoliken og jøden og de tre faldskærme. Men der er også en spørger.

 

Den kristne svare på spørgsmålet, det gør katoliken også, da de kommer til jøden, spørger de: "hvormange jøder døde der under 2. verdenskrig og kan vi få navnene"

 

Det er en måde at tilbagevise en påstand.

 

KK har trumpfet. Han vil så gerne snakke med politikerne, men vælger at fejlcitere dem.

God start. Der er sikkert mange der nu vil snakke med KK

Ligner lidt en sag under muhammed-krisen, hvor der også var en som bare ville i medierne med allt politikkerne

 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen -du er så langt ude, at det næsten ikke værdiger et svar, men here goes anyway...

"hvormange jøder døde der under 2. verdenskrig og kan vi få navnene"

Det er en måde at tilbagevise en påstand.

kunne du lige uddybe den lidt? SVJV findes der vist et mindesmærke eller to (for nu at underdrive) med tusind-, hvis ikke millionvis af navne. Eller man kunne bare søge på internettet efter "jew memorial".

 

Der er ingen konkrete data på folk der er døde af "passiv rygning". Hvad rygning angår, opfordres du (igen) til at læse afsnittene vedr. "detection bias" i Science without Sense og In Defense of Smokers

 

Din påstand om at tilbagevise en påstand er hermed tilbagevist.

 

Hvad dit muhammed vrøvl angår vil jeg opfordre dig til at besøge wikipedia så du kan forbedre dine propagandateknikker. I samme åndedrag vil jeg selvfølgelig opfordre andre til at gøre det samme, så de bedre er i stand til at gennemskue dem. B)


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Det er godt at du viser hvordan man gennemskure propaganda, da det jo netop er det som rygerne gør. Mest med løgne og manipulation.

 

Nogle rygere har ikke opdaget at der er krise og giver rygeforbudet skylden for at det går skidt i hele verden.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen:

Det er godt at du viser hvordan man gennemskure propaganda, da det jo netop er det som rygerne gør. Mest med løgne og manipulation.

Eeek! Så du mener det er propaganda, når jeg viser dig hvordan man gennemskuer propaganda. Fordi det er det rygere gør - med løgne og manipulation??

 

Vi lader den lige stå et øjeblik.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Nu siger en af KKs støtter, som samtidigt er læge at passiv rygning er farligt:

 

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2010/10/13/haarder-jeg-tror-ikke-pass/index.xml

 

"Indsendt af Henrik Keller 07:14, 14 oktober 2010

 

Selvfølgelig er passiv rygning skadelig"

 

Så hvor i ligger problemet i at forstå at passiv rygning er farligt ?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: så du tror på hvad læger siger? fut -> pro-choice smoking doctor's blog 


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Nu er det den læge som KK skriver klummer med som udtaler det.

 

Også Kim Larsen har udtalt at rygning er yderst sundhedsfarligt.

 

Thomas Helmig deler heller ikke helt KKs holdning.

 

Johnny Madsen er vel ikke vågnet endnu og ved ikke hvad han har sagt, sååå.

 

Der er faktisk kun KK som er så fanatisk.

 

Men at den læge som KK skriver sammen med, nu går ud og siger at passiv rygning er skadeligt er da fremskridt


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Johnny Madsen er vel ikke vågnet endnu og ved ikke hvad han har sagt, sååå.

 

Johnny Madsen kan vel nærmest betegnes som et bevis for at for mange smøger og for meget sprut er direkte skadeligt.

 

Henrik Madsen


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@madsen:  bevis? -nej. hvordan holder du de to påvirkninger ude fra hinanden? Jeg mistænker iøvrigt kraftigt en vis Sir Doll for at have begået samme fejltagelse med sin famøse "doctor's study" - men har ikke haft lejlighed til at checke det ud endnu.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Indlæg fra en stikker og angiver, Henrik Madsen, Frederikshavn, bør som før fortalt lodret arkiveres.

Mht. til Johnny Madsen, Kim Larsen, Thomas Helmig og Klaus Kjellerup, som du offentligt omtaler som "alkoholikere", så har vi ikke hørt en beklagelse, el. om du allerede har modtaget et fortjent sagsanlæg.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Ved du hvad Flex. Så kunne jeg sagsøge dig til helvede for dine underlødige udtalelser om mig.

 

Så måske du skulle stoppe. For der er i det mindste noget rigtigt i hvad H.Madsen skriver.

 

Når man går ind i en offentlig og politisk debat, så må man forvente at der bliver rodet op i ens fortid. Og derved kommer der meget frem, som offentligheden ikke nødvendigvis ved noget om. Men at man kan fremskaffe dokumentation for. Så måske du skulle tænke dig lidt om, før du anklager andre.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link

Bertel Haarder's udtalelser kommenteres i England:

 

UK-blogger Puddlecote: Haarder har sagt den forbudte sandhed - hans job er i fare


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Og i Tyskland via Der Nordschleswiger:

http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/22159.asp?artid=26406

Til info - Fleks:

 

Der Nordschleswiger  ist die deutsche Tageszeitung in Dänemark mit Hauptsitz in Apenrade/Aabenraa in Nordschleswig /Sønderjylland. 


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Og?

Til info - Afskaf .:

Den er på tysk - ik' - Afskaf..?

Derfor - Afskaf - er 'budskabet' trængt 'helt ned' til sågar Bayerns journalister og dermed pressen.

Undskyld, men hvad er det, du 'ønsketænker' med din 'belæring'? 

.Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Det er en avis fra Aabenraa, Fleks.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Og?

Den bliver kommenteret i Bayern. da den er på tysk.

Var det noget med en støttepædagog, Afskaf.?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Og?

Den bliver kommenteret i Bayern. da den er på tysk.

Kom med en henvisning til en tysk avis der har taget den frem - og hvis du magter det, forklar hvorfor I endnu ikke har bragt linket.

 

Du har stadig ikke kunne hjælpe Klaus K ud af hans seneste manipulation og tale/skrive fejl.

 

Han skrev at udenlandske medier havde taget sagen op, men kan ikke henvise til en eneste avis eller tv station der har bragt den ligegyldige sag. Blot en blog hvor der er en håndfuld kommentarer.

 

Meget sigende for historiens ligegyldighed. 

 

Erkend dog at Klaus K, igen er taget i en af hans utallige fejlagtige indlæg, hvor han skriver før han tænker sig om og efterfølgende ikke vil indrømme at han tog fejl.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Afskaf . Hvorfor er kvinder altid så nysgerrige og kiv-animerende?

Hvor er DINE links til passiv rygnings 'slåen ihjel'?

Kom nu med bare én henvisning el. et enkelt link! 

Det kan du ikke - derfor er det kvindemennesket Afskaf, der er utroværdig.

Nogle kalder dig en hadefuld 'skvaldretante'.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Afskaf . Hvorfor er kvinder altid så nysgerrige og kiv-animerende?

Hvor gammel er det du er - Fleks - 14 år ?


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

@ Fleks

En avis der udkommer på tysk, til det tysktalende mindretal der bor i Sønderjylland. Hvordan får du Bayern ind i det. ? Ved du hvor Bayern ligger ?


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Det er måske den 'ukendte' ægtefælle til 'Afskaf'?

Spørg dog på Der Nordschleswiger hvor langt, de kommer ud.

Og du, 'Karl Smart', ved du, hvor Bayern ligger? - Jeg ved det udmærket - vor sportsforening har nu gennem snart 30 år haft venskabsbyforbindelse der. - Hvad med dig?

 

Det egentlige problem for jer er vel, at I er frustrerede over, at der i pressen er fremkommet en sådan, for jer, katastrofal, udmelding om, hvad en sundhedsminister har af tanker, når han ikke lige ligger under for jeres guder, ik'?


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

 

Der Nordschleswiger er det tyske mindretals talerør i Danmark med et oplag på ca. 4.000. Avisen har redaktion og trykkeri i Aabenraa.

 

Der Nordschleswiger ist die deutsche Tageszeitung in Dänemark mit Hauptsitz in Apenrade/Aabenraa in Nordschleswig /Sønderjylland.

Sie wurde am 2. Februar 1946 als erste freie deutschsprachige Zeitung in Westeuropa gegründet – als Wochenzeitung. Seit dem 2. Februar 1951 ist Der Nordschleswiger als Tageszeitung ein unverzichtbares Sprachrohr für die deutsche Minderheit in Dänemark, aber die Zeitung hat sich inzwischen nicht nur als Minderheiten-Zeitung, sondern auch als Lokal- und Regionalzeitung für Nordschleswig einen Namen gemacht. Weit über den Landesteil hinaus ist Der Nordschleswiger auch als deutsche Stimme im Grenzland bekannt und anerkannt, oft wird Der Nordschleswiger in der dänischen Presse mit Kommentaren und Meldungen zitiert. Die besonderen Kenntnisse über deutsch-dänische Entwicklungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verleihen der Zeitung ihr Profil, zeichnen sie grenzüberschreitend auch als Vermittler aus.

Der Nordschleswiger ist auflagenmäßig zwar eine der kleinsten Zeitungen in Dänemark, aber der Medieneffekt der Zeitung ist um ein vielfaches höher als die Auflage.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

@Ukendt - Du kører i ring, men gerne for mig, så her igen:

 

Det er måske den 'ukendte' ægtefælle til 'Afskaf'?

Spørg dog på Der Nordschleswiger hvor langt, de kommer ud. - Jeg skrev 'spørg' og bad ikke om en tysk afliren af 'partiprogrammet'.

Og du, 'Karl Smart', ved du, hvor Bayern ligger? - Jeg ved det udmærket - vor sportsforening har nu gennem snart 30 år haft venskabsbyforbindelse der. - Hvad med dig?

 

Det egentlige problem for jer er vel, at I er frustrerede over, at der i pressen er fremkommet en sådan, for jer, katastrofal, udmelding om, hvad en sundhedsminister har af tanker, når han ikke lige ligger under for jeres guder, ik'?


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

Okay jeg prøver igen.

Der Nordschleswiger bliver udgivet i ca. 4000 eksemplarer til det tysktalende mindretal i sønderjylland.

 

Bayerns journalister ?? Har du et link ?

 

 

Süddeutsche Zeitung er en tysk avis med et dagligt oplag på ca. 440.000. Die Welt har oplag på 209.000.Frankfurter Allgemeine Zeitung har et oplag på 380.000. I de 3 aviser har jeg ikke fundet noget om BH og rygning.

 


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Prøv også lige alle lokalaviserne - gerne med oplagstal, tak. Måske er du heldig, men ellers får du linket, når den anonyme kujon, Afskaftopskattennu, tør vedkende sig, hvem hun er, og KK (og vi andre) har en chance for at forstå personen og hvad der ligger bag det infantile had. 


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Ukendt - mangler der også hos dig et par cylindre?

Vi ta'r den også igen (Der var spørgsmål alle gange!)

@Ukendt - Du kører i ring, men gerne for mig, så her igen:

 

Det er måske den 'ukendte' ægtefælle til 'Afskaf'?

Spørg dog på Der Nordschleswiger hvor langt, de kommer ud. - Jeg skrev 'spørg' og bad ikke om en tysk afliren af 'partiprogrammet'.

Og du, 'Karl Smart', ved du, hvor Bayern ligger? - Jeg ved det udmærket - vor sportsforening har nu gennem snart 30 år haft venskabsbyforbindelse der. - Hvad med dig?

 

Det egentlige problem for jer er vel, at I er frustrerede over, at der i pressen er fremkommet en sådan, for jer, katastrofal, udmelding om, hvad en sundhedsminister har af tanker, når han ikke lige ligger under for jeres guder, ik'?

Links kan du og din utroværdige, kampgale ægtefælle kigge langt efter: - Dels beder I jo ikke om disse for at komme ud af jeres fobi og forstå modparten, men efterspørger blot disse, som kampvåben, når I er ved at løbe tør for anti-stof.

Det har ikke det fjerneste med debat eller meningsudveksling at gøre, det indebrændte had I lægger for dagen.

Som sagt: Det egentlige problem for jer er vel, at I er frustrerede over Bertel Haarder. - Og Afskafs sygelige had til KK, ik'?  


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

Spar mig for det ævl. Jeg har ikke udtalt mig om rygning. Du kan ikke forklare det med Bayerns journalister, og det ved du godt.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Interessant 'ævl' fra Ukendt:

"Jeg har ikke udtalt mig om rygning"!

HVA' FANDEN LAVER DU SÅ HER? 

Kan du ikke få én el. anden til at læse for dig, hvad artiklen her handler om? - Faktisk om passiv rygning!!!!

Mht. 'Bayerns Journalist(er)' - indrømmet - en fejl fra min side. Den ene er fra Bayern, mens den anden er fra Baden Württemberg.

Men: Jeg holder min aftale, hvis kvindemennesket holder sin.

Som sagt: Det egentlige problem for jer er vel, at I er frustrerede over Bertel Haarder. - Og Afskafs sygelige had til KK, ik'?  


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

"HVA' FANDEN LAVER DU SÅ HER?"

 Jeg har bare påpeget en fejl.

 

Har moret mig meget over din 'forklaring'.
"Den ene er fra Bayern, mens den anden er fra Baden Württemberg."

 

Tak for et godt grin på en grå søndag.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

@Ukendt - m. mistænkelig nær tilknytning til @Afskaf

Men igen:HVA' FANDEN LAVER DU HER?

Hvis dit svar er:"Jeg påpeger bare fejl", undrer det jo såre, at du ikke ligeledes kan udøve din passion, så det også vedrører Kræftens Bekæmpelses og WHO's utallige fejl i manipulerings- og propagandaøjemed.

Mangler du stof, så kig i hvidbogen el. start med WHO's 3301 passiv-røg dræbte el. deres pandemi-svindel. Men du har en lidet flatterende, yderst dårlig skjult dagsorden, så det er ikke ligegyldig, hvor 'fejl' ligger?

Sjovt, at du lige netop dukker op her hos Klaus, når Afskaf er løbet tør for ubehageligheder, ik'? - Og så som 'Ukendt'. Men det vil selvfølgelig også være forvirrende, at debattørerne pludselig skulle konfronteres med både en 'Afskaf 1' og en 'Afskaf 2', så pas nu dine artikelindlæg her på 180 og lad 'konen' om, fortsat, at forsøge nedgørelse af KK.

PS. Inden du nu helt omkommer af grin (ikke det værste, der kunne ske) så prøv lige at spilde tid på de mindre aviser og lign. i Bayern og B-W. - Vil gætte på, din energi ikke har strakt sig til at søge i Bayern Kurier, Passauer Neue Post, Badische Zeitung el. lign. - Gerne med oplagstal. ;)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Har du set hvor aktive de også er der :-)

 

Det virker somom at KK har lagt et guldæg.

 

Folk er total ligeglade med det.

De fleste har forstået at rygning er skadeligt på alle måder, så de gider ikke.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Tja, i dag får de så endnu et nederlag i pressen - mon ikke Klaus K snart dropper sin enmandshær + det løse;

 

http://www.180grader.dk/Miljoe/bargaester-elsker-frisk-luft-rygeloven-er-en-kaempesucces


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Nej, nej, KK mener at når der er nogen der siger ham imod, så er det fordi at han har ret, men de vil ikke indrømme at de tager fejl.

 

Så tro ikke på at KK giver op.

 

Men flere og flere af hans "generaler" falder fra. Han har kun kanonføden tilbage.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@general hansen: bare rolig, vi vil være her indtil man holder op med at fortælle folk løgne.

 

-må jeg minde dig om, at din nål igen er faldet i klaus-k rillen?


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Hvis I vil blive her til KK stopper med at lyve, så skal I blive her længe.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf: hahahahaaaaaaaaa you wish!

 

-et nederlag i pressen?? -dén f*cking anekdote omkring ét værtshus (i Ålborg??) kan da ikke bruges til nogetsomhelst! Den er da 10 gange mere latterlig end "rygeloven er en succes" skrønen! Håber virkelig ikke KB betaler spindoktorer for dén slags. 

 

Men historien med Bertel var jo ikke så rar, så jeg bærer over med jer. Bliv I bare ved med at gøre jer selv til grin. B)


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

@mazm

Når avisen skriver:

"Stribevis af århusianske værtshuse"

Hvordan får du det til :

"ét værtshus (i Ålborg??)"

 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@ukendt: jvfr. DR er der én røgfri værtshusejer der udtaler hvor fedt det er at folk er rykket ud på de små rygelovsfri bodegaer. Samt en 'brancheforening' der "bekræfter billedet". -hvilket billede? B)

 

-så det var århus. NB mine spørgsmålstegn i den oprindelige kommentar.

 

Men lad os se noget hardcore statistik, og ikke noget spin der skal bekræfte rygelovens 'succes', så kan det være jeg reviderer mine synspunkter. Med hensyn til værtshusbilledet altså.

 

Hverken lovens overholdelse, eller antallet af gæster på røgfri værtshuse kan nemlig bekræfte rygelovens succes.

 

Godt forsøgt.


Skrevet af slettet bruger 3753 1603 dage siden - Direkte link

DR er ikke nævnt i det du kommenterer, men Århus Stiftstidende.

Det er dig der fletter DR ind.Den artikel fra  DR du linker til slutter iøvrigt med : "Restaurationernes Brancheforening bekræfter billedet."


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

hov hov jeg var ikke færdig med at tale B) -hurtig på aftrækkeren?

 

DR refererer historien. Mistænkeligt nok i sig selv. Måske de har behov for at retfærdiggøre deres egen seneste "rygelovssucces"-historie?

 

Jeg har bidt mærke i restaurationernes brancheforening, tak. Skal undersøge om der er flere ved lejlighed.

 

"Billedet" som der omtales er noget obskurt, eftersom artiklen (på DR i al fald) er usædvanligt rodet skrevet. Måske de har hansens bror til at skrive deres tobakshistorier B)


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

lad mig lige gentage, i fald du ikke fik det med første gang: 

 

Hverken lovens overholdelse, eller antallet af gæster på røgfri værtshuse kan nogensinde bekræfte rygelovens 'succes'.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Historien med BH er netop et godt eksempel på at det går godt for rygeloven og imod KKs manipulation.

 

Ingen af KKs alierede har taget historien.

 

Dary har den ikke.

Karen West har den ikke på 380grader sundhed.

Jeg har ikke set den i nogen rygedebatter på facebook, måske på KKs egen, men eller ikke.

 

Er det en succes at ingen vil tage den ?

 

Men for at komme tilbage til det med Århus, så går det fint her i Århus hvad angår rygeloven.

 

Men hvad med den om de små rygerværtshuse som blomster op. Den historie er sand - ikke ?

 

Du trænger til at komme mere ud kan jeg se. Rygeforbudet virker.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link
@hansen: du skriver som du læser. Jeg skrev ikke at historien var usand, jeg skrev at det var latterligt at bruge den som eksempel på rygelovens "succes" eller "nederlag" for Klaus.

Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Nååh - Topskvat - lille Pus da!

Hvor blev din sidste, hånlige, maveopkast-artikel mod røg på 180grader da pludselig af?

Henviser du, igen utroværdigt, til et link, der er blevet fjernet af dig selv?

Gør det lidt oftere, søde!


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Det er da også mere demokratisk at man selv sletter det. End at en "moderator" gør det, fordi at han ikke er enig.

 

Tænker jeg mon på en bestemt "Moderator" ?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: en moderator modererer.

 

-get over it.

 

(men disse debatter kunne tydeligvis bruge en)


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Det bliver nok ikke til rygernes fordel.

 

Eller det gør det nok her, da moderatoren selv er ryger.

 

Men han vil havde en debat. Det vil den anden ikke, han vil bestemme hvad "sandhed" er


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link
@hansen: igen fejler du. Det er ikke en moderators opgave at censurere, men at holde debatten lødig, og på sporet. Din tankegang vedrørende partisk censurering illustrerer løvrigt udemærket en fanatiker's tankegang i mine øjne.

Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@fleks: tak for at minde mig på at arkivere disse debatter på min lokale harddisk B)

 

iøvrigt gør google's 'cached'  funktion et ganske godt job også, bare ændringen er forholdsvis ny.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Hvor blev din sidste, hånlige, maveopkast-artikel mod røg på 180grader da pludselig af?

Du mener det som du også spammede med dine umodne kommentarer - det ligger hvor det hele tiden har været. 

 

Din retorik lyder som du igen er ved at få det dårligt :-)


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

De 'umodne kommentarer' er jo ikke fri opfindelse.

Hvert eneste ord/vending har du anvendt over for 'modstandere' gennem de sidste måneder.

Mht. til dit link:

http://www.180grader.dk/Miljoe/bargaester-elsker-frisk-luft-rygeloven-er-en-kaempesucces 

så eksisterer det ikke på den ordinære 180grader - det er vel ikke blevet korrekt indsat. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link


så eksisterer det ikke på den ordinære 180grader - det er vel ikke blevetkorrekt indsat. 

 

Hvor er du dog ubegavet.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Ja, og du er tilsvinende.

"Ubegavet"! - Det var så nr. 19

Er din 'venlige' tilsviningskasse ikke snart tom?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Når du ikke kan følge et link og så endda påstå at jeg skulle have fjernet det, kan det kun skyldes at du er mindre begavet.


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Topskvat. - Tak, nu er jeg kun 'mindre' begavet.

Det ender vel med, at du roser mig, inden dine tilsviningsevner er faldet til ro. 


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Men der sker jo ikke noget i sagen, så dit guldæg er endnu engang i plastik.

 

Og kan vi lige få det som BH sagde.

Du har jo skrever lidt over 3 fordkellige ting.

Eller mener du stadigt at det ikke er vigtigt hvad han ordret sagde, bare det passer ind i din manipulation ?

 

Når man læser det fra holland, så ser det ikke engang ud til at BH ved hvem KK er.

Så KK er ikke nogen stor aktør, når de ikke ved hvem han er.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: uanset hvor meget jeres personlige antipatier/præferencer/agendaer forsøger at diktere det, så handler det her altså stadig ikke om klaus k's person.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Korrekt, det handler ikke om KK som person.

 

Det handler heller ikke om BH eller KB eller WHO. Men igen og igen trækker I dem ind i debatten. Hvorfor ?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen:  Bertel Haarder er ligesom udgangspunktet for denne debat. Ingen angriber iøvrigt Bertel Haarder's person.

 

KB og WHO er ikke privatpersoner, men organisationer der påstår at ville os det godt. Ikke desto mindre er det ikke-offentlige, ikke-demokratisk styrede organisationer der ved gentagne lejligheder har demonstreret deres vilje til at agere talerør/lobbyister for en multinational industri, hvis eneste reelle interesse er at tjene penge, og som har demonstreret sin egen anløbethed ved utallige lejligheder.

 

Som sådan er det særdeles vigtigt at der er nogen der forsøger at holde dem i ørerne. Det er også uundgåeligt at komme omkring dem i stort set enhver debat der relaterer sig til røg.

 

-Derfor.

 Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Og nu er det jo KK som råber op og råber højest med hans løgne og manipulation. Derfor bliver vi nød til at skrive at det er KK som har udtalt det. At du så mener at det er angreb på en person er op til dig, men det er KK som har skrevet det bavl, så derfor er det ham vi skyder på.

 

Er det så svært at forstå ?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen:

Og nu er det jo KK som råber op og råber højest med hans løgne og manipulation.

én ting er at bestride klaus for noget han aktuelt påstår, noget andet er at køre kontinuerligt ad hominem på ham.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Når han selv bliver ved med at benægte og at I samtidigt bliver ved med at skrive det som han skriver.

Så bliver det på den måde.

 

KK bliver jo også ved med at køre på regeringen, WHO, sundhedsministeriet og nu også BH.

 

KK kan ikke engang huske hvad BH sagde ordret, da der nu er 3 forskellige ting ude. Alle 3 ting skrevet af KK. Lavet om så det passe ind i KKs agenda.

 

Hvorfor må vi så ikke nævne KK ?

Det er jo ham som skriver alt det bavl.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: 

 

Er du fuldkommen forblændet af dit til fanatisme grænsende had til Klaus? Fordi jeg eller andre har synspunkter mere eller mindre i overensstemmelse med Klaus' betyder altså ikke nødvendigvis at de kommer fra ham.

 

NB iøvrigt at jeg har været aktiv i længere tid end Klaus har haft sin blog. Hvordan passer dét ind i dit anti-Klaus univers?

 

 

 

 


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Jamen jeg har jo kun min viden fra KB på trods af at jeg har været igang siden 1979. Så du må havde alle dine ideer fra KK og tobaksindustrien.

 

Kan du selv se hvor tåbelig du lyder, når jeg er forblændet af ting som jeg ikke engang har læst ?

 

Nu er det jo ikke dig vi snakke, men KK.

At du gentager ham, i hans blog - føre det tilbage til KK.

 

Det er jo heller ikke hver gang jeg nævner ham i det jeg skriver.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: jeg tror jeg må give op. Du er jo aldeles ude af stand til at formulere rationelt sammenhængende tanker.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Men det er du ?

 

Indtager gift i kroppen hver dag og kan ikke på nogen måde se at det også kan skade andre. Er det rationel tankegang ?

 

Hvor længe vil du blive ved med at lyve overfor dig selv og andre ?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen ...som jeg allerede har skrevet gider jeg ikke at lege med dig lige nu, det kniber åbenbart også med at læse.

 

Desuden levner jeres spammeri mig ikke ret meget plads at svare på. Men det var måske også meningen? Strategien er iøvrigt brugt før, men hvis jeg refererer yderligere bliver jeg nok beskyldt for at forsynde mig mod Godwin's lov... LOL B)


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Os der spamer ?

 

Det er det samme bavl igen og igen fra rygerne. Når vi så svare, så skriver vi kun det samme. Ja, men det I skriver er jo også kun det samme igen og igen. Så hvis I kunne forny Jer, så kunne vi måske komme vidre


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

-jeg skal give dig bavl, skal jeg... B)

 

Et bevis vil altid være et bevis, dårlig forskning vil altid være dårlig forskning, propaganda vil altid være propaganda, og en løgn vil altid være en løgn.

 

Jeg kan godt se du har behov for at vi "fornyer" os, men visse ting vil altså altid være de samme.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Og rygeforbudet vil blive pga. beviserne mod den usunde hobby.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link
Hvilke beviser?

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Dem som ikke er skrevet af tobaksindustrien og som rygerne ikke vil tro på.

 

Det er også ligemeget, da rygeloven forbliver og rygerne dør af deres følgesygdomme.

 

Så hvem behøver beviser ?

De er der så rigeligt


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

Så hvem behøver beviser ?

...og vi siger tak!


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

I har jo selv bevist det. Men vil ikke tage ved lære af det.

 

Også det med at jeres organer fejler i andres kroppe, beviser da at de har taget skade.

 

I beviser gang på gang at Jeres usunde hobby er yderst skadelig.

 

Så ja, hvem har brug for beviser, I levere dem selv


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link
Du. Modsiger. Digselv.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link

Jeg siger at vi ikke behøver beviser.

 

Dem giver I selv rigligt af.


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link
QED !

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Det er blot de frelste rygeres netværk, Forces. 

 

Så hvornår kommer du med din dokumentation ? 


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@afskaf, hvad er det lige for noget med dit nye yndlingsudtryk "frelste rygere" - kan du uddybe logikken lidt mere?

 

-der har aldrig været noget "frelst" ved at ryge. Tværtimod kan det være "frelst" ikke at ville ryge (eller ikke at ville foretage sig noget som helst 'smudsigt'/kødeligt) - jvfr. det neoplatoniske/kristne "renhedsideal".

 

Er det endnu en af vores vendinger du har taget til dig for at mudre debatten til? Eller véd du bare ikke hvad du taler om?


Skrevet af Fleks 1603 dage siden - Direkte link

Og hvornår kommer du med DIN dokumentation på, at passiv rygning 'slår ihjel'?


Skrevet af _slettet_bruger_4598 1603 dage siden - Direkte link

@hansen: links/refrencer? vi aner ikke hvad du snakker om.

 

hvordan kobler du iøvrigt kim larsens udtalelser om rygning sammen med dine påstande om "passiv rygning"?

 

 

 

 


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

Konklusion: Passiv rygning er ikke påvist at være skadelig.


Skrevet af Anders Nielsen 390 dage siden - Direkte link

Frisk er han ikke.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

13
9
13
9
8
13
11
15
8
10
15
12
11
12
15
17
16
12
12
11

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K- Annonce -